Význam slova "novo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • novo prísl.: pôsobiť n.;
  n. postaviť, n. objaviť (od)znova;

 • novobarok -a m. výtvar. smer napodobňujúci barokové formy;

 • novobarokový príd.

 • novodobý príd. týkajúci sa novej doby, súčasný; moderný: n-é dejiny umenia, n. človek

 • novodur -u m. nemäkčený, tvrdý, málo ohybný polyvinylchlorid;

 • novodurový príd.: n-é rúrky

 • novogotický príd.: n-á budova

 • novogotika -y ž. výtvar. smer v 19. stor. napodobňujúci gotické formy;

 • novogréčtina -y ž. novodobá (nie antická) gréčtina

 • novokaín -u m. alkaloid použ. v lek. na miestne umŕtvovanie;

 • novokaínový príd.: n-á injekcia

 • novoklasicistický príd.

 • novoklasicizmus -mu m. neoklasicizmus;

 • novokňaz -a m. cirk. práve, nedávno vysvätený kňaz

 • novokúpený príd. práve, nedávno kúpený: n. dom

 • novomanžel -a mn. -ia m.

  1. mladomanžel

  2. v mn. novomanželia mladomanželia;

 • novomanželka -y -liek ž.;

 • novomanželský príd.

 • novonadobudnutý príd. práve, nedávno nadobudnutý: n-é auto

 • novonapadnutý príd. čerstvo, nedávno napadnutý: n. sneh

 • novonarodeniatko -a -tok s. expr. novorodenec, novorodeniatko

 • novonarodený

  I. príd. práve, nedávno narodený; novorodený: n. syn;
  cítiť sa ako n. ako znova narodený

  II. novonarodený m. novonarodený človek: úmrtnosť n-ých

 • novopečený príd. hovor. expr. kt. sa práve, nedávno niečím stal: n. manžel, vodič

 • novoplast -u m. mäkký a ohybný polyvinylchlorid

 • novopozitivista -u m. stúpenec novopozitivizmu;

 • novopozitivistický príd.

 • novopozitivizmus -mu m. filoz. smer v 20. stor. založený na logickom empirizme a vyznávajúci všestranné možnosti vedy;

 • novoročný príd. vzťahujúci sa na Nový a nasledujúci rok: n. pozdrav;
  n-é želanie

 • novorodenec -nca m. práve, nedávno narodené dieťa, novo(na)rodeniatko;

 • novorodenecký príd.: n. vek do 4 týždňov

 • novorodeniatko -a -tok s. expr. novorodenec, novonarodeniatko

 • novorodený príd. novonarodený: n-é dieťa

 • novoromantický príd.

 • novoromantik -a mn. -ci m. stúpenec novoromantizmu;

 • novoromantizmus -mu m. umel. smer nadväzujúci na romantizmus;

 • novosť -i ž.: n. zážitkov novota (význ. 1)

 • novostavba -y -vieb ž. rozostavaná al. práve, nedávno postavená budova: n. divadla, bývať v n-e

 • novota -y -vôt ž.

  1. iba jedn. novosť, čerstvosť: n. zážitkov, dýchať, svietiť n-ou

  2. nový spôsob (činnosti ap.), novinka: zavádzať n-y

 • novotár -a m. často pejor. ktorád, kto zavádza novoty (význ. 2) (aj nepotrebné);

 • novotársky príd. i prísl.;

 • novotárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k novotár: n. vedúceho

  2. (nepotrebné) novoty: nevítané n-a

 • novotvar -u m.

  1. lek. nový (chorobný) útvar, nádor

  2. lingv. novoutvorený jazykový prostriedok (slovo, tvar, väzba), neologizmus

 • novousadlík -a mn. -ci m. kto sa usadil na novom mieste, nový obyvateľ: integrácia n-ov

 • novoutvorený príd. práve, nedávno utvorený: n-á vláda, n-é slovo

 • novovek -u m. obdobie od objavenia Ameriky (1492);

 • novoveký príd.: n-é dejiny

 • novovybudovaný príd. práve, nedávno vybudovaný: n-á továreň

 • novovymenovaný príd. práve, nedávno al. znova vymenovaný: n. minister

 • novozákonný príd. týkajúci sa Nového zákona: n-é podobenstvá

 • novozaložený príd. práve, nedávno založený, novozriadený: n-á ustanovizeň

 • novozískaný príd. práve, nedávno al. znova získaný: n. člen;
  n. majetok novonadobudnutý

 • novozriadený príd. práve, nedávno zriadený: n-á reštaurácia

 • novozrodený príd. práve, nedávno zrodený; novovzniknutý: n. štát, n-é myšlienky;
  cítiť sa ako n. ako znova zrodený

 • novozvolený príd. práve, nedávno al. znova zvolený: n. prezident, výbor

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV