Význam slova "mil" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 66 výsledkov (1 strana)

 • mil. skr. milión

 • milá ž. k 1, 2

  míľa -e míľ ž. stará dĺžková miera na určovanie väčších vzdialeností: námorná m. asi 1,8 km;
  anglická m. asi 1,6 km

  expr. byť na m-e, kilometre vzdialený od niečoho nemať s niečím nič spoločné;

 • miláčik -a mn. -ovia m.

  1. milovaný, obľúbený človek, obľúbenec: m. obecenstva, rodiny

  2. hypok. dôverné, nežné oslovenie

 • milenec -nca m.

  1. muž v ľúbostnom vzťahu k žene, milý: mať m-a

  2. iba mn. milenci muž a žena v ľúbostnom vzťahu, ľúbostný pár;

 • milenecký príd.: m. vzťah;

  milenecky prísl.

 • milenka -y -niek ž. milá;

 • milený príd. expr. milý, milovaný: syn môj m.

 • miliarda -y -iárd ž. čísl. zákl.

  1. tisíc miliónov

  2. expr. veľmi veľa: m-y hviezd;

 • miliardár -a m. ktomiliardový majetok

 • miliardový príd.

 • miliardtý čísl. rad. k miliarda

 • milibar -u m. star. podielová jednotka tlaku

 • milícia -ie ž.

  1. (prv) ľudové m-ie ozbrojená organizácia pôsobiaca v podnikoch pod vedením komunistickej strany

  2. zbor bezpečnosti (napr. v býv. ZSSR)

 • milicionár -a m. príslušník milície;

 • milicionárka -y -rok ž.;

 • milicionársky príd.

 • milier -a L -i mn. -e m.

  1. do hranice uložené tlejúce drevo na výr. dreveného uhlia

  2. poľná pec na pálenie tehál;

 • milierový príd.

 • milieu [-ljö] neskl. s. (franc.) kniž. prostredie: kultúrne m.

 • miligram -u m. podielová jednotka hmotnosti v sústave SI, tisícina gramu, zn. mg

 • mililiter -tra L -i mn. -e m. podielová vedľajšia jednotka objemu, zn. ml

 • milimeter -tra L -i mn. -e m. podielová jednotka dĺžky v sústave SI, tisícina metra, zn. mm

 • milión -a m. čísl. zákl. vyj.

  1. číslo a počet 1 000 000, tisíc tisícov: m. korún

  2. často mn. expr. veľký počet: mať m. starostí;
  m-y nezamestnaných;

 • milionár -a m.

  1. ktomiliónový (a väčší) majetok

  2. publ. kto za isté obdobie dosiahol hodnotu milión (v ťažbe ap.)

 • miliónik -a m. zdrob. expr.

 • miliónkrát, milión ráz neskl. čísl. nás.

  1. k milión

  2. expr. veľa ráz, veľakrát, mnoho ráz, mnohokrát

 • miliónový príd.: m-é škody;

 • milióntina -y -tin ž. čísl. zlom. miliónta časť celku

 • miliónty čísl. rad.

  1. k milión: m. návštevník

  2. expr. nespočetný: m. raz

 • militantne prísl.;

 • militantnosť -i ž.: m. prejavu poslanca

 • militantný príd. kniž. bojovne zastávajúci istú myšlienku, isté hnutie: prejaviť m. postoj;

 • militarista -u m. stúpenec militarizmu;

 • militaristický príd.: m. program

 • militarizácia -ie ž. podriadenie, podriaďovanie voj. záujmom a cieľom; zbrojenie: m. hospodárstva;
  m. kozmu;

 • militarizačný príd.

 • militarizmus -mu m. rozširovanie voj. moci v štáte; vyzbrojovanie s vojnovými cieľmi;

 • milkovať sa nedok. zastaráv. obyč. pejor. prejavovať si lásku, nežnosť (obyč. v povrchnom ľúbostnom vzťahu): m. sa s dievčatami

 • míľnik -a m. kameň, stĺp pri ceste označujúci vzdialenosti;

 • míľnikový príd.

 • milo prísl. k 2, 3 i vetná prísl. k 3: m. sa usmiať;
  m. sa správať;
  je tu m.

  II. milý m.

  1. milenec

  2. v dôvernom oslovení: poďte, m-í!

 • milodar -u m. (peňaž.) dar určený na podporu niekoho, niečoho, almužna

 • milosrdenstvo -a s.

  1. súcit, zľutovanie: prejavovať m.

  2. milosrdný skutok: konať m.

 • milosrdne prísl.;

 • milosrdný príd. prejavujúci súcit, zľutovanie, súcitný: m. sudca, byť m., mať m-é srdce;
  m-í bratia rehoľa venujúca sa službe chorým;
  m-é sestry rehoľníčky s ošetrovateľskou službou;

 • milosť -i ž.

  1. blahosklonnosť, priazeň k nižšie postavenej osobe: nebyť u vedúceho v m-i

  2. súcit, milosrdenstvo, zľutovanie: byť odkázaný na niečiu m.;
  bez m-i nemilosrdne, neľútostne

  3. odpustenie (trestu), omilostenie: dostať m., udeliť niekomu m.

  4. náb. Božia pomoc potrebná na spasenie; súhrn nadprirodzených darov: posväcujúca m.

  5. vaša (kráľovská) m. (v oficiálnom písomnom styku Vaša (kráľovská) M.) titul panovníkov, šľachticov, cirk. hodnostárov ap. (v oslovení)

  prijať, vziať niekoho na m. odpustiť niekomu;
  vydať niekoho (niekomu) na m. a nem. napospas

 • milostiplne prísl.

 • milostiplný príd. náb. majúci, zahŕňajúci hojnosť milosti, plný milosti: želanie m-ých sviatkov;

 • milostivo prísl.: m. kývnuť rukou

 • milostivý príd.

  1. často iron. prejavujúci blahosklonnosť, milosť: m-é dovolenie, m-é gesto

  2. v úctivom oslovení al. pomenovaní niekoho: m. kráľ, m. pán, m-á pani;

 • milostný príd., vhodnejšie ľúbostný: m-é historky ľúbostné

 • milosťpán -a m. zastaráv. úctivé oslovenie vyššie postavenej osoby, milostivý pán;
  aj iron. človek s povýšeneckým správaním;

 • milosťpani -ej ž. hovor. úctivé oslovenie al. pomenovanie vydatej ženy, milostivá pani;
  aj iron. žena s povýšeneckým správaním;

 • milosťpanička -y -čiek ž. hypok.

 • milosťpánko -a mn. -ovia m. hypok.

 • milota -y ž. vlastnosť niekoho, niečoho milého: m. dieťaťa, m. v tvári;
  predstierať m-u

 • milovať nedok.

  1. prechovávať k niekomu ľúbostné city, ľúbiť, mať rád: m. ženu, verne sa m-jú

  2. pociťovať k niekomu (neerotickú) lásku, sympatie, priazeň ap., ľúbiť, mať rád, op. nenávidieť: m. deti, vlasť

  3. mať v obľube, mať rád, ľúbiť, op. nenávidieť: m. kvety, m. pravdu

  4. vykonávať ľúbostný akt: vášnivo sa m.

 • milovníčka -y -čok ž. k 1, 3;

 • milovnícky príd.

 • milovník -a mn. -ci m.

  1. kto niečo, niekoho má rád, kto má v niečom záľubu: m. športu, m. mládeže

  2. herec hrávajúci úlohy milencov

  3. muž ako vykonávateľ ľúbostného aktu: dobrý, zlý m.;

 • míľový príd.

  m-mi krokmi rýchlo

 • milučko, milunko, milulinko prísl.

 • milučký, milunký, milulinký príd. expr. veľmi milý: m-é dieťa;

 • milý

  I. príd.

  1. kt. je milovaný al. obľúbený; drahý, vzácny: m-á matka, najm-šia kniha

  2. pôvabný, sympatický: m. úsmev, m-é dieťa

  3. príjemný; vhodný; vítaný: počuť m-é slová;
  buď k nemu m.! každá pomoc mi je m-á

  4. expr. o kt. sa už hovorilo, náš: a tak sa m. chlapec vrátil

  expr. (uháňať) o m-ých päť rýchlo;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV