Význam slova "mies" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • miešač -a m. živ. kto mieša: film. m. zvuku mixér;

  miešač -a mn. -e m. neživ. miešací stroj, mixér (význ. 1, 3)

 • miešací príd. určený na miešanie: m. stroj, bubon

 • miešačka -y -čiek ž.

  1. osoba, kt. niečo mieša

  2. miešací stroj: m. betónu, mechanická m.

 • miešanec -nca m. jedinec vzniknutý miešaním plemien; kríženec, bastard

 • miešanina -y -nín ž.

  1. čo vzniklo zmiešaním, zmes: m. medi a cínu, m. osiva, hlasov

  2. trocha pejor. niečo nesúrodo spojené: m. jazykov, m. jedla

 • miešanka -y -niek ž.

  1. k miešanec

  2. poľnohosp. miešanina kŕmnych rastlín: ozimné, trávne m-y

 • miešaný príd.

  1. zhotovený, vzniknutý miešaním (význ. 2): m-é hnojivá;
  hud. m. zbor z muž. a žen. hlasov;
  šport. m-á štvorhra (v tenise);
  mat. m-é čísla

  2. rôznorodý, pestrý: m-á strava, m-é obecenstvo

 • miešať -a nedok.

  1. krúživo (niečím) pohybovať v tekutej al. sypkej látke: m. (lyžičkou) kávu

  2. spájať rozlič. prvky tak, že utvoria zmes: m. maslo s cukrom;
  m. čaj s rumom;
  m. nápoje pripravovať z rozlič. materiálu;
  m. farby

  3. nesúrodo spájať, pliesť: m. jazyky

  4. meniť poradie, premiešavať: m. karty

  5. zapletať (význ. 5), zaťahovať: nechcem ťa do toho m.

  // miešať sa

  1. zasahovať, starieť sa, pliesť sa: m. sa do rozhovoru;
  nem-aj sa medzi nás! expr. m. sa do niečoho ako varecha

  2. navzájom sa prestupovať, zlievať sa: do hudby sa m-l krik, vône sa m-li

 • miesič -a m. živ. kto miesi: m. chleba;

  miesič -a mn. -e m. neživ. miesiaci stroj

 • miesička -y -čiek ž.;

 • miesiť -i nedok. kruhovitými pohybmi preskupovať nejakú hmotu; tak pripravovať: m. hlinu, m. cesto na rezance;
  m. chlieb

  // miesiť sa

  1. zabárať sa do niečoho (pri práci, pohybe ap.); brodiť sa: m. sa v blate

  2. expr. pohybovať sa v množstve; tlačiť sa, tiesniť sa: ľudia sa m-li na námestí

  3. expr. vrtieť sa, hniezdiť sa: m. sa na posteli

 • miesiželezo -a mn. -ovia m. expr. (podľa rozpráv. postavy) silák

 • miešok -ška m. zdrob. k 1: anat. vlasový m.;
  zool. jedový m.

 • miesť metie metú nedok. hádzať, vrhať, metať: vietor m-ie sneh (na cestu);
  neos. (vonku) m-ie je metelica

  → nová metla dobre m-ie

 • miestami prísl. na niekt. miestach, niekde, kde-tu: vlasy m. šedivé

 • miestečko [-ťe-], miestočko -a -čiek s. zdrob.

  → teplé m.

 • miestenka -y -niek ž. poukážka na miesto v dopr. prostriedku: rezervovať si m-u;

 • miestenkový príd.: m. vozeň

 • miestne prísl. k 1, 2: m. obmedziť;
  m. umŕtviť;

 • miestnosť -i ž. stenami ohraničený priestor v budove: spoločenské, obchodné m-i;

 • miestnôstka -y -tok ž. zdrob.

 • miestny príd. k 1 – 3: m. dážď, m-e pomery;
  m-a bolesť;
  m. zvyk;
  m. úrad;
  (prv) m. národný výbor, skr. MNV;
  lingv. m-e mená;

 • miesto2

  I. predl. s G namiesto: m. vody pije víno;
  prišiel m. mňa

  II. miesto toho, aby; miesto aby spoj. podraď. vyj. prípustkový vzťah: m. toho, aby pracoval, odcestoval;
  m. aby sa učil, išiel do kina

  miesto1 -a miest s.

  1. vymedzený priestor ako oblasť jestvovania, konania niečoho; priestor, na ktorý sa poukazuje al. kt. je ináč určený: chránené m. v hore, m. stretnutia;
  m. na sedenie;
  dať veci na m.;
  lingv. príslovka m-a

  2. vymedzený priestor ako časť celku: opraviť m. v článku;
  poškodené m. na nábytku

  3. mesto, obec al. osada: m. narodenia, kúpeľné m.

  4. umiestnenie (v poradí): skončiť na 3. m-e;
  desatinné m.

  5. postavenie v zamestnaní, funkcia; zamestnanie: mať zodpovedné m.;
  hľadať si m., byť bez m-a

  6. obyč. mn. hovor. inštancia: odvolať sa na vyššie m-a;

 • miestodržiteľ -a mn. -lia m. zástupca, námestník panovníka v závislej krajine;

 • miestodržiteľský príd.

 • miestopis -u m. geogr. opis ľudských sídlisk; topografia;

 • miestopisný príd.: m-á kniha

 • miestoprísažne prísl.

 • miestoprísažný príd. práv. zastupujúci prísahu: m-é vyhlásenie;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: tem, rp, pop, patch, pam, kompil tor, control, rgb, pari, em, conv, adå, čg, root, pul
Ekonomický slovník: cni, ang, ppn, řád, zvc, eo, zli, adb, pgm, eth, paãƒâ ãƒâ, rvd, ivy, krb, tuo
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV