Význam slova "mot" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • moták -a m. hovor. tajná správa z väzenia al. doň

 • motanica -e -níc ž. expr.

  1. niečo zamotané, spletené, popletené, motanina: m. z drôtov, m. ulíc;
  m. myšlienok, problémov;
  m. jazykov

  2. tlačenica, zmätok, trma-vrma: m. ľudí

 • motanina -y -nín ž. expr. motanica

 • motať -ce/-tá -cú/-tajú moc/-taj! nedok.

  1. navíjať, namotávať: m. priadzu, nite

  2. expr. mýliť, pliesť: nemocte ma! m. báseň

  3. expr. tárať, trepať, pliesť: čo m-eš?

  4. neos. m-á ho má závrat

  // motať sa expr.

  1. bezcieľne chodiť, tárať sa, tmoliť sa: m. sa od rána do večera (po dome, horou);
  kde sa m-š?

  2. neisto sa pohybovať, tackať sa, pliesť sa: m-ce sa medzi ľuďmi;
  nohy sa mu m-cú;
  jazyk sa mu m-ce (-tá) neisto hovorí;

  3. neurčito sa vybavovať v pamäti, pliesť sa: všetko sa mu v hlave m-á

  expr. m. sa popod nohy zavadzať;

 • opak. motávať sa -a

 • motel -a L -i mn. -y m. turist. hotel s garážami pre motoristov

 • motív -u m.

  1. podnet na vedomé konanie: m. činu;
  v jeho postoji prevažujú osobné m-y

  2. najjednoduchší tematický prvok umel. diela: baladický, ľúbostný m. románu;
  pieseň na ľudové m-y;

 • motivácia -ie ž.

  1. motivovanie: m. činu

  2. použitie motívu (v umel. diele);

 • motivačný príd.: m. základ

 • motivický príd.: m. prvok, m-á pestrosť;

  motivicky prísl.

 • motivovať nedok. i dok.

  1. podnecovať, podnietiť, d(áv)ať popud niečomu: čo m-lo jeho slová? m. deti na šport

  2. odôvodňovať, odôvodniť motívom: svoj čin m-l záujmom o vec

 • motkať sa nedok. expr. motať sa (význ. 1), tmoliť sa, obšmietať sa: m. sa okolo domu

 • motocykel -kla L -i mn. -e m. jednostopové motor. vozidlo;

 • motocyklista -u m. jazdec na motocykli;

 • motocyklistka -y -tiek ž.

 • motocyklový príd.: m-á súťaž, m. šport

 • motohliadka -y -dok ž. hovor. motorizovaná hliadka: policajná m., privolať m-u

 • motokára -y -kár ž. (pretekárske) motor. vozidlo bez karosérie;

 • motokárový príd.: m. šport

 • motokros -u m. motocyklové terénne preteky;

 • motokrosový príd.: m. motocykel, areál

 • motolica -e -líc ž.

  1. parazitný červ v tele zvierat, najmä oviec

  2. choroba zapríčinená týmto červom: expr. krúti sa, akoby mal m-u

 • motor -a m. hnací stroj meniaci dodanú energiu na mech. prácu: spaľovací, vznetový, elektrický, prúdový, raketový m.;
  chod, hukot m-a;
  m. (ne)zapaľuje;

 • motorček -a m. zdrob.

 • motorest -u m. reštaurácia s parkovaním a ošetrovaním motor. vozidiel

 • motorickosť -i ž.

 • motoricky1 prísl. vzhľadom na motor: auto je m. v dobrom stave

  motorický príd. pohybový: m-á sila, m-é nervstvo;
  m-é nadanie;

  motoricky2 prísl.;

 • motorika -y ž. odb. pohybová schopnosť (organizmu); súhrn pohybových prejavov: m. detí, m. reči;

 • motorista -u m. vodič motor. vozidla; pestovateľ motorizmu: služby m-om;

 • motoristický príd.: m-é okuliare, m. šport

 • motoristka -y -tiek ž.;

 • motorizmus -mu m. využívanie motor. vozidiel na dopravu al. šport: rozvoj m-u;

 • motorizovať nedok. i dok. vybavovať, vybaviť motor. vozidlami: m. dopravu;
  m-ná pechota;
  pohotovostná m-ná jednotka

 • motorka -y -riek ž. hovor.

  1. motocykel

  2. motorový vlak

 • motorový príd.: m-é vozidlo, m. pohon;

 • mototurista -u m. kto pestuje mototuristiku;

 • mototuristický príd.: m-á súťaž, sezóna

 • mototuristika -y ž. turistika s použitím motor. dopr. prostriedkov: rodinná, zahraničná m.;

 • motovidlo -a -diel s.

  1. v min. prostriedok (rám) na navíjanie nití z vretien

  2. expr. nadávka nešikovnému človeku, ťarbák

 • motto -a mott s. heslo, citát uvádzané ako zákl. myšlienka (umel.) diela ap.

 • motúz -a m. tenký povraz, špagát: previazať balík m-om;
  ťahať za m.

  preťahovať niekomu → medové m-y, motúziky popod nos;

 • motúzik, motúžtek -a, motúzok -zka m. zdrob.

 • motúzový príd.;

 • motyčka -y -čiek ž. zdrob.

 • motyka -y -týk ž. náradie s lopatkovitým ostrím na kopanie: okopávať m-ou;

  expr.: pláva ako m. nevie plávať;
  keď pánboh dá, aj m. vystrelí môže sa stať aj nemožné;

 • motýľ -a mn. N a A -e m. hmyz so 4 pestrofarebnými blanitými krídlami s cuciakom;
  zool. motýle Lepidoptera: chytať m-e;

 • motýlí príd.: m-ie krídla;

 • motýlik -a m.

  1. mn. N a A -y zdrob. k motýľ

  2. D a L -u doplnok v podobe motýlích krídel nosený na golieri košele

  3. D a L -u štýl plávania

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV