Význam slova "ose" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • osebe prísl. v spoj. sám o. blíži sa významu častice, kt. zdôrazňuje pomenovanie východiska deja: kritika sama o. nestačí;
  človek sám o. veľa nezmôže

 • ošedivieť -ie -ejú dok. stať sa šedivým; zošedivieť: vlasy mu celkom o-li;
  o. od strachu

 • osedlať dok.

  1. pripevniť sedlo (na chrbát koňa): o. koňa, o-ný žrebec

  2. hovor. expr. ovládnuť, opanovať, podmaniť si: milotou si muža celkom o-la;

 • nedok. osedlávať -a

 • osekať dok.

  1. sekaním (dookola) oddeliť: o. haluze

  2. sekaním zbaviť niečoho, okliesniť: o. strom;

 • nedok. osekávať -a

 • oselník -a m. puzdro na oslu: o. zavesený na opasku

 • osem, m. živ. i ôsmi -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 8: o. detí, o. korún, dní;
  ôsmi študenti

 • osemboj -a m. šport. súťaž zložená z 8 disciplín;

 • osembojár -a m. pretekár v osemboji

 • osemboký príd. kt. má 8 strán: o. hranol

 • osemdenný príd. trvajúci 8 dní, osemdňový (význ. 1): o. pobyt

 • osemdesiat, m. živ. i osemdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 80: o. divákov, o-i diváci

 • osemdesiatina -y -tin ž. čísl. zlom. osemdesiata časť celku, 1/80

 • osemdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 80

  2. niečo označené číslom 80 (izba ap.)

  3. vek 80 rokov: nedožil sa o-y

  4. rýchlosť 80 km/hod.: ísť o-ou

 • osemdesiatnička -y -čiek ž.

 • osemdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) osemdesiatročný človek;

 • osemdesiatročný príd.

  1. trvajúci 80 rokov: o-é obdobie

  2. 80 rokov starý: o. starec

 • osemdesiaty čísl. rad. k 80: o. v rade;
  o-e roky roky 80 – 89 príslušného stor.

 • osemdňový príd.

  1. trvajúci 8 dní, osemdenný: o-á cesta

  2. 8 dní starý: o-é dieťa

 • osemenie -ia s. bot. obal semena

 • ošemetný príd. expr. háklivý: o-á vec, situácia

 • osemfinále neskl. s. šport. vylučovacia súťaž medzi 16 účastníkmi o postup do švrťfinále;

 • osemfinálový príd.: o. zápas

 • osemhodinový príd. trvajúci 8 hodín: o. pracovný čas

 • osemkrát, osem ráz neskl. čísl. nás. k 8: o. väčší

 • osemmesačný príd.

  1. trvajúci 8 mesiacov: o-á stáž

  2. 8 mesiacov starý: o-é dieťa

 • osemnásobne čísl. nás. príslov.

 • osemnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 8 ráz: o-é víťazstvo, o-á presila;

 • osemnásť, m. živ. i osemnásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 18: o. stupňov, o-i vojaci

  jeden za o., druhý za dvadsať bez dvoch obaja sú rovnakí

 • osemnástka -y -tok ž.

  1. číslo 18

  2. čo je označené číslom 18 (miestnosť, autobus ap.): viezť sa o-ou

 • osemnásty čísl. rad. k 18: o. rok

 • osemročný príd.

  1. trvajúci 8 rokov: o-á školská dochádzka

  2. 8 rokov starý: o-é dievča

 • osemsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 800: o. rokov

 • osemstovka -y -viek ž.

  1. číslo 800

  2. hovor. šport. súťaž v behu, plávaní ap. na 800 m

 • osemstup -u m. 8 zástupov vedľa seba: o-y pochodujúcich

 • osemtisíc neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 8000: zarobiť o. (korún);

 • osemtisícový príd.: o. plat

 • osemtriedny príd. kt. má 8 tried: o-e gymnázium

 • osemvalcový príd. kt. má 8 valcov: o. motor

 • osemvalec -lca m. hovor.

  1. osemvalcový motor

  2. vozidlo s takýmto motorom

 • osemveslica -e -líc ž. čln, loď s 8 veslami

 • ošetriť dok.

  1. poskytnúť zdrav. pomoc: o. raneného, o. si porezaný prst, o-l mu ranu;
  odborné, bezplatné o-enie

  2. poskytnúť potrebnú starostlivosť, opatriť: o. stromy, vozidlo, o. si vlasy, zle o-ený stroj

  3. práv. slang. upraviť, (kladne) rozriešiť, vyriešiť: prijatím zákona sa o-í situácia podnikov;

 • nedok. ošetrovať

 • ošetrovateľ -a mn. -ia m.

  1. kto (z povolania) ošetruje chorých

  2. opatrovník, opatrovateľ: o. dobytka, stromov;

 • ošetrovateľka -y -liek ž.;

 • ošetrovateľský príd.: o-á služba;
  o-á metóda

 • ošetrovňa -e ž. miestnosť na ošetrovanie: vojenská o.;
  závodná o. ambulancia, ordinácia;
  o. teliat

 • osev -u m. o(b)siatie, o(b)sievanie (pôdy): jesenný, plánovaný o., zvýšiť o. repy;

 • osevný príd.: o. postup, o-á plocha

 • kužeľosečka -y -čiek ž. geom. krivka vznikajúca z rotačnej kužeľovej plochy

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV