Význam slova "poi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • poihrať sadok. zahrať sa, pohrať sa: p. sa s dieťaťom

 • poihrávať -a nedok. pohrávať: úsmev mu p-a na perách

 • poinformovať dok. poskytnúť informáciu, oboznámiť: p. účastníkov o programe

  // poinformovať sa získať informáciu, oboznámiť sa: p. sa o udalostiach v tlači, z tlače, p. sa u priateľa

 • pointa [-en-] -y point ž. (franc.) vtipné zakončenie, hlav. myšlienka, vyústenie (rozprávania, príbehu ap.): p. anekdoty

 • pointer -a mn. N a A -y m. poľov. plemeno krátkosrstého stavača

 • pointovať [-en-] nedok. i dok. d(áv)ať pointu: vtipne p-ný príbeh

 • poistenec -nca m. poistená osoba; osoba, kt. uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou;

 • poistenecký príd.

 • poistenie -ia s. zmluva poistenca s poisťovňou o úhrade (náhodne) vzniknutých škôd: nemocenské p., p. domácnosti

 • poistenka -y -niek ž.;

 • poistiť -sť/-i! dok.

  1. urobiť (tech.) opatrenie na zvýšenie istoty, bezpečnosti: horolezec sa p-l lanom

  2. zabezpečiť poistnou zmluvou: p. si byt;
  p. sa proti požiaru;

 • poistka -y -tiek ž.

  1. prostriedok zaisťujúci ochranu a fungovanie: skrat vybil p-y;
  p. strelnej zbrane

  2. poistná zmluva: uzavierať p-u

  3. hovor. poistné (význ. 1): zaplatiť p-u

  4. publ. zaistenie, záruka niečoho: zákonná, ústavná p.;

 • poistkový príd. k 1: p-á skrinka

 • poistné s.

  1. poplatok (poisťovni) za poistenie: zaplatiť p.

  2. suma vyplatená poisťovňou v poistnom prípade

 • poistný príd.

  1. zabezpečujúci ochranu a fungovanie, zaisťujúci, poisťujúci: p. ventil, p-á závlačka

  2. týkajúci sa poistenia: p-á zmluva, p. prípad

 • poisťovací príd.

  1. zabezpečujúci, poistný: p-ia skrutka

  2. určený na uzatváranie zmluvy s poistencom: p-ia inštitúcia poisťovňa

 • nedok. poisťovať

 • poisťovateľ -a mn. -ia m. práv. právnická al. fyzická osoba vykonávajúca poisťovanie: kancelária p-ov;

 • poisťovateľka -y -liek ž.;

 • poisťovateľský príd.

 • poisťovňa -e ž. poisťovacia inštitúcia: Slovenská p.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV