Význam slova "mno" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • mnoho viac, viacej

  I. neskl. čísl. zákl. neurč. veľký počet, veľké množstvo, veľa, op. málo: m. ľudí, m. vody

  II. prísl. vyj. veľkú mieru, veľký rozsah ap., veľa, op. málo: m. skúsiť, m. rozprávať;
  ten m. znesie

  čo je m., to je m. to presahuje mieru

 • mnohobožstvo -a s. polyteizmus

 • mnohobunkový, star. i mnohobunečný príd. biol. tvorený z mnohých buniek: m-é rastliny

 • mnohočlenný príd. majúci mnoho členov, viacčlenný: m-á rodina

 • mnohokrát, mnoho ráz neskl. čísl. nás. neurč. veľa ráz, veľakrát: m. si zopakovať úlohu

 • mnohonárodný príd. zahŕňajúci mnoho národov: m. štát

 • mnohonásobne čísl. nás. príslov.

 • mnohonásobný čísl. nás. neurč.

  1. násobený al. opakovaný mnoho ráz, viacnásobný: m-é napomenutie

  2. veľmi veľký, viacnásobný: m. úžitok;

 • mnohorako čísl. druh. príslov.;

 • mnohorakosť -i ž. mnohosť, rozličnosť: m. foriem, života

 • mnohoraký čísl. druh. neurč. vyskytujúci sa v rozlič. druhoch, rozličný: m-é príčiny;

 • mnohoročný príd. trvajúci mnoho rokov, viacročný, dlhoročný: m-é výskumy

 • mnohorozmernosť -i ž.

 • mnohorozmerný príd. majúci mnoho rozmerov: m-á kritika;

 • mnohosť -i ž.

  1. rozličnosť, mnohorakosť: výrazová m., m. námetov

  2. množstvo, kvantita, hojnosť: m. autorov

 • mnohosten -a m. geom. teleso ohraničené niekoľkými mnohouholníkmi

 • mnohostranne prísl. k 2, 3;

 • mnohostrannosť -i ž.

 • mnohostranný príd.

  1. majúci mnoho strán, stránok: m-é teleso;
  m-é dielo

  2. týkajúci sa mnohých strán, multilaterálny: m-é dohody medzi štátmi

  3. všestranný, op. jednostranný: m. význam, m. športovec;

 • mnohotvárne prísl.: m. zobraziť;

 • mnohotvárnosť -i ž.

 • mnohotvárny príd. prejavujúci sa v rozmanitých tvaroch, podobách: m. život, talent;

 • mnohouholník -a m. geom. rovina obmedzená niekoľkými stranami

 • mnohovravne prísl.;

 • mnohovravnosť -i ž.

 • mnohovravný príd. veľavravný (význ. 1, 2): m. človek;
  m-ý výsledok, m. úsmev;

 • mnohovýznamne prísl.: m. pozrieť;

 • mnohovýznamnosť -i ž.

 • mnohovýznamný príd. veľavýznamný (význ. 1, 2): m-é fakty;
  m. pohľad;

 • mnohovýznamovosť -i ž.

 • mnohovýznamový príd. mnohoznačný: m-é slovo polysémické;

 • mnohoženstvo -a s. polygamia, op. jednoženstvo

 • mnohoznačne prísl.;

 • mnohoznačnosť -i ž.

 • mnohoznačný príd. majúci mnoho, viac významov, mnohovýznamný; mnohovýznamový: m. úsmev, pohľad;
  m. výraz;
  m. údaj nepresný;

 • mnohozväzkový príd. majúci mnoho zväzkov: m-é dielo

 • mnohý

  I. čísl. zákl. neurč.

  1. vyskytujúci sa vo veľkom počte, viacerý: m-í ľudia, m-é štáty, v m-ých prípadoch

  2. nejeden, niektorý: m. čitateľ;
  m. žiak to neberie vážne;
  m-í si myslia, že ...;
  v m-om ohľade

  II. mnohé s. mnoho vecí, všeličo: v m-om sú si podobní

 • množina -y -žín ž. mat. súhrn prvkov vymedzených istým spôsobom; jeden zo zákl. pojmov modernej matematiky;

 • množinový príd.: m-á matematika

 • množiť nedok.

  1. zväčšovať počet al. rozsah, rozmnožovať: m. slová, m. biedu

  2. biol. zvyšovať počet jedincov, rozmnožovať: vegetatívne m-enie rastlín

  // množiť sa

  1. stávať sa početnejším, hromadiť sa, pribúdať: starosti, výdavky sa m-ia

  2. biol. plodiť sa, rozmnožovať sa: bunky, baktérie sa m-ia

  m. sa ako huby po daždi veľmi

 • množný príd. gram. m-é číslo kt. vyj. viacero vecí v protiklade k jednej veci rovnakého druhu, plurál, op. jednotné číslo

 • množstvo -a -tiev s.

  1. počet, kvantum: primerané m. výrobkov, dodať v malom m-e

  2. veľký počet, hojnosť: mať m. záujmov, priateľov;

 • množstvový príd.: m. sortiment

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: , gvo, vor, pkl, mzd, did, aňi, bcn, teagasc, vbv, rvi, ftaa, , a, tok
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV