Význam slova "materi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • matéria -ie ž.

  1. hmota (význ. 1)

  2. hmotná podstata, materiál, látka: prírodná, surová m.;
  jazyková m.

 • materiál -u L -i mn. -y m.

  1. látka al. súhrn jednoduchých výrobkov, z kt. sa niečo vyrába: stavebný m.;
  šaty z dobrého m-u;
  šetrenie m-om

  2. veci, údaje, poznatky ap. ako prostriedok na poznanie al. uskutočnenie niečoho: písomný, notový, archívny, osobný m., m. na školenie;
  zbierať výskumný m.;

 • materialista -u m.

  1. stúpenec materializmu, op. idealista

  2. obyč. pejor. kto uprednostňuje hmotné záujmy, hmotár, prospechár, op. idealista;

 • materialistický príd.: m. svetonázor;
  m. prístup;

  materialisticky prísl.

 • materialistka -y -tiek ž.;

 • materializácia -ie ž. kniž. zhmotňovanie: m. ideí;

 • materializačný príd.

 • materializmus -mu m.

  1. filoz. smer vykladajúci svet na zákl. materiálneho princípu, op. idealizmus: vulgárny, mechanický m. filoz. smery; → dialektický m.

  2. obyč. pejor. uprednostňovanie hmotného záujmu a prospechu;

 • materiálne [-n-] s. filoz. súhrn hmotných, telesných javov v protiklade k ideálnym, op. ideálne

  materiálne prísl.: m. zabezpečiť;

 • materiálno-technický príd. týkajúci sa materiálu (význ. 1) a techniky: m-é zásobovanie

 • materiálnoprávny príd. práv. týkajúci sa hmotného práva

 • materiálnosť -i ž.

 • materiálny príd. týkajúci sa hmoty, hmotnej stránky vecí al. javu, hmotný, op. duchovný: m-e prostriedky, podmienky, zdroje, m-a základňa;
  m-e potreby, op. duchovné;

 • materiálovo prísl.

 • materiálový príd.: m-é straty, náklady;
  m-á štúdia;

 • materinčina, materčina -y ž. materinská reč, materinský jazyk

 • materinskosť -i ž.

 • materinský príd.

  1. pochádzajúci od matky, súvisiaci s matkou; materský: m. cit, m-é srdce, m-á láska;
  m-é znamienko materské;
  m-á reč, m. jazyk naučená (-ý) od rodičov, mater(in)čina

  2. pripomínajúci matku, starostlivý: m-á opatera, starostlivosť

  prijímať niečo s m-ým mliekom odmalička;

  materinsky prísl.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV