Význam slova "pravo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • právo -a práv s.

  1. nárok, oprávnenie odôvodnené zákonnými ustanoveniami al. zvyklosťami: p. na život;
  p. na prácu, na oddych;
  p. hlasovať;
  občianske, politické p-a;
  p-a dieťaťa;
  ľudské p-a;
  volebné p.;
  mať p. na niečo;
  uplatniť svoje p.;
  p. veta

  2. iba jedn. súhrn spoločnosťou ustanovených noriem a predpisov týkajúcich sa istej ustanovizne, odboru ap.: medzinárodné, cirkevné, rodinné, pracovné, trestné p.

  3. iba jedn. postup, ktorým sa uplatňuje právny systém, štátna moc: stanné p.

  4. obyč. mn. práva právne vedy: študovať p-a, p.

  byť v p-e mať pravdu;
  expr. mať niečoho vyše p-a priveľa;

 • právom prísl. oprávnene, zaslúžene: byť p. nahnevaný, byť p. pyšný na niečo

 • právomoc -i ž. oprávnenie rozhodovať vyplývajúce z práv. vzťahov: súdna p.

 • pravopis -u m. súhrn pravidiel o používaní grafických znakov na zapísanie jazykového prejavu, ortografia;

 • pravopisne prísl.

 • pravopisný príd.: p-é pravidlá;

 • právoplatne prísl.;

 • právoplatnosť -i ž.

 • právoplatný príd.

  1. proti kt. niet opravného prostriedku: p. rozsudok, p-á voľba

  2. oprávnený podľa zákona, zákonný: p. dedič;

 • pravoslávie -ia s. pravoslávne vierovyznanie; pravoslávna cirkev;

 • pravoslávny príd.: p-a cirkev vých. kresť. cirkev, kt. neuznáva pápeža;
  p. kostol

 • pravosť -i ž. pôvodnosť, nefalšovanosť: p. rukopisu

 • pravotár -a m. zastar. advokát;

 • pravotársky príd.

 • pravotiť sa nedok. zastar. súdiť sa, mať spor: p. sa o dom, pre dom

 • pravouhlosť -i ž.

 • pravouhlý príd. zvierajúci pravý uhol: geom. p. trojuholník;

 • pravouholník -a m. geom. štvoruholník majúci všetky uhly pravé

 • pravoverne prísl.;

 • pravovernosť -i ž.

 • pravoverný príd. pridŕžajúci sa dôsledne istej viery, istého učenia, ortodoxný: p. katolík;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV