Význam slova "poly" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 42 výsledkov (1 strana)

 • poly iba v príslov. výrazoch cez poly, v poly v prostriedku: chytiť, oblapiť cez p.;

 • polyamid -u m. chem. plastická látka, z kt. sa vyrábajú syntetické vlákna;

 • polyamidový príd.: p-é vlákno

 • polyekran -u m. film. spôsob premietania film. obrazov na viacej plôch súčasne;

 • polyekranový príd.: p-é premietanie

 • polyester -u m. chem. plastická látka, z kt. sa vyrábajú syntetické vlákna a laky;

 • polyesterový príd.: p. lak, p-á živica

 • polyetylén -u m. chem. priezračná syntetická látka použ. na výr. obalových a izolačných materiálov, rúr, vláken ap.;

 • polyetylénka -y -nok ž. hovor. továreň na výr. polyetylénu

 • polyetylénový príd.: p-é vrecúško

 • polyfónia -ie ž. hud. harmonický súzvuk dvoch al. viacerých samostatných melodických línií: vokálna p., renesančná p.;

 • polyfónny, polyfonický príd.

 • polygamia -ie ž. (manželské) spolužitie muža s viacerými ženami, mnohoženstvo, op. monogamia;

 • polygamický príd.

 • polyglot -a m. kto ovláda viac jazykov: desaťrečový p.;

 • polyglotickosť, polyglotnosť -i ž.

 • polyglotický, polyglotný príd.: p. slovník viacrečový;

 • polygraf -a mn. -i m. tech. pracovník v polygrafii;

 • polygrafia -ie ž. výr. odbor, kt. reprodukuje a tlačou rozmnožuje písané, kreslené ap. predlohy, tlačiarenský priemysel, tlačiarstvo;

 • polygrafický príd.: p. priemysel

 • polygrafka -y -fiek ž.;

 • polyhistor -a m. znalec mnohých vedných odborov

 • polymér -u L -i mn. -y m. chem. makromolekulárna látka, kt. vzniká polymerizáciou;

 • polymerizácia -ie ž. chem. reakcia, pri kt. sa molekuly zákl. látky zlučujú do väčšieho celku polyméru;

 • polymerizačný príd.

 • polymérny, polymérový príd.

 • polymorfizmus -mu m. biol. výskyt výrazných osobitostí v rámci jedného druhu živočíchov, rastlín; rôznotvárnosť: sezónny, vekový p.

 • polynok -nku m. nár. palina

 • polyp -a m.

  1. lek. nezhubný výrastok na sliznici: nosový p., mať p-y

  2. zool. morský živočích s množstvom chápadiel

 • polypropylén -u m. chem. biela al. bezfarebná látka použ. na výr. vláken, rúr, filmu ap., syntetický polymér: puzdro z p-u;

 • polypropylénový príd.: p-é vlákno

 • polystyrén -u m. chem. tuhá bezfarebná plastická látka použ. na tepelnú izoláciu, ako obal ap.: penový p.;

 • polystyrénový príd.: p-á vložka

 • polytechnický príd. spojený s rozlič. tech. odbormi: p. krúžok;
  p-á výchova poskytujúca zákl. vedomosti o výr. a spojená s výr. praxou

 • polytechnika -y -ník ž. v niekt. krajinách vys. škola s odbormi všetkých tech. vied;

 • polyteista -u m. vyznávač polyteizmu;

 • polyteistický príd.

 • polyteizmus -mu m. náboženstvo založené na viere v mnohých bohov, mnohobožstvo, op. monoteizmus;

 • polyuretán -u m. chem. syntetická látka použ. pri výr. vláken, kaučuku, lakov ap.: penový p.;

 • polyuretánový príd.: p. lak, p-á vložka

 • polyvinylchlorid -u m. chem. plastická látka použ. pri výr. rozlič. predmetov (dlážkových krytín, umelej kože, hračiek ap.), obch. zn. PVC;

 • polyvinylchloridový príd.: p-é vlákno

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ruh, udd, svh, pwd, pjn, aur, kim, dti, ecetoc, mx, cpb, fro, klp, mpt, sma
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV