Význam slova "ráči" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 16 výsledkov (1 strana)

 • račí príd. k 1: r-ie klepetá, r. krok;

 • ráčik -a m.

  1. zdrob. k rak

  2. druh hádanky

 • racionalista -u m. prívrženec racionalizmu;

 • racionalistický príd.: r. systém, r-á filozofia;

  racionalisticky prísl.

 • racionalistka -y -tiek ž.;

 • racionalizácia -ie ž. racionalizovanie: r. výroby, r. administratívnych prác;

 • racionalizačný príd.: r. proces, r. krok

 • racionalizátor -a m. kto racionalizuje: r. výroby;

 • racionalizátorský príd.: r-é úsilie

 • racionalizmus -mu m.

  1. filoz. smer, kt. pokladá rozum za jediný zdroj a záruku poznania: francúzsky r.

  2. racionálny postoj; názor pokladajúci schopnosti ľudského rozumu za rozhodujúce: r. jednoduchého človeka;

 • racionalizovať nedok. i dok. zavádzať, zaviesť opatrenia sledujúce racionálnejší, hospodárnejší spôsob práce, výroby: r. výrobu, technológiu

 • racionálne prísl.;

 • racionálnosť -i ž.

 • racionálny príd.

  1. založený na rozume, rozumovo odôvodnený, rozumový, op. iracionálny: r. prístup k problému, r-a výchova;
  mat. r-e číslo kt. sa dá vyjadriť podielom 2 celých čísel;
  chem. r. vzorec skrátený štruktúrny vzorec

  2. hospodárny, účelný: r-a výroba, r-a organizácia práce;

 • ráčiť -i nedok.

  1. zastaráv. želať si, priať si, chcieť: r-te ešte niečo?

  2. vyj. zdvorilú výzvu al. otázku (obyč. s neurč.): r-čte si sadnúť;
  kam r-te cestovať? r-te! nech sa páči! Bože, ráč nás ochraňovať!

  jesť, piť, čo hrdlo, duša r-i podľa ľubovôle

  // ráčiť sa expr.

  1. neos. chcieť sa, páčiť sa: chodili, ako sa im r-lo

  2. znášať sa, vychádzať: so spolužiakmi sa veľmi ner-l;
  susedia sa akosi ner-ia

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV