Význam slova "plan" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • plán -u m.

  1. predstava budúcnosti, zámer, úmysel: životný p., mať, uskutočniť svoje p-y, prekaziť niekomu p-y

  2. vopred určený rozvrh činnosti so zreteľom na vytýčený cieľ (najmä v min.): hospodársky, pracovný, mesačný p., splniť, prekročiť p.

  3. pôdorysné zachytenie terénu, stavby ap.: p. ulice, stavby

  4. odb. jedna zo stránok, zložiek celku: rytmický p. skladby, zvukový p. jazyka

  robiť p., mať v p-e plánovať

  kuť p-y;

  pláň -e ž. rozľahlá rovina: zasnežená p.

 • planéta -y -nét ž.

  1. nebeské teleso obiehajúce okolo Slnka, obežnica: Zem je p-ou Slnka

  2. (v min.) lístok s veštbou predávaný na jarmokoch, púťach

  narodiť sa pod šťastnou p-ou;

 • planetáriový príd.

 • planetárium -ia D a L -iu s. model hviezdneho neba na znázornenie pohybu hviezd a planét; budova s týmto modelom;

 • planetárny príd.: p-a sústava, p. pohyb

 • planétový príd.: tech. p-á prevodovka;

 • planieť -ie -ejú nedok. stávať sa horším, zhoršovať sa: počasie p-ie

 • plánik -a m. zdrob. k 3, expr. k 1, 2

 • planina -y -nín ž.

  1. nezalesnená vyššie položená plošina: náhorná p.

  2. expr. niečo (človek, jedlo ap.) plané, nehodnotné;

 • planinka -y -niek ž. zdrob. k 1

 • planírovať [-n-] nedok. hovor. upravovať terén do rovnej plochy, vyrovnávať: p. cestu (buldozérom)

 • plánka -y -nok ž.

  1. planý, divý, neštepený ovoc. strom

  2. plod takého stromu: trpké p-y

  expr. oči ako p-y veľké;

 • plánkový príd.;

 • planktón -u m. veľmi drobné živočíchy a rastliny vznášajúce sa vo vode: morský p.;

 • planktónový, planktonický príd.

 • plano prísl.

 • plánočka -y -čiek ž. zdrob.

 • planograf -a mn. -i m. pracovník v planografii;

 • planografia -ie ž. polygr. fotochemické rozmnožovanie plánov; závod na také rozmnožovanie;

 • planografický príd.

 • planografka -y -fiek ž.;

 • plánovač -a m. kto pripravuje plán;

 • plánovací príd.

  1. týkajúci sa plánovania: p. rok, p-ie obdobie

  2. zaoberajúci sa plánovaním: p-ia skupina, p-ie oddelenie

 • plánovačka -y -čiek ž.

 • plánovaný príd.

  1. kt. je v pláne, naplánovaný, zamýšľaný: p. výlet, p-á cesta, úroda, splniť p-é práce

  2. spravovaný plánom (význ. 2): p-é hospodárstvo socialistické

 • plánovať nedok.

  1. zamýšľať uskutočniť niečo: p. výlet, p-me ísť do divadla

  2. robiť, zostavovať plán (význ. 2): p. finančné prostriedky, efektívne p-nie

 • plánovito, plánovite prísl.: p. postupovať;

 • plánovitosť -i ž.

 • plánovitý príd. (vy)konaný podľa plánu (význ. 2): p. postup, p-á výroba, p-é hospodárstvo;

 • planta -y plánt ž. hovor. priesada: polievať p-y

 • plantať sa, pľantať sa -ce -cú nedok. expr.

  1. neobratne sa pohybovať, zavadzať: p. sa niekomu popod nohy

  2. chodiť, motať sa: p. sa po uliciach

  3. (obyč. o širokom oblečení) opálať sa: nohavice sa mu p-ú okolo lýtok

 • plantáž -e -í ž. veľká plocha pestovanej rastliny (obyč. v trópoch): kakaovníkové, bavlníkové p-e;

 • plantážnický príd.: p-é pestovanie rastlín;

 • plantážnictvo -a s.

 • plantážnik -a mn. -ci m. majiteľ plantáže;

 • plantážny, plantážový príd.

 • planúť -ie -ú nedok. kniž. blčať, plápolať: oheň p-ie;

 • planý príd.

  1. divý, neštepený: p-á jabloň plánka

  2. zlý (význ. 1): p. človek, mať p-ú ženu

  3. nevyhovujúci, nekvalitný, nedobrý: p-á cesta, p-é jedlo;
  p-é časy

  4. neužitočný, prázdny, jalový: p-é reči, p-é sľuby;
  p. poplach bezdôvodný;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV