Význam slova "ple" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 106 výsledkov (1 strana)

 • plebej -a, plebejec -jca m. príslušník plebsu;

 • plebejka -y -jok ž.;

 • plebejskosť -i ž.;

 • plebejský príd.: p. pôvod prostý, chudobný;

  plebejsky prísl.;

 • plebejstvo -a s.

 • plebiscit -u m. hlasovanie ľudu o závažnej polit. otázke

 • plebs -u m.

  1. v starovekom Ríme vrstva slobodných občanov nemajúcich polit. vplyv

  2. vrstva prostých chudobných občanov

 • plece -a pliec I -ami s.

  1. časť ľudského tela medzi krkom a začiatkom ruky: široké p-ia, niesť vrece na p-i, prehodiť si kabát cez p-e, sňať pušku z p-a;
  pokrčiť p-ami (nad niečím) i fraz. prejaviť bezradnosť, neistotu;
  potľapkať niekoho po p-i;
  p. pri p-i tesne pri sebe i pren. spoločne, jednotne

  2. časť obleku na tejto časti tela: kabát s rozšírenými p-ami

  expr. vziať, zobrať nohy na p-ia dať sa na útek;
  vziať si niečo na p-ia na starosť;
  niečo je, leží, spočíva na jeho p-iach stará sa o to, je za to zodpovedný;
  prehadzovať, prehodiť si niečo z p-a na p. mať k niečomu ľahkovážny vzťah;

 • plech -u m.

  1. kovový materiál v podobe tenkého plátu: oceľový, hliníkový p., smaltovaný p.;
  strecha pokrytá p-om

  2. široká plytká nádoba na pečenie z takéhoto materiálu: dať cesto na vymastený p.;

 • plecháč -a m. hovor.

  1. plechová nádoba (najmä hrnček, hrniec)

  2. pejor. výrobok z plechu, z kovu (najmä o aute);

 • plecháčik -a m. zdrob.

 • plechavieť -ie -ejú nedok. stávať sa plechavým, plešivieť

 • plechavý, expr. plechatý príd. plešivý, plešatý

 • plechovica -e -víc ž. plechová nádoba: p. s olejom

 • plechovka -y -viek ž. plechovica: porozhadzované prázdne p-y;

 • plechovkový príd.

 • plechovo prísl. expr.: p. znieť;

 • plechový príd.: p. hrnček, p-é hudobné nástroje;

 • plecitý príd. plecnatý

 • plečka -y -čiek ž. náradie na pletie: motorová, viacriadková p.

 • plečkovať nedok. plieť plečkou: p. kukuricu

 • plecnatý príd. majúci široké, mocné plecia, plecitý: p. chlap

 • plecniačik -a m. zdrob.

 • plecniak -a m. väčší plátenný vak s popruhmi na nosenie na chrbte: turistický p.;

 • plecnica -e -níc ž.

  1. popruh, tkanica na upevnenie niečoho cez plece, plecia: p. na plecniaku

  2. plecnice pomn. (pružné) popruhy, pásiky látky upevňujúce na telo spodnú časť oblečenia (nohavice, sukňu), traky

 • plecný, plecový príd.: p-é svalstvo;

 • pléd -u m. veľká (vlnená) šatka: prehodiť si p. cez plecia;

 • plédový príd.

 • plejáda -y -jád ž. kniž. skupina ľudí z istého okruhu činnosti: p. spisovateľov;
  celá p. vynikajúcich maliarov

 • plejbek, pôv. pís. playback -u m. (angl.) postup film., telev. tvorby s vopred nahratým zvukovým záznamom;

 • plejbekový príd.: p. pás, p-á nahrávka

 • plejboj, pôv. pís. playboy -a m. (angl.) milovník výstredného života z bohatých kruhov;

 • plekať nedok. zastaráv. kŕmiť mláďa materinským mliekom; dojčiť, pridájať;

 • plemä -mena -mien s. kniž. al. zastar. plemeno

 • plemenársky príd. i prísl.: p. podnik

 • plemenárstvo -a s. chov plemenných zvierat;

 • plemenisko -a -nísk s. miesto, prostredie, kde sa rozmnožujú organizmy: p. hmyzu, myší;

 • plemenitba -y ž. poľnohosp. plánovité rozmnožovanie hosp. zvierat: p. hovädzieho dobytka

 • plemennica -e -níc ž. plemenná samica

 • plemenník -a mn. N a A -y m. plemenný samec;

 • plemenný príd.

  1. chovaný na plemeno pre dobré, žiadané vlastnosti, chovný: p. býk

  2. týkajúci sa plemena: p-é znaky, dispozície

 • plemeno -a -mien s.

  1. ľudská rasa: biele, čierne, žlté p.

  2. kniž. rod, pokolenie, národ: ľudské p. ľudstvo;
  slovanské p-á národy;
  zradiť svoje p.;

  3. skupina zvierat vyznačujúcich sa v rámci druhu osobitnými spoločnými dediacimi sa vlastnosťami: čistokrvné p., ušľachtilé p. koní;
  nechať (zviera) na p. na ďalší chov, na rozmnožovanie

 • plen -u m. kniž. plienenie, pustošenie: mongolský p.

 • plenárka -y -rok ž. hovor. plenárna schôdzka

 • plenárny príd. konaný za účasti všetkých členov: p-a schôdzka

 • plenta -y plient ž. provizórna stena (obyč. z plátna): ísť za p-u (napr. u lekára)

 • plénum -na s. súhrn všetkých členov istej organizácie, inštitúcie; ich zasadanie: p. Národnej rady Slovenskej republiky

 • pleonastický príd.;

  pleonasticky prísl.

 • pleonazmus -mu m. štyl. slohový prostriedok vzniknutý hromadením synoným (napr. hľadel a pozeral);

 • ples -u m. veľká tanečná zábava: maškarný p., reprezentačný p.;

 • plesať nedok. kniž. al. expr. radovať sa, tešiť sa, jasať: radostne p., p. nad víťazstvom

 • plešatý príd. plešivý, plechavý: p. starec

 • pleseň -sne ž.

  1. povlak zamatového vzhľadu obyč. sivej al. zelenkastej farby utváraný niekt. hubami: ovocie napadnuté p-ou;
  v pivnici páchla p.

  2. plesňová choroba, mykóza: kožná p.;

 • plešina -y -šín ž. miesto na hlave, z ktorého vypadali vlasy, lysina: mať p-u;

 • plešinka -y -niek ž. zdrob.

 • plešivec -vca m. pejor. plešivý človek

 • plešivieť -ie -ejú nedok. stávať sa plešivým, plechavieť: hlava mu p-ie

 • plešivosť -i ž.

 • plešivý príd. majúci vypadané vlasy, lysý: p. človek, p-á hlava;

 • plesk, pľask

  I. cit.

  1. napodobňuje zvuk pri plieskaní: p.! ozvalo sa horou

  2. naznač. prudký dopad, udretie: a on p. mu jednu dal mu facku

  II. plesk, pľask -u m. pleskot, pľaskot

 • pleskáč -a mn. N a A -e m. sladkovodná ryba, zool. Abramis, Blicca

 • pleskot, pľaskot -u m. plieskanie: p. biča;
  ostrý p. streľby treskot

 • plesnieť, plesnivieť -ie -ejú nedok. stávať sa plesnivým, obrastať plesňou: starý chlieb p-ie, vlhké múry p-ejú

 • plesnina -y ž.

  1. zápach po plesni, stuchlina: v pivnici cítiť p-u

  2. pleseň (význ. 1): p. na starých múroch;

 • plesninový príd.

 • plesnivec -vca m. sivobiela plstnatá vysokohorská rastlina, bot. Leontopodium

 • plesnivina -y ž. pleseň (význ. 1)

 • plesnivý príd.

  1. pokrytý, obrastený plesňou: p. chlieb, p-á slama;

  2. expr. farbou podobný plesni, sivý ako pleseň: p-é fúzy;
  pejor. p. starec poznačený vekom, šedivý

 • plesňový príd.: p. syr;
  lek. p-é choroby spôsobené plesňami

 • dok. plesnúť sa, plesknúť sa, pľasnúť sa, pľasknúť sa expr. hodiť sa, vrhnúť sa: p. sa do vody, do postele

 • dok. plesnúť, plesknúť, pľasnúť, pľasknúť -e -ú -s(k)ol

  // plieskať sa expr. hádzať sa, vrhať sa;

 • pleso -a plies s. bezodtokové jazero, morské oko: Štrbské p., tatranské p-á;

 • plesový príd.: p-é šaty, p-á sezóna

 • pleštiť, pľaštiť -šť/-i! dok. expr.

  1. hodiť (význ. 1): p. kartu na stôl;
  p. niekoho o zem

  2. udrieť (obyč. dlaňou): p. niekoho po ruke

  // pleštiť sa, pľaštiť sa hodiť sa: p. sa do vody

 • pleť -i ž. povrch kože ľudského tela, pokožka (najmä na tvári): plemeno čiernej p-i;
  jemná, pekná, pestovaná p.;

 • pletací príd. určený na pletenie: p. stroj, p-ia ihla

 • opak. pletávať -a

  // pliesť sa hovor.

  1. spletať sa, miešať sa: jedna niť sa p-ie s druhou;
  všetko sa mu p-ie

  2. prekážať v pohybe, v činnosti: p. sa niekomu do cesty, do reči

  3. expr. starieť sa, starať sa, miešať sa: do všetkého sa p-l

  4. mýliť sa, robiť chyby: p. sa pri počítaní

  5. neisto sa pohybovať, robiť neisté pohyby: p-ú sa mu nohy;
  p-ie sa mu jazyk nezreteľne rozpráva

  6. nejasne sa vybavovať v pamäti: p-ie sa mi to po rozume

  7. neos. snívať sa: celú noc sa mi s tebou, o tebe p-lo

  p. sa niekomu do remesla miešať sa do jeho vecí

  // pliesť si mýliť si, zamieňať si: p. si dvojčence, sestry

 • pletenák -a m. pletenica, pletenička

 • pletenec -nca m.

  1. niečo vzniknuté pletením, splietaním: p. vlasov;
  splietať cibuľu do p-ov;
  anat. p. hornej a dolnej končatiny spojenie voľnej končatiny s osovou kostrou

  2. pletenica, pletenička

 • pletenica -e -níc, pletenička -y -čiek ž. koláč al. iné pečivo zo splietaného cesta

 • pletenie -ia s. rozpracovaná pletená ručná práca: mať pri sebe p.

 • pletenina -y -nín ž. látka vyrobená pletením (význ. 1): kostým z p-y;

 • pleteninový príd.

 • pletený príd. zhotovený pletením: p. tovar, p-á vesta

 • pletiar -a m. pracovník v pletiarstve;

 • pletiareň -rne ž. výrobňa pleteného tovaru;

 • pletiarenský príd.

 • pletiarka -y -rok ž.;

 • pletiarsky príd.: p. stroj

 • pletiarstvo -a s. odvetvie priemyslu zaoberajúce sa zhotovovaním pletených výrobkov;

 • pletivo -a -tív s.

  1. pletený materiál: drôtené, pozinkované p.;
  kreslo z prúteného p-a

  2. kniž. spleť (význ. 1): p. žiliek na ruke;

  3. biol. súbor buniek rovnakého tvaru a funkcie: pokožkové p.

 • pletka -y -tiek ž. hovor.

  1. niečo bezvýznamné, maličkosť, drobnosť, daromnica: nahnevať sa pre p-u;
  vyhodiť peniaze na p-u;
  ľúbostné p-y povrchný ľúbostný vzťah

  2. obyč. mn. veselý, žart. čin: mládenci vystrájali p-y s dievčatami

  3. obyč. mn. klebety, ohováranie, intrigy: špinavé p-y, rozširovať p-y

  4. obyč. mn. nepríjemnosti, patálie: mal p-y pre pytliactvo

 • pletkár -a m. hovor. klebetník, intrigán;

 • pletkáriť -i nedok. hovor. klebetiť, intrigovať: nepekné p-enie

 • pletkárka -y -rok ž.;

 • pletkársky príd.;

 • pletkárstvo -a s.

 • pleťový príd.: p-á voda na ošetrovanie pleti

 • pleva -y pliev obyč. mn. ž. šupina z obalu semena, obyč. obilia: obilné p-y

  expr.: mať peňazí ako (čert) pliev veľa;
  niečoho je ako pliev veľa;
  má v hlave p-y je hlúpy;
  oddeliť p-y od zrna;

 • plevel, pleveľ, správ. burina

 • plevín -a, plevinec -nca, plevník -a m. časť stodoly na uskladnenie pliev

 • plevný, plevový príd.: p-ný kôš na plevy;
  p. obal zrna

 • plexisklo -a s. hovor. org. sklo: veko, kryt z p-a;

 • plexisklový príd. z plexiskla

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cml, tpp, ã â la, afh, ãƒâ žã â vs, mpm, jzv, dss, lfz, asd, gyd, kel, rd, krã ã ã ã ã, rj
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV