Význam slova "peri" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 25 výsledkov (1 strana)

 • perička -y -čiek ž. zdrob.

 • perie -ia s. hromad. vonkajšia pokrývka tela vtákov: husie, kačacie p., sliepka s bielym p-ím, šklbať p., driapať, párať p.

  pýšiť sa cudzím p-ím;
  → vtáka (poznať) po p-í, človeka po reči;
  slang. pustiť p. vydať peniaze, zaplatiť (z veľkodušnosti ap.)

 • periféria -ie ž. okrajová oblasť, op. centrum, stred: p. mesta;

 • periférne prísl.;

 • periférnosť -i ž.

 • periférny príd.: lek. p-e nervstvo;
  lingv. p-e nárečie;
  p-e videnie vnímajúce okrem ohniska i jeho okolie;
  inform. p-e zariadenie zvonka napojené na základnú jednotku (napr. tlačiareň);

 • perifrastický príd.

 • perifráza -y -fráz ž. štyl. opisné vyjadrenie;

 • perigeum -ea s. astron. najmenej vzdialený bod na dráhe telesa obiehajúceho Zem, op. apogeum

 • perina -y -rín ž. posteľná prikrývka s náplňou z peria al. páperia: spávať pod p-ou, ľahnúť si do p-ín;

 • periniak, perinák -a m. skrinka na periny

 • perinka -y -niek, perinôčka -y -čok ž. zdrob.

 • perinový príd.;

 • perióda -y -ód ž.

  1. časový úsek, obdobie: vývojové p-y;
  p. medzi rokmi 1850 – 1900, p. sucha

  2. odb. časový úsek, po kt. sa nejaký jav (pravidelne) opakuje;
  fyz. doba kmitu;
  lek. menštruácia

  3. odb. skupina pravidelne sa opakujúcich javov;
  chem. vodorovný rad prvkov v Mendelejevovej sústave;
  lingv. súvetie so zložitou súmernou stavbou

 • periodicita -y ž. periodickosť

 • periodickosť -i ž.

 • periodický príd. kt. sa opakuje v pravidelných obdobiach, pravidelný: p. pohyb, p-é výkyvy, zmeny, p-é publikácie;
  mat. p-á funkcia;
  chem. p-á sústava prvkov;

  periodicky prísl.;

 • periodikum -ka -dík s. odb. periodicky vychádzajúca publikácia

 • periodizácia -ie ž. odb. určovanie periód, rozdeľovanie na periódy: p. dejín slovenskej literatúry;

 • periodizačný príd.

 • peripetia -ie ž. lit. nečakaný obrat v deji lit. diela;

 • periskop -u m. opt. prístroj (obyč. ďalekohľad) s posunutou (lomenou) osou pohľadu: p. v ponorke

 • periť sa nedok. dostávať perie, operovať sa: vtáčatá sa p-ia

 • súperiť nedok. bojovať s niekým ako so súperom; súťažiť: s. s niekým v láske;
  s. o prvenstvo

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV