Význam slova "mode" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • model -u L -i mn. -y m.

  1. osoba al. vec ako predloha (výtvarnému) umelcovi: slúžiť za m., stáť ako m.

  2. zmenšené detailné znázornenie predmetu slúžiace obyč. ako plán al. vzor: m. lode, mosta

  3. originálny výrobok slúžiaci obyč. ako vzor na výr. ďalších kusov, vzor, typ: m. šiat;
  m. auta prototyp

  4. odb. schéma javu, predmetu slúžiaca na jeho skúmanie: matematické m-y, m. atómu;
  m. riadenia hospodárstva;

 • modelácia -ie ž. odb. al. kniž. modelovanie (význ. 1): m. výrobkov;

 • modelačný príd.

 • modelár -a m. kto navrhuje, zhotovuje al. vyrába modely: leteckí m-i, krúžok m-ov;

 • modeláreň -rne ž. miesto na zhotovovanie, výrobu modelov: obuvnícka m., automobilová m.

 • modelárka -y -rok ž.;

 • modelársky príd.: m-e preteky;

 • modelárstvo -a -tiev s. modelársky odbor, modelárska práca

 • modelka -y -liek ž. žena stojaca ako model výtvar. umelcom

 • modelovať nedok. i dok.

  1. plasticky stvárňovať, stvárniť: m. reliéf, figúry (z hliny);
  ručné m-nie;

  2. (u)tvoriť model(y): m-nie lietadla;
  odb. teória m-nia

 • modelový príd. k 2 – 4: m-á obuv;
  m. systém;
  m. príklad typický, názorný

 • modem -u m. inform. zariadenie na prenos počítačových dát po komunikačnej linke (skr. spojenia modulátor – demodulátor);

 • modemovať nedok. i dok. inform.

  1. používať, použiť modem: podmienkou prijatia je vedieť m.

  2. posielať, poslať modemom: m. dôležitý oznam

 • modemový príd.: m-á linka

 • moderato [-rá-] prísl. (tal.) hud. mierne

 • moderátor -a m. živ. tvorivý pracovník, kt. sprevádza program (v rozhlase, v televízii), vedie odb. diskusiu ap.;

  moderátor -a L -e mn. -y m. neživ.

  1. tech. zariadenie na regulovanie niečoho (tlmenia zvuku, spomaľovania chodu stroja ap.)

  2. fyz. látka s malou atómovou hmotnosťou na spomaľovanie rýchlosti neutrónov

 • moderátorka -y -riek ž.;

 • moderátorský príd.: m. prejav;

 • moderátorstvo -a s. moderátorský odbor; činnosť moderátora, moderovanie;

 • moderna -y ž. umel. smery z konca 19. a začiatku 20. stor.: európska, výtvarná, literárna m.;

 • moderne prísl.;

 • modernista -u m. stúpenec moderny;

 • modernistický príd.: m-é smery

 • modernizácia -ie ž. modernizovanie: m. dopravy;

 • modernizačný príd.: m. trend

 • modernizovať nedok. i dok. prispôsobovať, prispôsobiť súčasným podmienkam al. móde: m. výrobu, m. bytové zariadenie, m-ný strih

  // modernizovať sa: závod sa m-l

 • modernosť -i ž.

 • moderný príd.

  1. zodpovedajúci súčasným požiadavkám, primeraný dnešku, súčasný, op.: zastaraný: m-á technika, m. život, m-é umenie, hospodárstvo

  2. módny: m-é šaty, m. nábytok;

 • moderovať nedok. uvádzať a komentovať program (v rozhlase, televízii, na ved., spoloč. ap. podujatiach, viesť diskusiu): m-nie publicistickej relácie; hlásateľ dakedy aj m-je

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pto, myã ã, kzn, lch, dokã, tma, kerá, ã anec, opaã ã ã, ã ã ã pr, chuã, kme, nuo, ičp, tvf
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV