Význam slova "ohl" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • ohľad -u m.

  1. prizeranie na záujmy niekoho, niečoho, zreteľ: nacionálne, spoločenské o-y

  2. hľadisko, zreteľ: v istom o-e je to pravda;
  v nijakom, v každom, v tomto o-e

  mať o., brať o. (na rodičov, na školu, na niečiu chorobu);

 • ohľadne, ohľadom predl. s G zastar. pokiaľ ide o, čo sa týka, vzhľadom na: o. tej veci v tej veci, o tej veci

 • ohľaduplne prísl.;

 • ohľaduplnosť -i ž.

 • ohľaduplný príd. kt. má ohľad na niekoho, taktný, pozorný; svedčiaci o ohľade: o. človek;
  o-é správanie;

 • ohlas -u m.

  1. ozvena, echo: bolo počuť silný o.

  2. (súhlasná) reakcia, ozvena, záujem: čitateľský o., vzbudiť, vyvolať, (ne)mať o., kniha sa stretla s o-m

  3. kniž. al. zastaráv. písomná výzva: vydať o.

 • ohlásiť -i dok.

  1. dať na vedomie, oznámiť: o. svoj príchod, o. sa vopred, o. zmenu programu

  2. hovor. zavolať na niekoho, osloviť: o. známeho na ulici;
  ohlás ma, keď pôjdeš;

 • ohláška -y -šok ž.

  1. obyč. mn. cirk. ohlásenie sobáša: mať (prvé) o-y

  2. ohlásenie, oznam: povinná o.

 • nedok. ohlasovať -uje, ohlášať -a

  // ohlásiť sa

  1. ozvať sa (význ. 2, 3): o. sa z izby, o. sa telefonicky;
  choroba, jar sa o-la

  2. postaviť sa proti, ozvať sa (význ. 4): prečo si sa proti tomu neo-l?

  3. hovor. zastaviť sa, nazrieť: o. sa u susedov, cestou sa u vás o-m;

 • nedok. ohlasovať sa, ohlášať sa

 • ohlasovateľ -a mn. -ia m. kto niečo ohlasuje;

 • ohlasovateľka -y -liek ž.

 • ohlasovňa -e ž. oddelenie, kde sa niečo ohlasuje: o. porúch

 • ohlávka -y -vok ž. časť (konského) postroja upevnená na hlave zvieraťa, kantár: držať koňa za o-u

 • nedok. ohliadať sa -a

  1. obzerať sa

  2. brať ohľad na niekoho, na niečo

 • ohliadnuť sa kniž. obzrieť sa;

 • ohlodať dok. hlodaním obhrýzť (význ. 1, 2): o. kôru stromov;
  o. púčiky;

 • nedok. ohlodávať -a

 • ohluchnúť -e -ú -chol dok. stať sa hluchým: na starosť o-l;
  čiastočné o-tie

 • ohlúpiť -i dok. urobiť hlúpym, osprostiť: pálenka ho o-la;

 • ohlúpnuť -e -u -pol dok. stať sa hlúpym, osprostieť: celkom o-l

 • nedok. ohlupovať: o-nie ľudí, más

 • ohlušiť dok.

  1. urobiť na chvíľu hluchým: výbuch nás o-l;

  2. expr. úderom omráčiť: drúkom ho o-l;

 • nedok. ohlušovať

 • ohlušujúci príd. kt. ohlušuje (sluch), prenikavý: o. výstrel, zvuk;

 • ohlušujúco prísl.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV