Význam slova "pod��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • a pod., ap. skr. a podobne (-ý)

 • pod vplyvom predl. s G vyj. príčinu s odtienkom podmienky: konať pod v. alkoholu

 • pod, podo (v spoj. podo mňa/mnou, podo dvere/-mi) predl.

  A. s A vyj.

  1. smerovanie nižšie od niečoho, niekoho, op. nad(o): skryť sa p. posteľ, padnúť p. stôl, chytiť p. pazuchu, podpísať sa p. výzvu

  2. inštitúciu, útvar, silu ap., ktorej niečo podlieha: patriť p. ministerstvo, p. správu, dostať niekoho, niečo p. svoj vplyv

  3. hranicu, mieru: teplota klesla p. nulu;
  nepýta za obraz p. päťtisíc;
  predať p. cenu so stratou;
  vesta p. pás

  4. účel, cieľ: vziať dieťa p. opateru, p. ochranu, dať niečo p. nôž

  B. s I vyj.

  1. miesto položené nižšie od niečoho, niekoho, op. nad: sedieť p. stromom, plávať pod vodou;
  krajina je p. snehom pokrytá snehom;
  rodičia bývajú p. nami

  2. inštitúciu, útvar, silu ap., ktorej niečo podlieha, op. nad: Slováci žili p. Turkami;
  pracovať p. prísnym vedúcim, byť p. dozorom, p. jarmom, p. vplyvom niekoho

  3. spôsob, prostredníctvo a mieru: vystupovať p. cudzím menom, dosvedčiť p. prísahou, rozumieť niečo p. pojmom, predať p. cenou;
  teplota p. nulou

  4. príčinu, dôvod, od: zvaliť sa p. úderom, prašťať p. ťarchou, zachvieť sa p. pohľadom, odísť p. zámienkou, že ...

  5. podmienku: urobiť niečo p. prísľubom, p. podmienkou, že ...

 • podávač -a m. živ. kto niečo podáva: p. snopov;

  podávač -a mn. -e m. neživ. (prí)stroj na podávanie: pásový p.

 • podávací príd. určený na podávanie: p. stroj

 • podávačka -y -čiek ž.;

 • nedok. podávať -a

  tam si p-jú → kľučky

  // podať sa1 hovor. posunúť sa, pomknúť sa: p-j sa ďalej!

 • nedok. podávať sa

 • podávateľ -a mn. -ia m. kto niečo podáva: p. zásielky;

 • podávateľka -y -liek ž.

 • podčiarknuť -e -u -kol dok.

  1. urobiť čiaru pod niečím napísaným: p. chyby červenou ceruzkou

  2. kniž. zdôrazniť, vyzdvihnúť: p. závažnosť rozhodnutia;

 • nedok. podčiarkovať

 • podčiarnik -a m. fejtónovitý útvar v novinách pod čiarou

 • podísť -íde -ídu -íď! -išiel dok. prísť bližšie, postúpiť: p. k oknu, p. niekoľko krokov (dopredu)

 • podívať sa -a dok. pozrieť (sa): milo sa p. na niekoho;
  p. sa okolo seba;
  musíme sa za tým, na to p.;
  prišla sa p. na matku;
  za dievčatami sa ani len nep-a;
  p. sa do poznámok;
  hovor. to by sme sa p-li, či to neurobí

  p. sa pravde do očí nebáť sa zistiť pravdu;
  p. sa skutočnosti do tváre nezľaknúť sa ťažkostí;
  expr. p. sa niekomu na prsty preveriť jeho prácu, činy

 • podľa predl. s G vyj.

  1. spôsob, v zhode s, v súlade s: kresliť p. predlohy, užívať liek p. návodu, konať p. príkazu, žiť p. vzoru;
  p. seba súdim teba

  2. mieru, nakoľko možno, koľko treba, koľko sa dá: p. možností podporoval rodičov

  3. zreteľ: hrdina p. mena, p. vzhľadu nie je najmladší, p. mňa je to rozumný človek, p. môjho názoru

  4. pôvod, po kom, po čom: poznal ju p. hlasu, p. matky patrí do našej rodiny

  5. smerovanie al. polohu, popri, pozdĺž, po boku: ísť p. cesty, p. potoka rastú vŕby

 • podľa vzoru predl. s G podľa: (robiť) podľa v-u starších, skúsenejších;

 • podľahnúť -e -ú -hol dok.

  1. utrpieť porážku, prehrať v boji, v súperení: p. presile;
  mužstvo p-lo v pomere 2 ku 3

  2. byť premožený, zničený: p. chorobe zomrieť na ňu;
  ovocie p-lo skaze skazilo sa

  3. byť ovládnutý niečím, niekým; poddať sa: p. citom, zúfalstvu;
  p. naliehavej prosbe;

 • podšiť -je -jú dok. prišiť niečo znútra: kabát p-tý barančinou;
  p. sukňu saténom

  expr. čertom, diablom p-tý prefíkaný;

 • nedok. podšívať -a

 • podšívka -y -vok ž.

  1. materiál na podšívanie: kúpiť p-u

  2. vnútorná strana oblečenia ap. podšitá takýmto materiálom: kabát s teplou p-ou;

 • podšívkový príd.: p-á látka

 • podťať -tne -tnú dok.

  1. rúbaním pri spodku narušiť al. preťať: p. strom;
  spadol ako p-tý odrazu, zrútil sa;

  2. podraziť, podtrhnúť, podkosiť: p. protihráča;
  p. niekomu nohy i fraz. uškodiť niekomu;

 • nedok. podúčať -a

  // podučiť sa získať isté vedomosti, skúsenosti, naučiť sa: všeličo, všeličomu sa od neho p-l;
  p-l sa pestovať ovocie;

 • nedok. podúčať sa

 • podúrovňový príd. odb. kt. je pod zvyčajnou úrovňou: dopr. p-á križovatka pod úrovňou hlav. komunikácie

 • podžalúdkový príd.: anat. p-á žľaza produkujúca fermenty a hormóny, pankreas

 • podžrať -žerie -žerú dok. obžieraním odspodu poškodiť: chrobač p-la korienky

 • podžupan -a m. hist. zástupca župana

 • súdiac podľa predl. s G: s. podľa príznakov je to týfus;

 • z titulu, pod titulom predl. s G kniž. vyj. príčinu, dôvod, zámienku: z t-u vlastníctva;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pvo, ã mec, å ice, aprosa anec, spc, zom, gráž, szf, tna, asvã ã, jsc, pyr, vôl, fpx, kre
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV