Význam slova "pis" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • písací príd. určený na písanie: p. stôl, p. stroj

 • písačka -y -čiek ž.

  1. hovor. písanie: mať veľa p-y

  2. pejor. menejcenný slovesný (pís.) útvar: ohováračské p-y

 • písadlo -a -diel s. hovor. nástroj na písanie

 • písanie -ia s. škol. predmet na nácvik písma

 • písanka -y -niek ž. škol. zošit

 • písaný príd. vyhotovený, realizovaný písomne, op. hovorený: p. prejav, p. text

  nep-ný zákon pevne ustálený zvyk

 • pisár -a m.

  1. kto v min. ovládal písmo a zaoberal sa písaním, prepisovaním, odpisovaním: stredovekí p-i

  2. v min. (nižší) správny úradník: mestský, súdny p.

  3. kto pripravuje písomnosti (na stroji); zamestnanec, kt. píše na stroji: dobrý, slabý p.;

 • pisárik -a m. zdrob. iron.

 • pisárka -y -rok ž. k 3;

 • pisársky príd.: p-a chyba;

 • písať -še -šu -uc -uci nedok.

  1. zaznačovať (reč) písmom: pekne, rýchlo p., p. ceruzkou, p. na stroji;
  kniž. p-l sa rok 1848 bolo to roku 1848

  2. vyhotovovať písomne: p. úlohu, žiadosť, zápisnicu

  3. podávať písomnú správu listom, kartou: priateľ mi (v liste) p-e, že ...;
  prestali sme si p.

  4. informovať (tlačou); zaujímať stanovisko (v tlači): noviny p-u o žatve, p. proti vojne

  5. umelecky (obyč. literárne) al. vedecky tvoriť: p. román, operu, p. monografiu;

 • pisateľ -a mn. -ia m. pôvodca niečoho napísaného: p. listu, p. správy;

 • pisateľka -y -liek ž.;

 • pisateľský príd.

 • opak. písavať -a

  // písať sa zastar. volať sa, menovať sa: ako sa p-š?

 • pískať -a nedok.

  1. utvárať vys. prenikavé zvuky fúkaním do nejakej štrbiny; takto realizovať melódiu, hvízdať: vlak p-a, p. na prstoch, p. na flaute, p. (si) melódiu;
  iba si tak p-a

  2. (o veciach) vydávať prenikavé zvuky (obyč. nepríjemné): vietor p-a v stromoradí, dvere p-jú;
  neos. p-a mu v prsiach

  3. utváraním vys. prenikavého zvuku privolávať, oznamovať: p. na cvičencov;
  šport. slang. p. zápas rozhodovať ho

  → tancuje, ako mu p-jú;
  a → ďalej sa p-a;
  tenko p. nemať sa dobre, biedne žiť;
  keď → vtáčka lapajú, pekne mu p-jú;

 • opak. pískavať -a

 • piskľavo prísl. k 1: p. sa zasmiať

 • piskľavý príd.

  1. i pískavý prenikavý, ostrý, hvízdavý: p. hlas, zvuk

  2. vydávajúci vys. prenikavý zvuk, pištiaci: p-é vtáča;

 • dok. pisknúť -e -ú -kol;

 • piskor -a m. súčasť ľud. hud. nástrojov, do ktorej sa fúka; píšťala: p. na gajdách, na fujare;

  piskor -a mn. N a A -y m. hmyzožravec podobný myši, zool. Sorex

 • piskot -u m. pískanie: p. lokomotívy;
  p. divákov výraz nespokojnosti

 • piškóta -y -kót ž. múčnik al. pekársky výrobok z ľahkého vajcového cesta: detské p-y;

 • piskotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok. expr. pískať: kurence p-ú

 • piškótka -y -tok ž. zdrob. expr.

 • piškótový príd.: p-é cesto;

 • písmenko -a -niek s. zdrob.;

 • písmenkový príd.

 • písmeno -a -men s. jednotlivý graf. znak písma, litera; graféma: malé, veľké p-á

  do (posledného) písmen(k)a a) úplne všetko b) presne, dôsledne;
  brať, vziať niečo do slova a do p-a presne, ako sa povedalo;
  nezmeniť (na niečom) ani písmen(k)a nič;
  kniž. zapísať sa (do dejín) zlatými p-mi;

 • písmenový príd.;

 • písmo -a -sem/-siem s.

  1. sústava graf. znakov na zachytenie reči: latinské p., obrázkové, klinové p.;
  notové p. na zachytenie tónov

  2. rukopis (význ. 1): úhľadné, nečitateľné p.

  3. zastaráv. úr. doklad, list: mať p-a v poriadku, dostať p.

  4. Sväté p., P. sväté i P. Biblia

  to je ako na p-e celkom isté;
  ovládať reč slovom i p-om dokonale;

 • písmový príd.: typ. p-é znaky

 • pisoár -a L -i mn. -e m. záchodová misa na malú potrebu pre mužov

 • písomka -y -miek ž. hovor. písomná skúška: maturitné p-y

 • písomne prísl.: oznámiť niečo p.

 • písomníctvo -a -tiev s. kniž. literatúra, slovesnosť

 • písomnosť -i ž. niečo napísané ako listina, doklad ap.: staré p-i

 • písomný príd. realizovaný písmom, (na)písaný, op. ústny: p. styk, p. záznam, p-á skúška, úloha;

 • pistácia -ie ž.

  1. stredomorský strom, bot. Pistacia

  2. zelenkavý plod tohto stromu;

 • pistáciový príd.: p-á zmrzlina

 • píšťala -y -ťal ž.

  1. jednoduchý dychový hud. nástroj: drevená p., p. z vŕby, organové p-y

  2. niečo tvarom podobné píšťale: sklárska p. trubica na fúkanie sklárskych výrobkov;
  anat. kosť na predkolení;
  expr. nohy ako p-y tenké;

 • píšťalka -y -liek ž. zdrob.: rozhodcovská p.;

 • píšťalôčka -y -čok, píšťalenka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • píšťalový príd.;

 • pišťať -í -ia pišť/-i! nedok. vydávať ostrý, vys. zvuk: myši p-ia;
  neos. p-í mi v ušiach

  expr. srdce, duša mu p-í za niečím, za niekým veľmi túži po niečom, po niekom

 • pištoľ, pištoľa -e ž.

  1. ručná strelná zbraň s krátkou hlavňou: opakovacia p.

  2. vec tvarom podobná pištoli: vsunúť p. do nádrže (pri čerpaní benzínu);
  striekacia p. prístroj na nanášanie farieb;

 • pištoľník -a mn. -ci m. strelec (z pištole) dávajúci sa najímať za peniaze;
  pejor. ozbrojený násilník: p-i z podsvetia

 • pištoľový príd.: p. súboj

 • píšuci m. pisateľ: p. sa obracajú na redakciu s otázkou...

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV