Význam slova "ol" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • olámať -e -u dok.

  1. oblámať (význ. 1, 2): o. konáre, o. kukuricu;
  o. strom

  2. lámaním poškodiť: o. si nechty;

 • nedok. olamovať

 • oldomáš -a m. zapíjanie uzavretej kúpy, predaja ap.: zaplatiť, piť o.

 • oleander -dra L -i mn. -e m. cudzokrajný ozdobný ker pestovaný u nás pre stále zelené listy a bohaté kvety, bot. Nerium oleander;

 • oleandrový príd.

 • olej -a m.

  1. viskózna mazľavá kvapalina nerastného, rastlinného al. živočíšneho pôvodu: zemný o., slnečnicový, olivový o., ružový o.;
  panenský o.;
  palivový o., mastiť, mazať o-om;
  vymeniť o. v motore

  2. hovor. olejová farba; obraz ňou namaľovaný: maľovať o-om;
  výstava o-ov olejomalieb

  spať ako v o-i dobre;
  liať, prilievať o. na oheň, do ohňa zhoršovať situáciu;

 • olejkár -a m. v min. podomový predavač liečivých olejov a mastí: turčianski o-i

 • olejnatý príd. obsahujúci olej: o-é rastliny, semená

 • olejnička -y -čiek ž. nádobka na ručné mastenie (strojov) olejom

 • olejnina -y -nín ž. olejnatá rastlina (napr. repka, horčica)

 • olejný príd. v bot. názvoch bližšie určuje druh: repka o-á

 • olejomaľba -y -lieb ž. maľovanie olejovými farbami; obraz takto namaľovaný

 • olejovať nedok. mastiť olejom: o. stroj

 • olejovitý príd. podobný oleju: o. vzhľad

 • olejový príd.: o-á lampa, o-é čerpadlo, potrubie;
  o-á farba s primiešaním oleja;
  o. náter;

 • olemovať dok. obrúbiť: o. golier;
  cesta o-ná stromami

 • oligarchia -ie ž. polit. a hosp. vláda skupiny ľudí; takáto skupina: finančná o.

 • olistený príd. majúci listy: o. strom

 • oliva -y olív ž.

  1. stredomorský strom so sivozelenými listami, bot. Olea

  2. olejnatý plod tohto stromu;

 • olivovník -a m. oliva (význ. 1)

 • olivovo prísl.: o. sfarbený

 • olivovohnedý príd. hnedý ako zrelé olivy

 • olivovozelený príd. zelený ako nezrelé olivy

 • olivový príd.: o. háj;
  o. olej;
  o-á farba sivozelená so žltým odtieňom ako oliva;

 • olízať -že -žu dok. oblízať (význ. 1): o. si ruku, o. ranu;

 • oliznúť -e -ú -zol dok. obliznúť (význ. 1, 3): o. si pery;
  o. med;

 • nedok. olizovať

 • olomoucký príd. k Olomouc: o-é tvarôžky, syrčeky aromatický syr z tvarohu

 • olovený príd.

  1. vyrobený z olova al. obsahujúci olovo: o. drôt, o-á platňa

  2. vlastnosťami pripomínajúci olovo: o. spánok, vzduch ťažký;
  o. oblak sivý a ťažký

 • olovnatý príd. obsahujúci olovo: o-é sklo;
  chem. označujúci zlúčeniny dvojmocného olova: kysličník o.

 • olovnica -e -níc ž. voľne zavesené závažie na určenie zvislého smeru

 • olovo -a s. mäkký ťažký kov sivej farby, chem. prvok, zn. Pb

  nohy, ruky (ťažké) ako o., ako z o-a olovené (význ. 2)

 • olovrant -u m. jedlo medzi obedom a večerou;

 • olovrantovať nedok. jesť (ako) olovrant: o. o štvrtej

 • olovrantový príd.

 • oltár -a L -i mn. -e m. miesto (v podobe stola) určené na bohoslužobné obrady: hlavný, drevený, gotický o.

  ísť pred o. mať sobáš;

 • oltárik -a m. zdrob.

 • oltárny príd.: o-a svieca;
  cirk. O-a sviatosť pri kat. omši chlieb a víno premenené na Kristovo telo a krv, eucharistia;

 • oltárový príd.: o-á časť chrámu;

 • olúpať -e -u dok.

  1. lúpaním zbaviť kôry, šupy ap., obieliť, očistiť, ošúpať: o. pomaranč, vajce;
  o. fazuľu vylúpať

  2. odlúpať: o. kôru stromu;

 • olúpiť -i dok. násilne okradnúť, obrať, orabovať: o. chodca;

 • nedok. olupovať1

  // olúpať sa

  1. zbaviť sa vrchnej vrstvy, ošúpať sa: chrbát sa mu o-l

  2. (o koži ap.) zísť (z povrchu), oddeliť sa: o-ný lak

  nedok. olupovať2

 • oľutovať dok.

  1. prejaviť ľútosť, nespokojnosť so svojím konaním, obanovať, oželieť: o. svoju chybu;
  o. svoje slová;
  o-l, že nešiel preč

  2. hovor. oželieť (význ. 1): ten časpre mňa o-uj!

 • olympiáda -y -piád ž.

  1. vrcholné medzinár. šport. preteky konané raz za 4 roky (podľa hier v starom Grécku), olympijské hry; pôv. obdobie medzi dvoma šport. hrami v starom Grécku: letná, zimná o., usporiadateľ o-y

  2. súťaž: šachová o., matematická o.;
  o. kvality;

 • olympijský príd.: o-é hry olympiáda;
  o. víťaz, o-á medaila, o. štadión;
  o. oheň kt. sa prináša z gréc. Olympie a horí počas olympiády

 • olympionička -y -čiek ž.

 • olympionik -a mn. -ci m. účastník olympijských šport. súťaží; pôv. víťaz na nich;

 • olympizmus -mu m. olympijská myšlienka, olympijské hnutie: rozvíjať tradície o-u

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV