Význam slova "pl����" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • lážo-plážo subšt.

  I. prísl. nenáhlivo, pohodlne; nedbanlivo: ide si l.

  II. príd. neskl. nenáhlivý, pohodlný; nedbanlivý: l. zápas

 • náplň -e ž.

  1. látka, ktorou je niečo naplnené: n. náboja, pera, koláč s ovocnou n-ou

  2. obsah (význ. 4), zmysel: myšlienková, pracovná n., život bez n-e

 • pláca -e ž. odmena za dohodnutú prácu; plat, mzda

  aká práca, taká p.

 • plákať, pláchať -a nedok. prepieraním v čistej vode odstraňovať zvyšky pracieho prostriedku: p. bielizeň

 • plán -u m.

  1. predstava budúcnosti, zámer, úmysel: životný p., mať, uskutočniť svoje p-y, prekaziť niekomu p-y

  2. vopred určený rozvrh činnosti so zreteľom na vytýčený cieľ (najmä v min.): hospodársky, pracovný, mesačný p., splniť, prekročiť p.

  3. pôdorysné zachytenie terénu, stavby ap.: p. ulice, stavby

  4. odb. jedna zo stránok, zložiek celku: rytmický p. skladby, zvukový p. jazyka

  robiť p., mať v p-e plánovať

  kuť p-y;

  pláň -e ž. rozľahlá rovina: zasnežená p.

 • plánik -a m. zdrob. k 3, expr. k 1, 2

 • plánka -y -nok ž.

  1. planý, divý, neštepený ovoc. strom

  2. plod takého stromu: trpké p-y

  expr. oči ako p-y veľké;

 • plánkový príd.;

 • plánočka -y -čiek ž. zdrob.

 • plánovač -a m. kto pripravuje plán;

 • plánovací príd.

  1. týkajúci sa plánovania: p. rok, p-ie obdobie

  2. zaoberajúci sa plánovaním: p-ia skupina, p-ie oddelenie

 • plánovačka -y -čiek ž.

 • plánovaný príd.

  1. kt. je v pláne, naplánovaný, zamýšľaný: p. výlet, p-á cesta, úroda, splniť p-é práce

  2. spravovaný plánom (význ. 2): p-é hospodárstvo socialistické

 • plánovať nedok.

  1. zamýšľať uskutočniť niečo: p. výlet, p-me ísť do divadla

  2. robiť, zostavovať plán (význ. 2): p. finančné prostriedky, efektívne p-nie

 • plánovito, plánovite prísl.: p. postupovať;

 • plánovitosť -i ž.

 • plánovitý príd. (vy)konaný podľa plánu (význ. 2): p. postup, p-á výroba, p-é hospodárstvo;

 • plápolať nedok. kniž. blčať, planúť: oheň p-á;

 • plášť -a m.

  1. (ľahký) dlhý kabát: balónový p., pracovný p., p. do dažďa

  2. odb. vonkajší obal niečoho: p. pneumatiky, p. hodiniek, olovený ochranný p.;
  zool. ochranný obal tela niekt. živočíchov;
  geom. plocha povrchu telesa: p. valca

  kam → vietor, tam p.;

 • pláštenka -y -niek ž. plášť, pelerína z tenkej, obyč. nepremokavej (plastickej) látky: igelitová p.

 • pláštik -a m. zdrob.;

 • plášťový príd.: tech. p. plech;

 • plátať -a nedok. zašívať, prišívať záplaty: p. roztrhané nohavice, p. deravé topánky;
  p. diery zašívať i pren. expr. naprávať chyby;

 • plátenka -y -niek obyč. mn. ž. hovor. plátenná topánka

 • plátenko -a -niek, k 1 i plátence -nca -niec s. zdrob. expr.

 • plátenníčka -y -čok ž.;

 • plátennícky príd.: p. cech;

 • plátenníctvo -a s. plátennícke remeslo

 • plátenník -a mn. -ci m. v min. výrobca plátna al. kupec s plátnom: oravskí p-i;

 • plátno -a -ten/-tien s.

  1. tkanina z konopnej, ľanovej al. bavlnenej priadze: ľanové p., p. na šaty

  2. upravený kus takejto tkaniny: maliarske p., premietacie p.;
  strieborné p. film

  3. hovor. obraz maľovaný na plátne (význ. 2): Fullove p-a;

 • plátnový, plátenný príd.: p-ná košeľa, p-né topánky;
  text. p-á väzba;

 • plátok -tka/-tku m.

  1. zdrob.: tenké p-y slaniny

  2. pejor. podradná tlač (najmä noviny)

 • plávací príd. určený na plávanie: p-ie blany medzi prstami nôh niekt. živočíchov

 • plávanie -ia s. plavectvo: venovať sa p-iu, vyučovať p.

 • plávať -a -ajú bud. i popláva nedok.

  1. (o živých organizmoch) vlastnými silami sa pohybovať na hladine vody al. vo vode: ryby, husi p-jú, pes vie p., plavci p-jú v bazéne;
  p. ako ryba výborne;
  expr. p-a ako sekera, ako motyka nevie plávať;
  p. proti prúdu i pren. byť v opozícii;
  p. po prúde i pren. byť bezzásadovo prispôsobivý

  2. (o plavidlách) pohybovať sa na hladine vody al. vo vode pomocou hnacieho mechanizmu: loď, ponorka p-a

  3. byť unášaný prúdom, voľne sa niesť na vode: drevo p-a v rieke;
  p. dolu vodou i fraz. upadať

  4. expr. byť zaliaty tekutinou: oči mu p-jú v slzách plače;
  halušky p-jú v masti;

  5. hovor. expr. neovládať niečo, nevyznať sa v niečom: p. v zložitej problematike;
  p. pri odpovedi nevedieť

  nechať niečo p. prestať sa starať o niečo

 • plávka -y -vok ž. lupeňovitá huba s krehkým klobúčikom rozlič. farieb, bot. Russula;

 • plávočka -y -čiek ž. zdrob.

 • pláž -e ž. piesočnaté pobrežie využívané na kúpanie: morská p.;

 • plážový príd.: p-é šaty nosené k vode;
  p. volejbal hraný na piesku v podobných podmienkach, aké sú na pláži

 • pléd -u m. veľká (vlnená) šatka: prehodiť si p. cez plecia;

 • plédový príd.

 • plénum -na s. súhrn všetkých členov istej organizácie, inštitúcie; ich zasadanie: p. Národnej rady Slovenskej republiky

 • plôška -y -šok ž. zdrob.

 • plôtik -a m. zdrob.

 • plť -e ž. jednoduché ploché plavidlo zo zviazaných kmeňov: zbíjať p.;
  plaviť drevo p-ami;

 • plťka -y -tiek ž. zdrob.

 • plťový príd.;

 • plúžik -a, plúžok -žka m. zdrob.

 • stíplčejs, steeplechase [stíplčejs] neskl. ž. (angl.) šport. náročné prekážkové dostihy, preteky

 • výplň -e ž.

  1. látka, kt. niečo vypĺňa: zvukotesná, laminátová v., v. operadiel

  2. vypĺňajúca časť plochy: sklená v. dvier

  3. náhradný prostriedok na vyplnenie, zaplnenie (textu, programu ap.), výplnok: zvuková v.;

 • výplňový príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dkp, miã, rba, pjč, mhz, anec, , jop, ccd, vk, psw, ppu, fl, gtm, žop
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV