Význam slova "päst" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • päsť -e ž.

  1. ruka so zovretými, zaťatými prstami: zvierať, zatínať p-e i fraz. búriť sa;
  udrieť p-ou na stôl, hroziť p-ou

  2. pancierová p. (v 2. svet. vojne) nemecká ručná protitanková zbraň

  expr. je to ako p. na oko neprimerané;
  robiť niečo na svoju, na vlastnú p. a) svojvoľne b) samostatne;
  zdvihnúť p. proti niekomu a) vzbúriť sa b) brániť sa silou;
  vládnuť (železnou) p-ou tvrdo, kruto;

 • pásť pasie pasú nedok.

  1. dozerať na zvieratá na paši: p. ovce, husi, v hore neslobodno p.

  2. expr. sliediť za niekým, striehnuť na niekoho; bažiť po niekom, po niečom: žandári p-li po ňom, p-ie po tom dievčati, za tým dievčaťom už dávno;
  p. po cudzích peniazoch, za cudzími peniazmi

  ja som s tebou husi, kravy, svine nep-l nie si mi roveň;
  žart. ja → pán, ty pán, kto bude kozy, svine p.? p. (si) oči na niekom, na niečom kochať sa;

 • pasta -y pást ž. polotuhá látka na čistenie, na roztieranie ap.: zubná p., p. na parkety;
  sardelová p.;

 • pastel -u L -i mn. -y m. technika maľovania farebnou kriedou; takto namaľovaný obraz;

 • pastelka -y -liek ž. farebná ceruzka na kreslenie

 • pastelovo prísl.

 • pastelový príd.: p-á ceruzka pastelka;
  p-á kresba;
  p-é farby majúce mäkké, jemné odtiene;

 • pasterizovať nedok. i dok. zahrievaním na teplotu blízku bodu varu (z)ničiť v tekutine mikróby: p. ovocnú šťavu, p-né mlieko

 • paštéta -y -tét ž. jedlo z pomletej pečene al. mäsa: pečeňová, hydinová p.;

 • paštétový príd.

 • pastevný príd. k 1, 2: p. odchov dobytka

 • pästiar -a m. športovec pestujúci pästiarstvo, boxer;

 • pästiarsky príd.: p-e rukavice;

 • pästiarstvo -a s. šport. zápasenie päsťami

 • pästička -y -čiek ž. zdrob.: detské p-y

 • pastička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • pastier -a m. kto pasie (z povolania) hosp. zvieratá: p. oviec, kráv;
  obecný, družstevný p.;
  cirk. duchovný p. biskup al. kňaz

  žart. komu česť, tomu česť, p-ovi trúba každému patrí primeraná úcta;

 • pastierik -a mn. -ci/-ovia m. zdrob.

 • pastierka -y -rok ž.;

 • pastiersky príd.: p. pes, p-a tematika;
  cirk. p. list list biskupa veriacim;

 • pastierstvo -a s. hosp. odvetvie zamerané na pasenie a chov hosp. zvierat;

 • pästný príd.: p. súboj, zápas;
  práv. a publ. p-é právo vymáhanie nárokov silou;

 • pastor -a m. protestantský kňaz

 • pastorácia -ie ž. cirk. vykonávanie duchovnej správy;

 • pastoračný príd.: p-á činnosť

 • pastorála -y -rál ž. pieseň, skladba, hra s motívmi z pastierskeho života

 • pastorále neskl. s. hud. inštrumentálna skladba s pastierskymi motívmi;

 • pastorálny príd.: p-a hudba, p-e motívy

 • pastorkyňa -e -kýň ž. nevlastná dcéra

 • pastorok2 -rka m. neživ. stroj. koliesko s riedkymi zubmi v ozubenom súkolesí

  pastorok1 -rka mn. -ovia m. zastaráv. nevlastné dieťa;

 • pastovať nedok. natierať pastou: p. parkety

 • pastový príd.;

 • paštrnák -a m. zelenina podobná petržlenu, bot. Pastinaca

 • pastva -y -tiev ž.

  1. iba jedn. pasenie: v jeseni sa p. končí

  2. pasienok, paša1: vyhnať statok na p-u

  3. iba jedn. porast ako potrava pasúcich sa zvierat: výdatná p.

  4. iba jedn. expr. čo príjemne pôsobí na zmysly: to bola p. pre oči!

 • pastvina -y -vín ž. pasienok, pastva: zelené p-y, horské p-y;

 • pastvinný, pastvinový príd.: p. porast, p. chov oviec

 • pastvisko -a -vísk s. pasienok, pastvina

 • pastvový príd.: p. porast;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV