Význam slova "ne��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 489 výsledkov (5 strán)

 • aklamačne prísl.

 • badateľne prísl.

 • báječne prísl.: šaty jej b. svedčia;
  vyzerať b.

 • bezbožne prísl.;

 • bezcieľne prísl.;

 • bezhranične prísl.

 • bežne prísl. k 1: on to robí b.;

 • bezostyšne prísl.;

 • bezpečne prísl.: b. (sa) skryť;
  b. uložené peniaze;
  b. pristáť;
  b. vedieť;

 • bezpodmienečne prísl.: b. potrebný

 • bezúročne prísl.

 • bezúspešne prísl.;

 • bezútešne prísl.;

 • blahovoľne prísl.;

 • bočne prísl.

 • bôľne prísl.: b. stonať

 • celoplošne prísl.

 • charakterizačne prísl.

 • choromyseľne prísl.: ch. sa správať;

 • chýrečne prísl.

 • čiastočne prísl.: č. poškodený, č. vyhovujúci;

 • čitateľne prísl.: č. písať;

 • citeľne prísl.: c. sa oteplilo

 • civilizačne prísl.: c. pôsobiť

 • cudzojazyčne prísl.;

 • cudzoložne prísl.: c. splodený

 • dedične prísl.: d. sa prenášať;

 • deklamačne prísl.;

 • dekoračne, dekoratívne prísl.;

 • deštrukčne, deštruktívne prísl.;

 • dezinfekčne prísl.

 • dobrodružne prísl.;

 • dobrodušne prísl.;

 • dobromyseľne prísl.: d. pripomenúť;

 • dobrosrdečne prísl.: d. povedať;

 • dobrovoľne prísl.: d. pracovať, odísť;

 • dobyvačne prísl.;

 • dochvíľne prísl.;

 • dodatočne prísl.: d. zapísať

 • dokázateľne prísl.: d. klamal;

 • dostatočne prísl.: d. presvedčivý;

 • driečne prísl.;

 • družne prísl.;

 • dvojjazyčne prísl.;

 • dvojznačne prísl.;

 • dýchavične prísl.;

 • exekučne prísl.: e. vymáhať dlhy

 • existenčne prísl.: e. zaistený

 • falošne prísl.: f. sa usmievať, f. svedčiť;
  f. spievať;

 • fešne prísl.;

 • finančne prísl.: f. zabezpečený

 • formulačne prísl.

 • funkčne prísl.;

  funkčné s. odmena za vykonávanie funkcie

 • hlbokomyseľne prísl.;

 • hlučno, hlučne prísl. i vetná prísl.: h. sa správať;
  je tu h.;

 • hmatateľne prísl.;

 • hriešne prísl.: h. žiť;
  h. drahý;

 • hrôzostrašne prísl.

 • hungarizačne prísl.: h. pôsobiť

 • infekčne prísl.;

 • informačne, informatívne prísl.

 • injekčne prísl.

 • inštančne prísl.;

 • intonačne prísl.

 • invenčne prísl.;

 • jedinečne prísl.;

 • jednomyseľne prísl.: j. prijať návrh;

 • jednoslabične prísl.;

 • jednoznačne prísl.: j. sa postaviť na stranu pravdy;

 • južne prísl.: j. od cesty

 • každoročne prísl.

 • knižne prísl.: dielo vyšlo k.;

 • kombinačne prísl.: k. dokonalá hra

 • kompenzačne prísl.

 • kompozične prísl.

 • koncepčne prísl.: k. pomýlený;

 • kondične prísl.: k. náročný

 • konečne

  I. prísl. po uplynutí času: k. sa stretli, k. je tu jar

  II. čast.

  1. napokon, koniec koncov: veď k. možné je všetko

  2. vyj. uspokojenie zo zavŕšeného deja: no, k. (dali gól)!

 • konfederačne prísl.

 • konštitučne prísl.

 • konštrukčne prísl.: k. vyvážený

 • kontrarevolučne prísl.;

 • kontumačne prísl.: k. prehrať, vyhrať

 • konzistenčne prísl.: k. vyhovujúci

 • krivoprísažne prísl.;

 • krvilačne prísl.;

 • kultivačne prísl.

 • lačno, lačne prísl.: l. hltať, fajčiť;
  l. striehnuť;

 • ľahkomyseľne prísl.;

 • ľahkovážne prísl.;

 • licenčne prísl.

 • ľubovoľne prísl.: ľ. určený;

 • ľubozvučne prísl.;

 • lúpežne prísl.

 • malodušne prísl.;

 • malomyseľne prísl.;

 • manifestačne prísl.

 • márnomyseľne prísl.;

 • mátožne prísl.: m. sa kolísať;
  expr. m. hrať

 • mesačne prísl. k 2, 3;

 • miestoprísažne prísl.

 • mimovoľne prísl.;

 • mnohoznačne prísl.;

 • mobilizačne prísl.

 • mravoučne prísl.;

 • mužne prísl.;

 • na nečisto → nanečisto;

 • na nešťastie → nanešťastie

 • nábožne prísl.: n. počúvať;

 • nadbytočne prísl.;

 • námesačne prísl.

 • náročne prísl.;

 • nebadateľne prísl.

 • nebezpečne prísl.: n. sa zraniť;

 • nečakane prísl.

 • nečakaný príd. neočakávaný, nepredvídaný; náhly: n-á návšteva, správa;
  n-á smrť;

 • nečas -u m.

  1. zlé počasie: vonku je n.;
  v čase i n-e za každého počasia

  2. v spoj. po n-e a) po istom (dlhšom) čase: po n-e si to rozmyslel b) po (zameškanom) príhodnom čase: po n-e banovať

 • nečasovo prísl.;

 • nečasovosť -i ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vpe, ã aty, kzm, bru, siz, rvv, ucp, osb, šasi, cvf, jdf, knd, krh, , shw
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV