Význam slova "orient" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 11 výsledkov (1 strana)

 • orient -u m.

  1. kniž. východ (význ. 4)

  2. Orient krajiny na východe (v oblasti Blízkeho, Stredného a Ďalekého východu);

 • orientácia -ie ž. orientovanie sa (význ. 1 3): zemepisná o., mať zlú o-iu;
  kultúrna o.;
  uviesť čísla na lepšiu o-iu;

 • orientačne prísl.

 • orientačný príd.: o-á mapa;
  šport. o. beh;
  o. údaj;

 • orientalista -u m. odborník v orientalistike;

 • orientalistický príd.: o. výskum

 • orientalistika -y ž. veda o jazyku a kultúre ázijských a afr. národov;

 • orientalistka -y -tiek ž.;

 • orientálne prísl.

 • orientálny príd.: o-e zvyky, umenie;

 • orientovať nedok. i dok.

  1. polohovo určovať, určiť (vzhľadom na svetové strany): výhľad o. na západ

  2. zamer(iav)ať, usmerňovať, usmerniť: o. mládež na techniku, na duchovné hodnoty

  // orientovať sa

  1. určovať, určiť svoju polohu (zemepisne, v cudzom prostredí ap.): o. sa na mori (podľa kompasu), o. sa v hore, vie sa dobre o.

  2. mať rozhľad, vyznať sa: o. sa v literatúre;
  byť dobre o-ný

  3. zamer(iav)ať sa: o. sa na ťažký priemysel;
  je o-ný filozoficky

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV