Význam slova "prišlo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 6 výsledkov (1 strana)

  • príslop -u m. plytké vysokohorské sedlo

  • príslovečne prísl.

  • príslovečný príd. známy (význ. 1), povestný, typický: p-á slovanská pohostinnosť;
    p. anglický pokoj;

  • príslovie -ia s. zhustený výraz ľud. múdrosti s obrazným rázom a poučným zámerom: bibl. Kniha p-í

  • príslovka -y -viek ž. lingv. neohybné plnovýznamové slovo vyjadrujúce okolnosť al. vlastnosť deja, vlastnosti al. okolnosti, adverbium;

  • príslovkový príd.: p-é určenie vetný člen rozvíjajúci sloveso al. príd. m.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV