Význam slova "národ" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • národ -a m.

  1. historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí so spoločným jazykom, územím, hosp., históriou, kultúrou a psychikou: slovenský n., slovanské, európske n-y;
  Organizácia Spojených n-ov, skr. OSN

  2. národnosť (význ. 3), etnikum: sťahovanie n-ov

  3. hovor. ľud, ľudia: na manifestácii bolo veľa n-a

  4. hovor. expr. skupina ľudí, pren. i zvierat so spoločnými záujmami, vlastnosťami ap.; spoločnosť, spoločenstvo: rybári sú svojrázny n., ženský n.;
  vrabce sú nespratný n.;

 • narodenie -ia s. príchod (človeka) na svet: dátum a miesto n-ia;
  od n-ia chorľavý;
  N. Pána sviatok 25. decembra

 • narodeniny -nín ž. pomn. výročie narodenia: mať, oslavovať (päťdesiate) n., dar na n.

 • národík -a m. zdrob. k 1, 2, 4 i expr.

 • narodiť sa dok. (obyč. iba o človeku) byť porodený, prísť na svet: n-l sa im syn, n-ený v Bratislave;
  predčasne n-ené dieťa

  n. sa pod šťastnou planétou, hviezdou mať v živote (často) šťastie

 • národne prísl.: n. povedomý;

 • národnooslobodzovací príd. týkajúci sa oslobodenia národa (spod koloniálnej a inej nadvlády): n. boj, n-ie hnutie

 • národnosť -i ž.

  1. príslušnosť k národu: občania slovenskej n-i

  2. menšinový národ al. časť národa žijúca mimo svojho štátu: n-i v bývalom Uhorsku;
  rusínska, maďarská n.

  3. spoločenstvo ľudí so spoločným jazykom, územím a ekon. životom pred hist. vznikom národa, etnikum;

 • národnoštátny príd. týkajúci sa národného štátu: n. záujem Slovákov

 • národnostne prísl.

 • národnostný príd. k 2, 3: n-á menšina, otázka, politika;

 • národný príd.

  1. k 1, 2: n. jazyk, n-é jedlá, piesne;
  v názvoch Slovenské n-é divadlo, Slovenské n-é povstanie ap.

  2. vlastenecký, nacionálny: n-é povedomie

  3. týkajúci sa národa ako polit. celku, nositeľa št. moci: n. štát, n. program ochrany zdravia, n-é zjednotenie, n-é mužstvo;
  n-é záujmy;
  n-é hospodárstvo súhrn odvetví výr. a práce v danej krajine;

 • národohospodár -a m. odborník v národnom hosp., ekonóm;

 • národohospodársky príd. týkajúci sa národného hosp., ekonomický: n. záujem, význam

 • národopis -u m. ved. disciplína zaoberajúca sa etnografickým a folkloristickým výskumom vlastného národa;

 • národopisec -sca m. odborník v národopise;

 • národopisný príd.: n. výskum

 • národovec -vca m. národne cítiaci, národne uvedomený občan; v min. bojovník za národné práva;

 • národovecký príd.;

 • národovectvo -a s. národné povedomie, vlastenectvo, patriotizmus

 • národovkyňa -e -kýň ž.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV