Význam slova "mas" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 110 výsledkov (1 strana)

 • maša -e ž. hovor. zastar. huta

 • masa -y más ž.

  1. hmota ako materiál, surovina: ohňovzdorná m., čokoládová m., m. cementu

  2. veľké nahromadenie hmoty: horské m-y, m. ľadu

  3. veľké množstvo (ľudí), dav, kopa, hromada: m. obyvateľstva, obecenstva, m-y čitateľov

  4. obyč. mn. ľud: utláčané, široké m-y;
  styk s m-ami;

 • masakra -y -kier ž., masaker -kra m. hromadné zabíjanie, krviprelievanie: krvavé m-y

 • masakrovať nedok. hromadne vraždiť: m-nie zajatcov

 • masáž -e ž. trenie častí tela zo zdravotných al. kozmet. dôvodov, masírovanie: elektrická m., m. nôh, srdca;

 • masážny príd.: m. prístroj;

 • masážový príd.

 • maselnica -e -níc ž.

  1. dbanka

  2. stroj na výrobu masla;

 • maselnička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k maselnica

  2. nádobka na maslo

 • maselný, správ. maslový

 • maser [maser, mejzer] -a L -i mn. -y m. tech. kvantový zosilňovač mikrovĺn použ. v telekomunikácii a v priemysle

  masér -a m. kto odborne robí masáže: športový m.;

 • masérka -y -rok ž.;

 • masérsky príd.: m. stôl

 • mäsiar -a m. odborník zaoberajúci sa spracúvaním a predajom mäsa; majiteľ výrobne al. predajne mäsa;

 • mäsiarka -y -rok ž.

  1. odborníčka v mäsiarstve; predavačka mäsa; majiteľka výrobne al. predajne mäsa

  2. hovor. zastaráv. mäsiarova žena

  3. mucha znášajúca larvy do rán al. do mäsa, zool. Sarcophaga

 • mäsiarsky príd. i prísl.;

 • mäsiarstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. mäsiarsky odbor; živnosť mäsiara

  2. predajňa mäsa

 • masielko -a -lok s. zdrob. expr.

 • mašina -y -šín ž. hovor. zastaráv. al. expr.

  1. stroj: písacia, šijacia m.;
  robiť ako m. rýchlo

  2. vlak: sadnúť na m-u;

 • mašinéria -ie ž. pejor. zložitá, mechanicky fungujúca sústava: byrokratická, hlasovacia m.

 • mašinka -y -niek ž. zdrob.: holiaca m.;
  viezť sa m-ou

 • mašinový príd.;

 • mašírovať nedok. hovor. zastar. pochodovať;

 • masírovať nedok. robiť masáž: m. chrbticu, svaly, m. si tvár, m. hráčov;

 • mäsisko -a s. zvel. množstvo mäsa al. tvrdé mäso

 • mäsitosť -i ž.

 • mäsitý príd.

  1. obsahujúci mäso, op. bezmäsý: m-é jedlo

  2. obrastený mäsom, mäsnatý, tučný: m-á tvár;
  m-é pery plné

  3. dužnatý, mäsnatý: m-é ovocie, m-é rajčiny;

 • masív -u m. mohutný zemský útvar; mohutný celok niečoho: horský, sopečný m., kontúry m-u;
  m. domov

 • masívne prísl.;

 • masívnosť -i ž.

 • masívny príd. mohutný, pevný, hrubý: m. múr, nábytok, m-a stavba;
  m-e ruky;

 • maska -y -siek ž.

  1. prostriedok na zakrytie podoby tváre: karnevalová m.;
  dať si na tvár, na oči m-u;

  2. prostriedok rozlič. tvaru na ochranu tváre: ochranná, kyslíková m.;
  lekárska m., m. proti včelám;
  používať m-u;
  pleťová m. kozmet. prostriedok na tvár

  3. celkové preoblečenie (za niekoho iného); prestrojená osoba: plesová m., obliecť si m-u šaša;
  expr. zjemn. ty m! nadávka

  4. výtvar. → posmrtná m.

  5. ochranný kryt a jeho dizajn: m. auta, m. chladiča

  nosiť m-u (na tvári) a) pretvarovať sa b) neprejavovať vlastný postoj, pocity ap.;
  strhnúť niekomu m-u z tváre;
  odhodiť m-u;

 • maskáče -ov m. pomn. voj. slang. maskovacia uniforma: vojaci v m-och

 • maškara -y -kár ž.

  1. osoba v nápadnom, často smiešnom prestrojení: fašiangová m.;
  vyzerať ako m.;

  2. maska (význ. 1);

 • maškaráda -y -rád ž. maškarný ples, maškarný sprievod;

 • maškarný príd.: m. ples, sprievod

 • maskér -a m. kto maskuje hercov;

 • maskérka -y -rok ž.;

 • maskérsky príd.;

 • maskérstvo -a s. povolanie maskéra

 • mäsko -a s. zdrob. expr.;

 • maskot -a mn. N a A -y m. predmet (obyč. v podobe zvieraťa) nosený ako talizman al. použ. ako symbol niečoho: olympijský m.

 • maskovať nedok.

  1. meniť výzor maskou (význ. 1 – 3): m. herca;
  m. sa za šaša;
  m-ný zlodej

  2. zakrývať, zastierať, utajovať: m. tajný východ;
  vojaci sa m-jú lístím;

 • maskový príd.: m-á technika, m. materiál

 • maškrta -y -kŕt ž. čo vzbudzuje pôžitok z príjemnej chuti, obyč. niečo sladké, sladkosť; chutné jedlo, lahôdka, pochúťka: kupovať si m-y;

 • maškrtiť nedok. jesť maškrty: m. zákusky, deti m-ia v komore

 • maškrtka -y -tiek ž. zdrob. expr.

 • maškrtne prísl.;

 • maškrtnica -e -níc ž.;

 • maškrtnícky príd. i prísl.

 • maškrtník -a mn. -ci m. kto rád maškrtí;

 • maškrtnosť -i ž.

 • maškrtný príd. majúci rád maškrty: m-é deti;

  m. ako kocúr veľmi;

 • maskulínum -na -lín s. gram. muž. rod; podst. m. muž. rodu

 • mašľa -e -šieľ/-šlí ž.

  1. uzol s 2 protiľahlými slučkami a 2 voľnými koncami, viazačka: uviazať na m-u

  2. hovor. stuha, stužka, viazačka: hodvábna m. vo vlasoch;

 • maslan -u m. chem. soľ kyseliny maslovej

 • masliačik -a m. zdrob.

 • masliak -a m. jedlá huba s mäkkou dužinou a slizkým povrchom, bot. Suillus;

 • masliakový príd.: m-á chuť;

 • masliar -a m. odborník na výr. masla;

 • masliareň -rne ž. oddelenie na výr. masla v mliekarskom podniku

 • masliarka -y -rok ž.;

 • masliarstvo -a s. výr. masla

 • mašlička -y -čiek ž. zdrob.: uviazať šnúrku na m-u

 • maslo -a -siel s.

  1. živočíšny tuk získaný z (kravského) mlieka: výberové, topené m.;
  chlieb natretý m-om;
  hruška ako m. mäkká

  2. výrobok podobný maslu: rastlinné, kakaové m.

  byť ako m. poddajný, láskavý;
  ide to ako po m-e ľahko;
  expr. mať m. na hlave byť vinný, a tak nemôcť konať slobodne;

 • maslovka -y -viek ž. názov niekt. jemných odrôd hrušiek: zimná m., kráľovská m.

 • mašľový príd.: m. uzol;

 • maslový príd.: m-é cesto;
  m-é rožky a) natreté maslom b) z maslového cesta;
  m-á farba žltá ako maslo;

 • masmediálny príd.: m. volebný boj

 • masmédium [mazm-] -ia D a L -iu s. obyč. mn. publ. prostriedok masovej komunikácie (tlač, rozhlas, televízia, film): prejav uverejnený v m-ách;

 • mäsnatý príd. mäsitý (význ. 2, 3): m. dobytok;
  m-á paprika, huba

 • mäso -a mias s.

  1. mäkké časti živočíšneho organizmu (sfarbené do hnedočervena); táto hmota použ. ako potrava: zarezať si do živého m-a;
  surové, chudé m.;
  hovädzie, hydinové m.;
  balíčkované m.;
  variť, piecť, údiť m., chovať hydinu na m.;
  živé, divé m. nadmerne vyvinuté tkanivo;
  publ. obchod s bielym m-om vyvážanie žien a detí do cudziny na nútenú prostitúciu

  2. hovor. dužina: šťavnaté m. slivky, hrušky

  (človek) z m-a a krvi, kostí s ľudskými chybami;
  lacné m., riedka polievka;
  (ne)byť na m. (ne)mať rád mäso;

 • masochista -u m. kto sa oddáva masochizmu;

 • masochistický príd.

 • masochistka -y -tiek ž.;

 • masochizmus -mu m. lek. pohlavná zvrátenosť prejavujúca sa potrebou dať sa trýzniť;

 • masovo prísl.;

 • mäsovočervený príd. červený ako čerstvé mäso

 • masovokomunikačný príd. týkajúci sa masovej komunikácie: m-é prostriedky tlač, rozhlas, televízia, film

 • masovopolitický príd. týkajúci sa polit. pôsobenia na masy: m. program

 • masovosť -i ž.

 • mäsový príd.

  1. vyrobený z mäsa: m-á polievka, konzerva

  2. súvisiaci s mäsom: m. priemysel;
  m-á múčka umelé hnojivo;
  m-á farba červená ako mäso

  3. hovor. byť mäsový mať rád mäso;

 • masový príd. k 3, 4: m-á účasť, m. náklad;
  m-é hnutie, m-é organizácie, m-é komunikačné prostriedky hromadné;

 • mäsožravec -vca mn. N a A -e m. živočích živiaci sa mäsom

 • mäsožravosť -i ž.

 • mäsožravý príd. kt. sa živí mäsom: zool. m-é živočíchy;
  m-é rastliny hmyzožravé;

 • masť -i ž.

  1. živočíšny tuk získaný škvarením a použ. do pokrmov: bravčová, husacia, roztopená, sadnutá m.;
  chlieb s m-ou

  2. prípravok na roztieranie použ. zo zdravotných al. kozmet. dôvodov: hojivá m., m. na spáleniny;
  m. na ruky krém

  3. hovor. mastivo, mazadlo: m. na súčiastky stroja

  4. kart. slang. desiatka al. eso

  expr. všetkými m-ami mazaný, mastený prefíkaný;
  aká → bolesť, taká m.;

 • maštaľ -e ž. stajňa: družstevná m., vyčistiť m.;
  expr. je tam ako v m-i špinavo;

 • maštaľka -y -liek ž. zdrob.

 • maštaľný príd.: m. hnoj;

 • mastencový príd.: m. prášok

 • mastenec -nca m. miner. mäkký nerast použ. v krajčírstve, na leštenie kože ap.;

 • mastenica -e -níc ž. tech. zariadenie na mastenie strojových súčiastok, maznica: olejová, ihlová m.;

 • mastenička -y -čiek ž. zdrob. nádobka na mastivo

 • mastiaci príd. určený na mastenie, mazací: m. prístroj, m-e oleje

 • mastič -a m. kto sa stará o mastenie (strojov)

 • mastička -y -čiek ž.

  1. žena starajúca sa o mastenie (strojov)

  2. expr. krém (význ. 2): natierať sa (všelijakými) m-ami

 • mastičkár -a m.

  1. v min. výrobca a predavač liečivých mastí; neodb. liečiteľ, felčiar, ránhojič: stredovekí m-i

  2. hovor. pejor. zlý, nedôveryhodný lekár;

 • mastičkárka -y -rok ž.;

 • mastičkársky príd.;

 • mastičkárstvo -a s. činnosť mastičkára

 • mastiť masť/-i! nedok.

  1. natierať tukom, dávať tuk do jedla: m. koláč maslom, olejom

  2. natierať masťou, krémom, mastivom ap.: m. si ruky, m. kožu, m. stroj, kolesá

  3. expr. (mastnotou) špiniť: m. knihu, písanku

  4. hovor. expr. horlivo, rýchlo niečo robiť: m. karty kartovať sa;
  m. k tabuli ponáhľať sa

  5. hovor. expr. biť: m. niekoho palicou;
  chlapci sa m-li

  6. hovor. expr. podplácať: m. opravárovi

  7. kart. slang. dávať desiatku al. eso

  expr.: m. si pupok, brucho dopriavať si jedla;
  m. si vrecká obohacovať sa (protiprávne);
  všetkými → masťami m-ený

  // mastiť sa stávať sa mastným: vlasy, rukávy sa mastia

 • mastivo -a -tív s. prostriedok na mastenie (význ. 1, 2): tekuté, tuhé m.

 • mastix -u m. živica z pistáciových stromov použ. na výr. lepidiel a lakov

 • mastnota -y -nôt ž. masť, tuk: očistiť od m-y;
  zobrať m-u z polievky;
  nasiaknuť m-ou

 • mastný príd.

  1. obsahujúci mastnotu (nadmerne): m-é mäso, op. chudé;
  m-á pleť, op. suchá;
  m-á polievka, m-á škvrna;
  chem. m-é kyseliny

  2. pokrytý al. preniknutý mastnotou: m. chlieb, m. zápach;
  m. papier a) zamastený b) neprepúšťajúci mastnotu

  3. odb. bohatý na látku, kt. zvyšuje akosť: m-á hlina, m. betón

  4. hovor. expr. veľký, výdatný: m-á pokuta, m. účet, m-á cena;
  m. vtip hrubý

  expr.: nemastný-neslaný, ani slaný, ani m. nevýrazný;
  m. hrniec, válov výnosné miesto;
  nezostane po ňom ani m. fľak ani stopy

 • mastodont -a mn. N a A -y m. vyhynutý treťohorný cicavec podobný slonovi

 • masťový príd.

 • prímas -a m. cirk. hlavný (prvý) arcibiskup v krajine;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sdz, ã tep, iod, snd, fco, zmi, íte, rad ã â, ffi, hul, num, vpd, snk, cyp, vyq
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV