Význam slova "na�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 385 výsledkov (4 strán)

 • almužna -y -žien ž. malý dar (žobrákovi), milodar: pýtať, dostať a-u;

 • angína -y -gín ž. zápal mandlí: hnisavá a.

 • anténa -y -tén ž. konštrukcia na príjem al. vysielanie elektromagnetických vĺn;

 • antifóna -y -fón ž. striedavý spev a chrámový verš najmä pri žalmoch v kresť. liturgii;

 • aréna -y arén ž. priestor, kde sa konajú zápasy, predstavenia ap.: cirkusová a.;

 • autokolóna -y -lón ž. skupina áut za sebou

 • autovakcína -y -cín ž. lek. očkovacia látka vypestovaná z choroboplodných zárodkov chorého

 • balerína -y -rín ž. (sólová) baletka

 • bez ohľadu na predl. s A: bez o. na výsledok nehľadiac na

 • blondína -y -dín, blondínka -y -nok ž.

 • brána -y brán ž.

  1. (široký) vchod do domu, dvora al. iného priestoru; konštrukcia, kt. ho uzatvára, vráta: drevená, železná b.;
  mestská, hradná b.;
  búchať na b-u;

  2. pri šport. hrách ohraničený priestor, kt. je cieľom útoku: útočiť na b-u;
  ťah na bránu priamočiary útok na strelenie gólu i fraz. priamočiare, cieľavedomé konanie

  3. obyč. pomn. brány poľnohosp. náradie na povrchové kyprenie pôdy;

 • disciplína -y -lín ž.

  1. dodržiavanie pravidiel, predpisov, povinností: pracovná, vojenská d.;
  porušiť, vyžadovať d-u

  2. vedný, umel., šport. ap. odbor: filozofická d., vlastivedné d-y, lyžiarske d-y;

 • do neurčita, na neurčito príslov. výrazy;

 • dohasínať -a nedok. prestávať horieť, svietiť: oheň, sviečka d-a;

 • doktrína -y -rín ž. súhrn zásad, pravidiel: vojenská d.;
  vyhlásiť d-u

 • doména -y -mén ž. kniž. rozhodujúca oblasť pôsobenia: d-ou slovenskej poézie je lyrika

 • donekonečna prísl. expr. nekonečne dlho, neprestajne, ustavične, stále: d. omáľať niečo

 • nedok. dosychať, doschýnať -a

 • eskadróna -y -rón ž. voj. jazdecká jednotka; stotina jazdy

 • fatamorgána -y -gán ž. svetelný úkaz (obyč. na púšti), pri kt. sa vo vzduchu zjavujú obrazy vzdialených predmetov: f. oázy;

 • fazóna -y -zón ž.

  1. tvar, strih (obyč. častí oblečenia); forma: f. šiat, klobúka;
  stratiť f-u

  2. golier, chlopňa: úzka f.

  expr. to nemá f-u primeranú spoloč. formu;

 • figurína -y -rín ž. umelo zhotovená postava, bábka: krajčírska f. manekýn(ka);
  voskové f-y

 • fontána -y -tán ž. ozdobná nádrž s tečúcou al. striekajúcou vodou;

 • fortúna -y ž. kniž. šťastena

 • georgína -y -gín ž. záhradný jesenný kvet rozlič. farieb, bot. Dahlia

 • gilotína -y -tín ž. mechanizmus na popravovanie ľudí sťatím

 • harpúna -y -pún ž. kovový oštep na lane použ. na lov morských rýb

 • kabína -y -bín ž. malý uzavretý priestor pre obmedzený počet osôb: k. lanovky, nákladného auta;
  lodná k. kajuta;
  k. pre tlmočníka;

 • kantiléna -y -lén ž. spevné, melodické miesto v skladbe; skladba, báseň takéhoto rázu

 • kantína -y -tín ž. hovor. bufet v závode, v kasárňach ap.

 • karabína -y -bín ž. ľahká krátka puška;

 • karanténa -y -tén ž. izolácia chorých al. podozrivých z choroby s cieľom zamedziť šírenie nákazy; zariadenie na takúto izoláciu: vyhlásiť k-u;
  byť v k-e;

 • karavána -y -ván ž. skupina cestujúcich v púšti na ťavách ap.: obchodná k.;

  kniž. → psy brešú, ale k. ide ďalej

 • kolóna -y -lón ž.

  1. prúd presúvajúceho sa vojska: postupujúce k-y;
  k. tankov

  2. rad (vozidiel): dlhá k. áut

  3. tech. zariadenie v podobe valca na delenie zmesi (napr. pri destilácii)

  kniž. → piata k.

 • komúna -y -mún ž. združenie ľudí na zákl. spoločného vlastníctva: založiť k-u;
  Parížska k. prvá revolučná vláda s účasťou proletariátu (1871);

 • koróna -y ž. najvrchnejšia časť slnečnej atmosféry javiaca sa pri zatmení ako žiara

 • krinolína -y -lín ž. v min. odstávajúca naberaná sukňa: rokoková k.

 • lagúna -y -gún ž. pobrežné jazero oddelené piesočným valom od mora: benátska l.;

 • latrína -y -rín ž. primitívny, obyč. nekrytý záchod: vojenská l.;

 • lavína -y -vín ž. rýchly zosuv hmôt po príkrom svahu: snehová, skalná l.;
  padanie l-ín;

  valiť sa, šíriť sa ap. ako l. prudko, rýchle;

 • limuzína -y -zín ž. uzavretá karoséria osob. auta; auto s takou karosériou;

 • mandolína -y -lín ž. menší strunový brnkací hud. nástroj

 • matróna -y -rón ž.

  1. dôstojná staršia žena: vznešené rímske m-y

  2. expr., obyč. pejor. (staršia) žena statnej postavy;

 • medecína -y -cín ž. hovor. liek

 • medicína -y ž.

  1. lekárska veda, lekárstvo: študovať m-u;
  doktor m-y;
  alternatívna m. metódy liečenia prirodzenými, prírodnými prostriedkami

  2. liek, medecína;

 • meluzína -y -zín ž. expr. (podľa Meluzíny, mytol. bytosti) víchrica

 • membrána -y -rán ž. tenká a pružná platnička al. blana použ. pri rozlič. zariadeniach: gumová, uhlíková m., telefónna m.;

 • migréna -y ž. prudké bolenie hlavy

 • mína -y mín ž. teleso s náložou vybuchujúce zapálením, nárazom ap.; náboj mínometu: časovaná, protitanková m.;

 • mizanscéna -y -scén ž. div. kompozičné režijné stvárnenie drámy, inscenovanie: riešenie jednotlivých m-én

 • mokasína -y -sín, mokasínka -y -nok ž. obyč. mn. ľahká obuv na nízkom podpätku a bez šnurovania; pôv. indiánska obuv;

 • moréna -y -rén ž. geol. skalný nános unášaný ľadovcom;

 • na1 predl.

  A. s A vyj.

  1. smerovanie na povrch al. zasahovanie predmetu z hociktorej strany, príp. smer vôbec, op. z(o): vysadnúť na koňa, skočiť na zem, prilepiť na stenu, zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce, na Slovensko, vyjsť na vzduch;
  cesta na Brezno

  2. účel, cieľ: ísť na obed, na víno, slúžiť na česť, potrebovať na obživu;
  vhodný na pitie;
  kefa na šaty

  3. spôsob, nástroj, prostriedok al. mieru (príp. vo forme účinku): upiecť na mäkko, vypiť na dúšok;
  kachle na nočný prúd;
  napichnúť na vidličku, počuť na vlastné uši;
  priblížiť sa na dva metre, na dosah ruky, plniť plán na 100 %;
  schudnúť na triesku;
  vzduch na omdletie;
  starosť na starosť (sa hromadí)

  4. zreteľ: slabý na srdce;
  urobiť veľa na svoj vek;
  byť primladý na funkciu

  5. čas: na jar, na Vianoce;
  (odložiť) na nasledujúci týždeň, prísť na chvíľu;
  láska na celý život;
  (hneď) na to bezprostredne po tom

  6. príčinu: prísť na zavolanie, strhnúť sa na hrmot, umrieť na infarkt

  7. väzbu pri slovesách a menách: ukazovať na príčiny, myslieť na rodičov, volať na kamaráta, spytovať sa na zdravie;
  byť odkázaný na pomoc;
  kandidát na prezidenta

  B. s L vyj.

  1. miesto na povrchu al. prostredie: sedieť na stoličke, žiť na dedine, na Kysuciach, byť učiteľom na vysokej škole, mať na mysli, ležať na slnku

  2. účel, cieľ: byť na odchode

  3. spôsob, nástroj, prostriedok al. mieru: ležať na chrbte, skúsiť na vlastnej koži, hrať na husliach;
  hra na organe;
  porezať sa na skle, viezť sa na aute;
  odprevadiť na veľkom kuse;
  záplata na záplate, hlava na hlave

  4. zreteľ: získať na váhe, ublížiť na cti;
  zdravý na tele i na duchu;
  strata na prémiách

  5. čas: vrátiť sa na svitaní, na konci roka;
  na začiatku storočia

  6. príčinu: smiať sa na vtipoch, uškrnúť sa na pripomienke

  7. väzbu pri slovesách a menách: lipnúť na deťoch, zakladať si na povesti, dohodnúť sa na postupe;
  záleží na ňom, ako sa rozhodne;
  práca, účasť na pláne

  8. (v spoj. so slovesom byť) stav: byť na rade, na programe, byť na ústupe, na príčine niečoho, byť na odpočinku

  na2 cit. vyj.

  1. i nate (pri mn.) ponúkanie, tu máš, tu máte, vezmi(te) si!

  2. opakované volanie na domáce zvieratá: na, mačička, na!

  3. i rezignáciu, zľahčovanie ap.: n., zasa plače!

 • na belaso → nabelaso;

 • na bielo → nabielo;

 • na bledo → nabledo;

 • na boso → naboso;

 • na bronzovo → nabronzovo;

 • na červeno → načerveno;

 • na chrumkavo → nachrumkavo;

 • na čierno → načierno;

 • na čisto → načisto;

 • na divo → nadivo;

 • na divoko → nadivoko;

 • na drobno → nadrobno;

 • na fialovo → nafialovo;

 • na fľaku → nafľaku

  expr. nezostane po ňom animastný f.;

 • na guľato → naguľato;

 • na hladko → nahladko;

 • na hlucho → nahlucho;

 • na hnedo → nahnedo;

 • na jemno → najemno;

 • na končito, na končisto príslov. výrazy: zastrúhať ceruzku na k-o

 • na konto predl. s G vyj. zásahový vzťah s odtienkom zreteľa: povedať niečo na k. správy

 • na krémovo → nakrémovo;

 • na kyslo → nakyslo;

 • na ležato → naležato;

 • na mäkko → namäkko;

 • na mieste → namieste

  → teplé m.;
  mať dušu, srdce na m-e uspokojiť sa;
  kniž. na → tvári m-a;
  byť na m-e mŕtvy hneď;
  na vašom m-e (by som to nerobil) byť vami;
  prešľapovať na m-e;

 • na mokro → namokro;

 • na nečisto → nanečisto;

 • na nešťastie → nanešťastie

 • na oceľovo → naoceľovo;

 • na ostro → naostro;

 • na polomäkko, do polomäkka príslov. výrazy: udusiť mäso na p-o

 • na popolavo → napopolavo;

 • na rozdiel od predl. s G: na r. od ostatných nerád športuje;

 • na široko-ďaleko → naširoko-ďaleko

 • na sivo → nasivo;

 • na šťastie → našťastie

 • na stojato → nastojato;

 • na suchonasucho, do sucha → dosucha;

 • na tehlovo → natehlovo;

 • na tmavo → natmavo;

 • na tuho → natuho;

 • na tvrdo → natvrdo;

 • na účet predl. s G na trovy, na úkor: žiť na ú. celej rodiny;

 • na ujmu predl. s G na úkor, na škodu: priživovať sa na u-u ostatných

 • na úkor predl. s G vyj. (záporný) zásahový vzťah: zvýšiť kvantitu na ú. kvality

 • na vlhko → navlhko;

 • na základe predl. s G: odsúdili ho na z. dôkazov;
  konať na z. skúseností;

 • na zeleno → nazeleno;

 • na živo → naživo;

 • na žlto → nažlto;

 • nedok. načahovať

  // načiahnuť sa natiahnuť sa (význ. 3), vystrieť sa: n. sa za pohárom;

 • nedok. načahovať sa

 • načakať sa dok. stráviť veľa času čakaním: n. sa na vlak, čo som sa ťa n-l!

 • načapovať dok. čapovaním naliať: n. pivo, za pohár vína

 • načarbať -e -ú dok. expr. neúhľadne (a rýchlo) napísať, načmárať, naškriabať: n. úlohu, podpis

 • načas prísl.

  1. vo vhodnom al. určenom čase; včas, presne: vlak prišiel n.

  2. na neurčitý, obyč. krátky čas, dočasne: ubytovať sa iba n., n. sa uspokojil

 • načase vetná prísl. je n. je príhodný čas, je vhodné, potrebné, treba: je n. začať, odísť

 • načasovať dok.

  1. nastaviť vybuchnutie (výbušniny) na určený čas: n. bombu, nálož

  2. hovor. rozvrhnúť na istý čas: n. vrcholnú výkonnosť športovca

 • načať -čne -čnú dok.

  1. narušiť celistvosť niečoho odobratím časti: n. koláč, fľašu, úspory;
  n-tý sud;

  2. urobiť 1. fázu istej činnosti, začať: n. pletenie (svetra);

 • načechrať dok. expr. načuchrať: n. si vlasy;
  n-ná vlna;

 • nedok. načechrávať -a

 • načerpať dok.

  1. čerpaním odobrať (tekutinu), nabrať: n. vodu (-y) zo studne

  2. získať, nadobudnúť: n. nové sily, nových síl, odvahu, poučenie

 • načertiť sa -rť/-i! dok. expr. nahnevať sa, nazlostiť sa

 • načerveniť dok. natrieť načerveno: n. si líca

 • načerveno, pís. i na červeno prísl. na červenú farbu, dočervena: zafarbiť n.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hei, vcj, n1j, emo, ry, oet, aep, pxe, spe, pnc, fã ã ã ã ã, spb, mjl, cra, sru
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV