Význam slova "ny" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • nylon, nylón -u m. obch. názov text. syntetického vlákna; tkanina z neho;

 • nylonový, nylónový príd.: n-á bielizeň

 • nymfa -y nýmf ž. v gréc. mytológii bohyňa zosobňujúca prír. silu v stromoch, prameňoch, v horách, v mori

 • arbitrážny príd.: a. súd, a-e rozhodnutie

 • avivážny príd.: a. prípravok

 • bezcieľny príd. nemajúci cieľ: b-e túlanie;
  b-e reči;

 • blížny m. (v kresť. etike) človek vo vzťahu k iným ľuďom: láska k b-mu, milovať b-ho

 • bôľny príd. kniž. bolestivý, bolestný, trpký: b. pohľad;
  b-a myšlienka;

 • bránybrána (význ. 3)

 • dlhometrážny príd.: d. film celovečerný

 • dochvíľny príd. kniž. presný v čase: účtovník je d.;
  d. príchod;

 • drenážny príd.: d-a rúrka

 • driečny príd. pekne urastený, švárny: d. mládenec, d-a mladucha;

 • fortieľny príd.: f-a práca

 • fotomontážny príd.

 • hôľny príd.

 • hriešny príd.

  1. páchajúci hriechy, plný hriechu: h. človek;
  h. život

  2. hovor. expr. veľký, trestuhodný: h-a nedbanlivosť;
  h-a cena privysoká

  3. expr. v spoj. h-a stvora, duša, h. človek (obyč. vo zvolaní) slabý, bezmocný, úbohý

  na moj h-u (dušu) naozaj, veru (zaverenie);

 • inštruktážny príd.: i. film, i-a príručka

 • klíčny príd.: odb. k-e lístky vyvinuté z klíčkov

 • kľúčny príd.: anat. k-a kosť spájajúca plece s hrudníkom;

 • kolportážny príd.: k-a služba

 • kontrašpionážny príd.: k-a služba

 • krátkometrážny príd.: k. film krátky

 • krížny príd. idúci krížom, križujúci sa; priečny: k-a chodba;
  k-e cesty rázcestie (poľných ciest)

 • kyslomliečny príd. vyrobený z mlieka skvaseného kvasinkami: spotreba k-ch výrobkov

 • ľahkovážny príd. nerozvážny, neuvážený, ľahkomyseľný: ľ. človek, sľub;

 • lúčny príd.: l-e hospodárstvo;
  l. koník;

 • mačný, máčny príd.

  expr. ani m. mak, máčik, ani za, o m. mak, máčik vôbec nie, ani trocha;

 • masážny príd.: m. prístroj;

 • metrážny príd.

 • mixážny príd.: m. pult mixér

 • mliečny príd.

  1. k mlieko: m-e jedlo;
  m-e zuby prvé;
  m-a kanva na mlieko;
  chem. kyselina m-a

  2. podobný mlieku (farbou): m-e sklo;
  astron. M-a cesta galaxia;

 • montážny príd.: m-e práce, čaty

 • múkový, múčny príd.: m-é, m-ne vrece;
  m-ne jedlo z múky;

 • nerozvážny príd. kt. koná bez rozvahy, prenáhlený, ľahkovážny; svedčiaci o tom: n. chlapec;
  n-a reč, n. čin;

 • odvážny príd. kt. sa nebojí, smelý, nebojazlivý; svedčiaci o tejto vlastnosti;
  op. zbabelý: o pretekár;
  o. čin, o-e tvrdenie

  o-emu šťastie praje;

 • plantážny, plantážový príd.

 • poriečny príd.

  1. nachádzajúci sa v poriečí: p-e pásmo

  2. súvisiaci s riečnou dopravou, riečny: p-a loď

 • pozdĺžny príd.

  1. smerujúci po dĺžke niečoho: p. rez, p-e pásy

  2. podlhovastý: p. tvar niečoho;

 • prestížny príd.: p-a otázka

 • priečny príd.

  1. prejavujúci nesúhlas, odporujúci, spurný: p. človek

  2. kt. ide, leží krížom, naprieč: p-a hrada, stena;
  p. rez vedený kolmo;

 • reportážny príd.: r. film;
  r-e auto

 • riečny príd.: r. štrk, r-a doprava, loď;

 • rovnovážny príd.: r-a poloha predmetu;
  r-e sily

 • rozvážny príd. konajúci s rozvahou; svedčiaci o rozvahe: r. človek, r. politik;
  r-e slová;

 • rozvláčny príd.

  1. zbytočne podrobný, obšírny, zdĺhavý: r. referát, r-e rozprávanie

  2. pomalý (význ. 1): r-e pohyby;

 • sabotážny príd.: s-a činnosť

 • silážny, silážový príd.: s. kombajn, s-na kukurica, jama;
  s-ová krmovina

 • sladkobôľny príd. kniž. príjemný a smutný zároveň, sentimentálny: s. úsmev, s-a báseň;

 • slúžny m. hist. v býv. Uhorsku vyšší správny úradník

 • smiešny príd.

  1. vyvolávajúci smiech, komický: s. človek, s-e správanie;
  stať sa s-m;
  nebuď s.!

  2. expr. veľmi malý, zanedbateľný: s. poplatok, s-a porcia;

 • sobášny príd.: s. obrad, s-a sieň;
  s. list doklad o sobáši;

 • sondážny príd.: s. výskum

 • špionážny príd.: š-a činnosť;
  š. film

 • stámilióny -ov m. mn. čísl. zákl.

  1. mnoho (sto) miliónov: vynaložiť s. na stavbu

  2. expr. veľké množstvo: s. ľudí;

 • stavebnomontážny príd. týkajúci sa montáže stavieb a zariadení v stavbách: s-e práce

 • strážny

  I. príd.

  1. konajúci stráž: s. oddiel;
  náb. s. anjel i pren. ochranca

  2. určený na stráženie, strážcom: s. pes, s-a veža;
  s. domček, s-a búdka (pri trati)

  II. strážny m. voj. strážca, stráž

 • stredometrážny príd.: s. film so stred. metrážou

 • strýčny príd. zastaráv.: s. brat bratanec;
  s-a sestra sesternica

 • svetobôľny príd.: s-a nálada;

 • ťažkotonážny príd. majúci veľkú, ťažkú tonáž: t. vlak

 • tonážny príd.;

 • trikotážny príd.: t. priemysel

 • turíčny príd. k Turíce: t-e sviatky svätodušné

 • uhlopriečny príd. kt. je v smere uhlopriečky: u. rez;

 • vážny príd.

  1. kt. má prísny, dôstojný výzor, ráz; neprejavujúci radosť, op. veselý: v. človek;
  je v., nikdy sa neusmeje;
  v-a povaha

  2. dôležitý, závažný: v-a vec;
  v-e nebezpečenstvo, v-e nedostatky veľké;
  v-a choroba ťažká;
  urobiť v. krok

  3. prejavujúci zodpovedný prístup, hlboký záujem, seriózny, opravdivý; hodnotný: v-a práca, v-e vedecké dielo;
  v. uchádzač, záujemca;
  mať v-u známosť;
  v-a hudba, op. zábavná, ľahká

  4. kt. vzbudzuje úctu, rešpekt, vážený: najvážnejší zástupcovia obce, rodiny;

 • vláčny príd.

  1. mäkký (význ. 1), tvárny, poddajný: v-e cesto, v-a pokožka

  2. pôsobiaci dojmom poddajnosti, pružný, plynulý: v-e pohyby;

 • žiaľny príd. kniž. žalostný (význ. 1), bôľny, bolestný, smutný: ž. pohľad, vzdych, plač;

 • živočíšny príd.

  1. k živočích: ž. svet, ž-a ríša, ž-e druhy;
  ž. tuk;
  ž-e uhlie liek proti zažívacím ťažkostiam;
  ž-a výroba chov úžitkových zvierat;
  lingv. ž-e prídavné mená

  2. často pejor. pudový (význ. 1, 2), zvierací: ž. prejav, ž-a láska;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: unpack, ä ssr, gl, simm, attn, free, å ão, t a, select, ã, vari, feeder, topo, loader, dlm
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV