Význam slova "odm" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • odmäk -u m. (náhle) oteplenie spojené s topením snehu a ľadu: jarný o.

 • odmala, pís. i od mala prísl. od detstva, odmalička

 • odmalička, pís. i od malička prísl. od (útleho) detstva, odmala

 • odmaľovať dok.

  1. maľovaním znázorniť: o. krajinu;
  dať sa o.

  2. urobiť kópiu (maľby), odkopírovať: o. obraz

 • odmaskovať dok. zbaviť masky al. líčidla: o. účinkujúcemu tvár;
  herec sa o-l

 • odmastiť -sť/-i! dok. zbaviť masti, mastnoty: prípravok na o-enie pokožky;

 • odmasťovač -a m. prostriedok na odmasťovanie

 • nedok. odmasťovať

 • odmena -y -mien ž. (hmotná) odplata za istú činnosť, službu ap.: o. za prácu nadčas, fond o-n;
  udeliť, vyplatiť pracovníkovi o-u;
  dostať za o-u;

 • odmeniť dok. dať ako odmenu: o. niekoho za usilovnosť, o. súťažiacich vecnými cenami;
  o-ené dielo;
  o. hercov potleskom;

 • nedok. odmeňovať -uje, odmieňať -a

  // odmeniť sa odvďačiť sa, odplatiť sa; odslúžiť sa: o-la sa mu úsmevom;

 • nedok. odmeňovať sa, odmieňať sa

 • odmenový príd.: o. fond, list

 • odmerane prísl.;

 • odmeranosť -i ž.

 • odmeraný príd.

  1. pravidelne sa opakujúci, pravidelný: o. krok, o-é dýchanie

  2. kt. neprejavuje cit, zdržanlivý, strohý, chladný: o. hlas;
  byť o. k niekomu;

 • odmerať -ia dok. meraním zistiť al. vymedziť: o. šírku niečoho, o. si teplotu;
  o. sa v páse;
  o-ajte mi 2 m látky;

 • nedok. odmeriavať -a

 • odmerka -y -riek ž. nádob(k)a na meranie

 • odmerný príd. určený na meranie: o-á nádoba odmerka;
  o. valec;
  o-á analýza titrácia

 • nedok. odmetať

 • odmiesť -metie -metú dok.

  1. metením odstrániť: o. sneh

  2. metením očistiť: o. chodník;

 • nedok. odmietať -a

 • odmietavo prísl.: o. sa správať

 • odmietavý príd. kt. niečo odmieta: o-é stanovisko záporné;
  o. výraz tváre neprístupný;

 • odmietnuť -e -u -tol dok.

  1. vedome neurobiť (čo sa žiada), odoprieť: o. pomoc, o. prísť

  2. neprijať (čo sa ponúka), nechcieť: o. podporu, dar, ponuku

  3. nesúhlasiť, neschváliť, zavrhnúť: o. návrh, obvinenie;
  o. žiadosť zamietnuť

  4. nevyhovieť niekomu: o. uchádzača;
  nechcem vás o.;

 • odmlada, pís. i od mlada prísl. od čias mladosti, odmladi: o. som rád spieval

 • odmladi, pís. i od mladi prísl. od čias mladosti, mladi, odmlada: športuje už o.

 • odmlčať sa -í -ia dok.

  1. prestať hovoriť; prestať znieť: uprostred reči sa o-l, spev sa o-l

  2. prestať byť činný (ako umelec): básnik sa o-l;

 • nedok. odmlčiavať sa -a

 • odmlka -y -mĺk ž. odmlčanie sa

  urobiť o-u odmlčať sa

 • odmočiť dok. máčaním vyvolať isté vlastnosti (zmäknutie, uvoľnenie sa): o. prihoreninu

  // odmočiť sa máčaním sa zbaviť nečistoty; máčaním sa uvoľniť: hrniec sa o-l;
  špina sa o-la

 • odmocnenec G a A -nca m. mat. číslo, ktoré sa odmocňuje

 • odmocnina -y -nín ž. mat. hľadaný základ mocniny

 • odmocniť dok. mat. vyrátať odmocninu (čísla al. symbolu);

 • odmocniteľ G a A -a D -u/-ovi L -i mn. -e/-ia m. mat. číslo, ktorým sa odmocňuje, exponent

 • nedok. odmocňovať

 • odmontovať dok. odpojiť (čo bolo primontované): o. anténu, o. (si) korčule

 • odmoriť dok. zbaviť zamorenia: o. terén, zbrane;

 • nedok. odmorovať

 • odmotať -ce/-tá -cú/-tajú -moc/-taj! dok.

  1. motaním odobrať, odvinúť, op. namotať: o. nite z cievky

  2. rozmotať, rozviazať (niečo zamotané): o. slučku;

 • nedok. odmotávať -a

  // odmotať sa

  1. klbko sa o-lo

  2. uzol na šnúrke sa o-l;

 • nedok. odmotávať sa

 • odmraziť dok. rozmraziť: o. chladničku;
  o. mäso;

 • nedok. odmrazovať

 • nedok. odmŕzať -a

 • odmrznúť -e -ú -zol dok.

  1. prestať byť zamrznutý, rozmrznúť: zem o-la

  2. omrznúť: prsty mu o-li;

 • odmyknúť -e -ú -kol dok. myknutím oddialiť: o. ruku

  // odmyknúť sa: o. sa od ohňa

 • odmyslieť -í -ia dok. nevziať do úvahy, vynechať, obísť: o. (si) isté fakty

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: login, pýr, ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â useã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â ã æ ã â ã â ã â â ã æ ã â, beã, debugging, ã3, ščat, os, ľo, cã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â ã â, cã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â, zrkadlené disky, upã æ ã ã æ ã ã æ ã, spač, cracker hacker
Ekonomický slovník: ifoam, káv, ã â vs, úvesť, ži, buš, n, vå v, ciš, vÅ¡v, lbo, o, crj, rošňú, zki
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV