Význam slova "predn" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 22 výsledkov (1 strana)

 • prednádražie -ia s. žel. pomocné nádražie s určenou funkciou, napr. na posun

 • nedok. prednášať -a

  1. k 1 – 3

  2. byť vysokoškol. učiteľom: p. na vysokej škole

 • prednášateľ -a mn. -ia m. kto koná prednášku al. prednášky;

 • prednášateľka -y -liek ž.;

 • prednášateľský príd.

 • prednáška -y -šok ž.

  1. súvislý výklad náučného rázu určený väčšiemu publiku: vedecká p., konať, mať p-u

  2. výklad učiteľa na vysokej škole: chodiť na p-y

  konať, mať prednášku prednášať;

 • prednáškový príd.: p-á miestnosť

 • prednedávnom prísl. nedávno: videl som ho p.

 • prednes -u m.

  1. prednášanie (význ. 1): p. referátu

  2. spôsob predvedenia umel. diela: precítený p. básne, technicky dokonalý p. skladby;

 • prednesový príd.: p-á technika

 • predniesť -nesie -nesú dok.

  1. verejne na zhromaždení oznámiť, povedať: p. referát, prejav, prednášku

  2. predviesť slovom, spevom al. na hud. nástroji nejaké umel. dielo: p. hudobnú skladbu, verše

  3. ústne predložiť, vysloviť: p. prosbu, požiadavku;

 • prednosť -i ž.

  1. vlastnosť, ktorou niekto al. niečo nad niekým al. niečím vyniká: p-i samostatného štátu;
  p-i ústredného kúrenia;
  usilovnosť je jeho p.

  2. väčší nárok na poprednejšie, výhodnejšie miesto: ženám patrí p.;
  uchádzači s praxou majú p.

  dať, dávať p. niekomu, niečomu (pred niekým, niečím) uprednostniť, uprednostňovať niekoho, niečo;

 • prednosta -u mn. -ovia m. osoba stojaca na čele istej inštitúcie; predseda: p. kliniky;
  p. krajského úradu;
  p. spolku;

 • prednostka -y -tiek ž.

 • prednostne prísl.

 • prednostný príd. k 2: p-é postavenie;
  práv. p-é právo;

 • prednovembrový príd. vzťahujúci sa na obdobie pred novembrom 1989: p. režim, politik

 • prednožiť dok. tel. zdvihnúť napnutú nohu dopredu;

 • prednožka -y -žiek ž. tel. preskok prednožmo

 • prednožmo prísl. tel. v prednožení, s prednožením: pokrčiť p.

 • nedok. prednožovať

 • predný príd.

  1. nachádzajúci sa vpredu, op. zadný: p-á časť tela, p-é nohy (stoličky), p-é koleso;
  tech. p. náhon;
  anat. p. mozog;
  potrav. p-é mäso

  2. popredný, významný, dôležitý: p. bojovník za mier;
  človek je p-ejší ako peniaze

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: jód, drs, hos, abare, zk, ktp, pxd, k, thv, czo, vež, ini, lavã, hfa, hpj
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV