Význam slova "muž" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 40 výsledkov (1 strana)

 • muž -a mn. -i/-ovia m.

  1. dospelý človek muž. pohlavia, chlap: slobodný, ženatý m., úspešný, mladý m.;
  hovor. žabí m. potápač

  2. nositeľ typických (kladných) muž. vlastností, chlap: buď (konečne) m-om! to je slovo m-a

  3. jednotlivec vo vzťahu ku skupine (v armáde): pri obrane padlo desať m-ov

  4. manžel: vziať si niekoho za m-a, mať dobrého m-a

  ako jeden m. jednotní;
  slovo robí m-a;

 • múza -y múz ž.

  1. M-y v gréc. mytológii bohyne a ochrankyne umenia

  2. kniž. umenie: adept m-y, holdovať m-e;
  ľahká m. opereta, populárna hudba ap.

  3. kniž. inšpirácia; nadanie: hudobná, básnická m.

  expr. m. ho kopla dostal umel. nápad;

 • mužatka -y -tiek ž. žena majúca muž. vlastnosti al. záľuby

 • muzeálny príd.

  1. starobylý, zastaraný: m-a pamiatka

  2. múzejný: m-e zbierky

 • múzejníctvo -a s. organizovanie a správa múzeí;

 • múzejník -a mn. -ci m. odborník v múzejníctve

 • múzejný príd.: m-á budova, m. exponát;

 • muzeológ -a mn. -ovia m. odborník v muzeológii;

 • muzeológia -ie ž. ved. odbor zaoberajúci sa muzeálnymi pamiatkami;

 • muzeologička -y -čiek ž.;

 • muzeologický príd.

 • múzeum -ea D a L -eu s. inštitúcia, ústav na zhromažďovanie a vystavovanie zbierok predmetov z istého okruhu: historické, národopisné m.;

 • mužíček -čka mn. -ovia m. zdrob. k 1, hypok. k 4

  II. mužský m. zastaráv. muž, chlap

 • muzicírovať nedok. hovor. hrať (na hud. nástrojoch): domáce, komorné m-nie

 • mužícky príd.

 • múzický príd. k 2: m-é umenia hudba, spev, tanec, divadlo, umenie slova;
  Vysoká škola m-ch umení (v Bratislave)

 • mužík1 -a mn. -ovia/-ci m. zdrob. k 1;

  mužík2 -a mn. -ci m. sedliak v cárskom Rusku: ruský m.;

 • muzika -y -zík ž. hovor.

  1. hudba: spustiť m-u

  2. dedinská tanečná zábava: vykrútiť dievča na m-e

  3. zastaráv. kapela: cigánska m.

  expr. za málo peňazí málo m-y za malý vklad nemožno čakať veľký zisk

 • muzikál -u L -i mn. -y m. hud. žáner s hovoreným slovom, spevom a tancom;

 • muzikálne prísl.;

 • muzikálnosť -i ž.

 • muzikálny príd.

  1. hudobný: m. výkon, prejav

  2. hudobne nadaný: m-a rodina;

 • muzikálový príd.

 • muzikant -a m. hovor. hudobník: m-i hrajú

  expr. ja nič, ja m. ja s tým nemám nič (spoločné);

 • muzikantka -y -tiek ž.;

 • muzikantský príd.: m. zápal, m-á rodina;

 • muzikantstvo -a s.

 • muzikológ -a mn. -ovia m. odborník v muzikológii;

 • muzikológia -ie ž. veda o hudbe;

 • muzikologička -y -čiek ž.;

 • muzikologický príd.

 • mužne prísl.;

 • mužnieť -ie -ejú nedok. stávať sa mužnejším, mužným: dospieval a m-l

 • mužnosť -i ž.

 • mužný príd. majúci výrazné (kladné) vlastnosti muža, chlapský: m. výzor, hlas;
  m. čin;
  m-é roky vyznačujúce sa najväčšou aktivitou muža;
  m. šport tvrdý;

 • mužskosť -i ž.;

 • mužský

  I. príd. k 1, 2: m. hlas, m-é pohlavie, m. oblek, m. zbor;
  gram. m. rod;
  to je m-á robota chlapská

  m-á ruka pevné vedenie;

  mužsky prísl.;

 • mužstvo -a -tiev s.

  1. skupina jednotlivcov (mužov) so spoločným poslaním; v šport. hrách družstvo: v bani pracuje záchranné m.;
  hokejové, národné m.

  2. podst. vlastnosti muža, mužskosť: prejav m-a

  3. iba jedn. mužný vek

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV