Význam slova "me" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 389 výsledkov (4 strán)

 • metonymia -ie ž. lit., lingv. prenášanie významu na zákl. vnútornej súvislosti; takto vzniknuté pomenovanie;

 • metonymickosť -i ž.

 • metonymický príd.;

  metonymicky prísl.;

 • metrák -a m. hovor. metrický cent, meter: m. obilia;

 • metrákový príd.

 • metráž -e ž.

  1. dĺžka vyjadrená v metroch: m. filmu

  2. hovor. metrový tovar;

 • metrážny príd.

 • metrický2 príd.: m-á štruktúra básne

  metrický2 príd.;

  metricky prísl.

 • metrika -y ž. odbor lit. vedy skúmajúci rytmus a rozmer verša;

 • metro -a -tier s. mestská podzemná elektr. železnica

 • metrológia -ie ž. veda o zákonitostiach merania;

 • metrologický príd.: m. ústav

 • metronóm -u m. hud. prístroj na určovanie tempa

 • metropola -y -pol ž.

  1. hlav. mesto al. iné významné centrum: m. Slovenska;
  hudobná m.;
  m. východného Slovenska (t. j. Košice)

  2. materská krajina (v pomere ku kolóniám)

 • metropolita -u m. biskup, kt. stojí na čele cirk. provincie, arcibiskup: m. Slovenska;

 • metropolitný príd.: m-é sídlo

 • metrovica -e ž. polenové drevo v metrovej dĺžke, siahovica

 • metrový, odb. metrický1 príd. k 1: m-ová dĺžka;
  m-ový tovar predávaný na metre;
  m-ická sústava;
  m-ický cent star. jednotka hmotnosti (100 kg)

 • metrum -tra -tier s. metr. rytmické usporiadanie verša;

 • metylalkohol -u m. chem. alkohol odvodený od metánu, použ. v priemysle, drevný lieh;

 • metylalkoholový príd.

 • mezanín [-an-] -u m. zvýšené prízemie, medziposchodie: dom s m-om

 • mezzosoprán [medzo-] -u m. hud. stredný žen. hlas;

 • mezzosopranistka -y -tiek ž.

 • mezzosopránový príd.

 • mezzospranista [medzo-] -u m. spevák spievajúci mezzosopránom;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV