Význam slova "obj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 47 výsledkov (1 strana)

 • objasnenosť -i ž. počet, množstvo objasnených prípadov pri vyšetrovaní zločinov: o. vrážd stúpa

 • objasniť dok. urobiť jasnejším, jasným (význ. 2, 3), osvetliť: o. význam slova;
  o. si otázku;
  žiadať o-enie postupu;

 • nedok. objasňovať

  // objasniť sa stať sa jasným, zreteľným, vysvetliť sa, vyjasniť sa: prípad sa o-l;

 • nedok. objasňovať sa

 • objať -jíme -jímu dok. obopnúť rukami (obyč. na vyjadrenie lásky, priateľstva): o. dievča okolo pása;
  nežne sa o-li;
  držať syna v o-tí;

 • objav -u m. čo bolo al. je objavené;
  vedecký o.;
  kniha je pre mňa o. niečo nečakané

  urobiť o. objaviť;

 • objaviť dok.

  1. novými poznatkami odhaliť doteraz neznámu vec, jav: o. prírodný zákon, o. nové súvislosti

  2. (nečakane) nájsť, zistiť: na stole o-l list;
  o. úkryt

  iron. o. Ameriku nezistiť nič nové;

 • objaviteľ -a mn. -lia m. kto niečo objavil: o. gravitácie, o. Tróje;

 • objaviteľka -y -liek ž.;

 • objaviteľský príd.: o. čin

 • objavne prísl.;

 • objavnosť -i ž.

 • objavný príd.: o. čin, o-á plavba;

 • nedok. objavovať

  // objaviť sa zjaviť sa, ukázať sa, vyskytnúť sa: o-li sa príznaky chrípky;
  na tvári sa mu o-l úsmev;

 • nedok. objavovať sa

 • nedok. objedať

 • nedok. objedať sa -á, objedávať sa -a

 • objednať dok.

  1. (ústne al. písomne) požiadať o dodanie tovaru, o vykonanie istej služby, práce ap.: o. tovar;
  o. si obed;
  o-ný časopis

  2. pozvať na istý čas: o. zákazníka o týždeň;

 • objednávací príd. určený na objednávanie: o. lístok

 • nedok. objednávať -a

  // objednať sa hovor. dohodnúť sa o termíne návštevy, poskytnutia istej služby ap.: o. sa u lekára, u kaderníčky;

 • nedok. objednávať sa

 • objednávateľ -a mn. -ia m. kto objednáva;

 • objednávateľka -y -liek ž.;

 • objednávateľský príd.

 • objednávka -y -vok ž. žiadosť o dodanie tovaru, vykonanie služby ap.; tlačivo s touto žiadosťou: urobiť niečo na o-u;
  vyplniť o-u;
  spoločenská o.

 • objekt -u m.

  1. predmet (význ. 2), op. subjekt: o. skúmania, výchovy, myslenia

  2. komplex zariadení slúžiaci istému cieľu: hospodársky, školský, rekreačný o.

  3. gram. predmet;

 • objektív -u m. sústava šošoviek v opt. prístrojoch utvárajúca reálny obraz pozorovaného predmetu

 • objektivista -u m. stúpenec objektivizmu;

 • objektivistický príd.

 • objektivistka -y -tiek ž.;

 • objektivita -y ž. objektívnosť, op. subjektivita

 • objektivizácia -ie ž. objektivizovanie: o. faktov;

 • objektivizačný príd.

 • objektivizmus -mu m.

  1. filoz. poznávanie vychádzajúce iba zo skúmania objektívnych faktov skutočnosti a obchádzajúce jeho subjektívne stránky, op. subjektivizmus

  2. objektívne hodnotenie, pristupovanie, op. subjektivizmus;

 • objektivizovať nedok. i dok. (u)robiť objektívnym: o. namerané hodnoty;
  o. rozhodnutie

 • objektívne prísl.: o. jestvovať;
  o. posúdiť;

 • objektívnosť -i ž.

 • objektívny príd.

  1. jestvujúci nezávisle od subjektívneho vedomia, skutočný, faktický, op. subjektívny: o. činiteľ, svet, zákon, o-e podmienky

  2. nezaujatý, nestranný, op. subjektívny: o. rozhodca, o. divák, učiteľ;

 • objektový príd.

 • objem -u m.

  1. priestorový rozmer telesa: zväčšovať, zmenšovať o.;
  o. nádoby

  2. rozsah, množstvo, miera: o. výroby, plánovaný o. investícií

  3. obvod: o. pása, hlavy;

 • objemnosť -i ž.

 • objemný príd. majúci veľký objem: o. sud, o-á kniha;
  o. hrudník;

 • objemový príd.: o-á hmotnosť;
  poľnohosp. o-é krmivá (napr. seno, slama, plevy)

 • objesť -je -jedia -jedz! -jedol -jedený dok.

  1. zjesť dookola povrch niečoho: o. kosť, stehno

  2. zjesť dookola z povrchu niečoho: o. mäso (z kosti);

 • objesť sa -je -jedia -jedz! -jedol -jedený dok. prejesť sa, presýtiť sa: o. sa klobásy;
  nechcem sa o.;

 • nedok. objímať -a

 • objímka -y -mok ž. súčiastka, kt. obopnutím spája inú súčiastku: o. žiarovky, o. obrazovky

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: npg, psl, hko, all, ovyň, ú, pay, in, pnt, vit, sqbla, ã ã vut, osy, pts, sut
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV