Význam slova "min" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • min. skr. minúta

 • mína -y mín ž. teleso s náložou vybuchujúce zapálením, nárazom ap.; náboj mínometu: časovaná, protitanková m.;

 • minaret -u m. veža mešity

 • míňať -a nedok.

  1. dávať preč (obyč. peniaze), používaním spotrebúvať, vydávať, troviť, márniť, utrácať: m. peniaze, zásoby;
  m. čas

  2. prechádzať popri niečom, niekom, obchádzať: m. stanicu, cieľ;
  denne sme sa m-li;
  pri odbočovaní vľavo sa autá m-jú vľavo

  3. zanechávať, opúšťať: hnev ho m-a

  4. (o čase) plynúť, byť, ubiehať: dvadsať mu m-a;
  tretí deň m-a;

 • minca -e ž. kovový peniaz: strieborné, drobné m-e, raziť m-e

  (to je) → druhá strana m-e;
  kniž. brať niečo za → bernú m-u;

 • mincier -a L -i mn. -e m. star. závesné váhy

 • mincovňa -e ž. závod na razenie mincí

 • mincovníctvo -a s. súhrn poznatkov o minciach; výr. mincí, medailí, plakiet ap.

 • mincový príd.

 • mindrák -a obyč. mn. m. subšt. komplex (význ. 2)

  mať z niečoho m-y

 • míner -a m. kto pracuje s mínami a výbušninami

 • minerál -u L -i mn. -y m. nerast;

 • minerálie -ií ž. pomn. minerálne (nerastné) látky

 • minerálka -y -lok ž. hovor. minerálna voda

 • minerálny príd.: m-e vody, látky;

 • mineralóg -a mn. -ovia m. odborník v mineralógii;

 • mineralógia -ie ž. veda o nerastoch;

 • mineralogička -y -čiek ž.;

 • mineralogický príd.

 • minerálový príd.: m-é ložiská

 • minianketa [-i-a] -y -kiet ž. publ. anketa uskutočnená v malom okruhu opytovaných

 • miniatúra -y -túr ž.

  1. drobnokresba, drobnomaľba: výzdoba m-mi

  2. malé beletristické dielo

  3. zmenšený model, zmenšenina: m. domu;
  v m-e v malom;

 • miniaturizovať nedok. robiť miniatúrnym (význ. 1) s cieľom lepšie využiť priestor, zmenšiť váhu ap.: m. súčiastky, prístroje

 • miniatúrne prísl.

 • miniatúrny príd.

  1. zmenšený, malý, drobný: m-e rozmery, m. vláčik

  2. miniatúrový: m-e maľby;

 • miniatúrový príd. k 1: m-á výzdoba

 • minigolf -u m. golfu podobná šport. hra na malom ihrisku

 • minikalkulačka -y -čiek ž. hovor. vreckový počítací stroj

 • minimalista -u m. ktominimálne požiadavky, op. maximalista;

 • minimalistický príd.;

  minimalisticky prísl.

 • minimalizovať nedok. robiť minimálnym: m. riziko, m. vznikajúce škodliviny

 • minimálne prísl.: (čakať) m. hodinu najmenej;
  m. sa vyskytovať niekde celkom málo

 • minimálny príd. najmenší, najnižší, op. maximálny: m-a rýchlosť, spotreba;
  v m-ej miere;

 • minimum

  I. -ima s. kniž. najnižšia miera, najnižší st., najmenšie (možné, prípustné) množstvo ap., op. maximum: mať m. vedomostí, existenčné m., zredukovať na m.

  II. prísl. hovor. minimálne: má m. 30 rokov

 • míniový príd.

 • minister -tra m. člen vlády spravujúci niekt. rezort: m. zahraničia;
  m. bez portefeuille bez rezortu;

 • ministerka -y -riek ž.;

 • ministerský príd.: m. predseda;
  m-é kreslo hodnosť ministra;

 • ministerstvo -a s. najvyšší správny úrad v istom odbore: M. školstva Slovenskej republiky

 • miništrant -a m. kto prisluhuje pri kat. náb. obradoch

 • miništrovať nedok. prisluhovať pri kat. náb. obradoch;

 • minisukňa -e -kieň/-kní ž. hovor. veľmi krátka sukňa: móda m-í

 • mínium -ia s. odb. tehlovočervené farbivo použ. ako ochrana proti hrdzi;

 • mínomet -u m. zbraň na vystreľovanie mín;

 • mínometník -a mn. -ci m. kto obsluhuje mínomet

 • mínometný príd.: m-á paľba

 • minorita2 -u m. člen rehole, kt. sa v 16. stor. vyčlenila z františkánskej rehole

  minorita1 -y -rít ž. kniž. menšina, op. majorita;

 • minoritný príd.

 • mínovať nedok. klásť míny: m. železničnú trať

 • mínový príd.: m-é pole

 • minuciózne prísl.;

 • minucióznosť -i ž.

 • minuciózny príd. kniž. veľmi podrobný, detailný: m-a drobnokresba;

 • minule prísl.

  1. min. raz, naposledy: aj m. prišiel neskoro

  2. nedávno, onehdy: m. tu horelo

 • minuloročný príd. vlaňajší, lanský: m-é výsledky

 • minulosť -i ž.

  1. dávne obdobie; min. obdobie, op. budúcnosť: historická m.;
  mor patrí m-i;
  v m-i mal úspechy

  2. história, dejiny: kultúrna, literárna m.

  3. min. život človeka: mať zlú, bezúhonnú m.;
  skúmať m. niekoho

 • minulotýždňový príd. týkajúci sa predchádzajúceho týždňa: m-é zasadnutie vlády

 • minulý príd.

  1. kt. uplynul; dávny, op. budúci: m-é stáročia;
  gram. m. čas kt. vyj. dej uskutočnený v min., préteritum

  2. predchádzajúci, predošlý, uplynulý: m. týždeň, m-á generácia;

 • mínus

  I. spoj. mat. vyj. odčítanie, bez, op. plus, zn. –: šesť m. dva

  II. prísl. mat. označ. zápornú veličinu, op. plus, zn. –: m. dva stupne

  plus m. asi, približne

  III. mínus neskl. s. i -u m., op. plus

  1. znak odčítania al. zápornej veličiny, zn. –: napísať m.

  2. hovor. nedostatok, chyba: toto riešenie má isté m.;

 • minuskula -y -kúl ž. odb. písmeno malej abecedy; malá abeceda, op. majuskula

 • mínusový príd.

 • dok. minúť -ie -ú

  // míňať sa

  1. zmenšovať sa, strácať sa, ubúdať: peniaze sa m-jú, majetok sa m-a;
  cesta sa rýchlo m-a

  2. postupovať v čase, plynúť, ubiehať: hodiny, dni, roky sa m-jú;

 • dok. minúť sa

  1. k 1, 2

  2. obísť sa (význ. 1): m-l sa s kamarátom

  m. sa cieľa, s cieľom, účinku, s účinkom nemať potrebný účinok;
  expr. m. sa na rozume zblázniť sa

 • minúta -y -nút ž.

  1. šesťdesiatina hodiny, 60 sekúnd, skr. min.: o päť minút dvanásť i pren. v poslednej chvíli

  2. hovor. chvíľa, okamih: počkaj m-u!

  3. geom. šesťdesiatina uhlového stupňa

  prísť (presne) na m-u presne;
  z m-y na m-u (sa meniť) a) rýchlo b) stále;
  každá m. je drahá treba sa ponáhľať;

 • minutáž -e ž. odb. vymedzenie času v minútach: m. relácie, filmová m.

 • minútka -y -tok ž.

  1. zdrob. expr. k 1, 2: počkajte, prosím, m-u

  2. rýchlo pripravené (mäsité) jedlo

 • minútový príd. k 1: m-á ručička (na hodinách);

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: bad, ras, italic, router, topic, pai, rny, ready, mother, file server, ňu, ungroup, hd, vs, oã o
Ekonomický slovník: gtl, rti, nj3, peu, aldi, ano, uls, txr, els, zvz, biå, vpk, ang, osy, rošňú
Slovník skratiek: m m, dm, hlc, tnv, rzr, fe, cpe, dvy, ctq, e00, veå, ipv, os, z29, úpr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV