Význam slova "nos�� �� ��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 330 výsledkov (3 strán)

 • akčnosť -i ž.

 • bezbožnosť -i ž.

 • bezcieľnosť -i ž.

 • bežnosť -i ž.

 • bezobsažnosť -i ž.

 • bezostyšnosť -i ž.

 • bezpečnosť -i ž.

  1. istota; ochrana; zabezpečenie: osobná b.;
  b. práce;
  b. jazdy;
  systém kolektívnej b-i;
  b. štátu

  2. (prv) policajné orgány, polícia; policajný úrad: oznámiť niečo b-i;

 • bezprašnosť -i ž.

 • bezúspešnosť -i ž.

 • bezútešnosť -i ž.

 • blahovoľnosť -i ž.

 • choromyseľnosť -i ž.

  II. choromyseľný m. duševne chorý človek: ústav pre ch-ých

 • čiastočnosť -i ž.

 • čitateľnosť -i ž.: č. písma;
  č. spolkovej činnosti

 • cnosť, čnosť -i ž.

  1. kladná mravná vlastnosť: občianske c-i;
  náb. trvalá dispozícia konať dobro: ľudské c-i, božské č-i

  2. dobrá vlastnosť, prednosť: presnosť je jeho veľká c.

  robiť z → núdze c.;

 • ctibažnosť -i ž.

 • cudzojazyčnosť -i ž.

 • dedičnosť -i ž. schopnosť prenášať vlastnosti predkov na potomstvo

 • deklamačnosť -i ž.

 • dekoračnosť, dekoratívnosť -i ž.

 • deliteľnosť -i ž.

 • deštrukčnosť, deštruktívnosť -i ž.

 • dobrodružnosť -i ž.

 • dobrodušnosť -i ž.

 • dobromyseľnosť -i ž.

 • dobrosrdečnosť -i ž.

 • dobrovoľnosť -i ž.: princíp d-i

 • dobyvačnosť -i ž.

 • dochvíľnosť -i ž.

 • dokázateľnosť -i ž.

 • dostatočnosť -i ž.

  II. dostatočný m., dostatočná ž. 4. stupeň prospechu v škol. klasifikácii, štvorka

 • driečnosť -i ž.

 • družnosť -i ž.

 • dvojjazyčnosť -i ž. bilingvizmus

 • dvojznačnosť -i ž.

 • dýchavičnosť -i ž.

 • falošnosť -i ž.

 • fešnosť -i ž.

 • funkčnosť -i ž.

 • hlbokomyseľnosť -i ž.

 • hlučnosť -i ž.: stupeň h-i

 • hmatateľnosť -i ž.

 • hnuteľnosť -i ž. hnuteľná vec, hnuteľný majetok (nábytok, peniaze ap.), op. nehnuteľnosť: predaj h-í

 • hriešnosť -i ž.

 • infekčnosť -i ž.

 • inštančnosť -i ž.

 • invenčnosť -i ž.

 • jedinečnosť -i ž.

 • jednojazyčnosť -i ž.

 • jednomyseľnosť -i ž.

 • jednoslabičnosť -i ž.

 • jednoznačnosť -i ž.

 • knižnosť -i ž.;

 • kompilačnosť -i ž.

 • koncepčnosť -i ž.: k. prístupu

 • kontrarevolučnosť -i ž.

 • krivoprísažnosť -i ž.

 • krušnosť -i ž.

 • krvilačnosť -i ž.

 • lačnosť -i ž. hlad, žiadostivosť: l. za majetkom

 • ľahkomyseľnosť -i ž.

 • ľahkovážnosť -i ž.

 • liečiteľnosť -i ž.

 • ľubovoľnosť -i ž.

 • ľubozvučnosť -i ž.

 • malodušnosť -i ž.

 • malomyseľnosť -i ž.

 • márnomyseľnosť -i ž.

 • mimovoľnosť -i ž.

 • mnohoznačnosť -i ž.

 • možnosť -i ž.

  1. okolnosti, situácia, v kt. je niečo možné, uskutočniteľné; príležitosť: pracovné, finančné m-i;
  m. cestovať;
  získať m-i na štúdium

  2. možný prípad, eventualita: využiť poslednú m.;
  je tu m. požiaru

  3. obyč. mn. schopnosť: tvorivé m-i umelca

  mať m.;
  dať, poskytnúť m. umožniť

 • mravoučnosť -i ž.

 • mužnosť -i ž.

 • nábožnosť -i ž.

 • nadbytočnosť -i ž.

 • nadskutočnosť -i ž.

 • nahraditeľnosť -i ž.

 • nános -u m. množstvo vzniknuté nanesením: n. prachu, bahna;

 • náročnosť -i ž.

  1. k 1: divácka n., kritická n.

  2. súbor nárokov kladených na istý jav: n. na riadenie, materiálová n.

 • nebezpečnosť -i ž.

 • nečitateľnosť -i ž.

 • neciteľnosť -i ž.

 • nedefinovateľnosť -i ž.

 • nedeliteľnosť -i ž.

 • nedoručiteľnosť -i ž.

 • nedosiahnuteľnosť -i ž.

 • nedostatočnosť -i ž.

  II. nedostatočný, nedostatočná ž. 5. st. prospechu v škol. hodnotení, pätorka, päťka: n-á z matematiky

 • nedostihnuteľnosť -i ž.

 • nedotknuteľnosť -i ž.: n. osobnosti, n. hraníc

 • nedvižnosť -i ž.

 • nehnuteľnosť -i ž. nehnuteľný majetok, nehnuteľné veci: predaj n-í

 • nekonečnosť -i ž.;

 • nekonvenčnosť -i ž.

 • nemožnosť -i ž.

  1. iba jedn. k nemožný: n. dokazovať

  2. nemožné, neuskutočniteľné veci: žiadať, dokázať n-i;
  to je (holá) n.

  expr. do n-i veľmi veľa

 • nenahraditeľnosť -i ž.

 • nenapodobniteľnosť, nenapodobiteľnosť -i ž.

 • nenapraviteľnosť -i ž.

 • nenáročnosť -i ž.

 • neoceniteľnosť -i ž.

 • neoddeliteľnosť -i ž.

 • neodlučiteľnosť -i ž.

 • neodolateľnosť -i ž.

 • neodvolateľnosť -i ž.

 • neopakovateľnosť -i ž.

 • neotrasiteľnosť -i ž.

 • nepočuteľnosť -i ž.

 • nepolepšiteľnosť -i ž.

 • nepopierateľnosť -i ž.

 • neporaziteľnosť -i ž.

 • neposlušnosť -i ž.: občianska n. nerešpektovanie nariadení výkonnej moci

 • neprekonateľnosť -i ž.

 • nepremožiteľnosť -i ž.

 • nepreniknuteľnosť -i ž.

 • nepriedušnosť -i ž.

 • nepriezračnosť -i ž.

 • nepriezvučnosť -i ž.

 • neprízvučnosť -i ž.

 • neprozreteľnosť -i ž.

 • neriešiteľnosť -i ž.

 • nerozlučnosť -i ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: kaä ã, alert, qa, ja, feeder, mode, sof, ups, rlan, dump, stb, verification, mach, embedded, ã så
Ekonomický slovník: bet, ovy, hed, eom, rzo, sda, jsz, ňeco, smeã, ivd, fym, ã ã asi, šíf, zem, don
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV