Význam slova "magn" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 31 výsledkov (1 strana)

 • magnát -a m.

  1. veľmož (v Uhorsku, v býv. Poľsku): feudálni m-i

  2. veľký boháč: oceľový, finančný m.;

 • magnátsky príd. i prísl.;

 • magnátstvo -a s. postavenie magnáta

 • magnet -u m. teleso majúce vlastnosť priťahovať niekt. kovy: prirodzený, umelý m.;
  pôsobiť ako m. mocne priťahovať;

 • magneťák -a m. subšt. magnetofón

 • magnetickosť -i ž.

 • magnetický príd.: m-é pole priestor, v kt. pôsobia účinky magnetu al. elektr. prúdu;
  m. pól miesto, v kt. sa sústreďuje sila magnetu;
  m. spánok hypnotický;

  magneticky prísl.;

 • magnetit -u m. min. magnetovec;

 • magnetitový príd.

 • magnetizácia -ie ž. fyz. magnetizovanie: m. vody;

 • magnetizačný príd.: m. prúd

 • magnetizmus -mu m. fyz. schopnosť niekt. látok (najmä kovových) priťahovať iné látky: m. železa, zemský m.;
  m. ľudského tela;

 • magnetizovať nedok. robiť magnetickým: m. železo, oceľ

  // magnetizovať sa stávať sa magnetickým

 • magnetka -y -tiek ž. fyz. podlhovastý, okolo osi otáčavý magnet použ. v kompasoch a buzolách, magnetická ihla, strelka

 • magnetofón -u m. elektrotech. prístroj na záznam zvuku na pás a na jeho reprodukciu: kazetový m.;

 • magnetofónový príd.: m. pás, m-á kazeta

 • magnetón -u m. fyz. jednotka magnetizmu

 • magnetoskop -u m. odb. videorekordér

 • magnetoterapia -ie ž. lek. liečenie magnetizmom

 • magnetovec -vca m. min. ruda s najvyšším obsahom železa, magnetit

 • magnetovo, magneticky prísl.

 • magnetový, magnetický príd.;

 • magnéziový príd.

 • magnezit -u m. min. ruda s vys. obsahom magnézia;

 • magnezitáreň -rne ž. závod na spracovanie magnezitu

 • magnezitka -y -tiek ž. hovor. magnezitáreň

 • magnezitový príd.: m. priemysel

 • magnézium -ia s. chem. ľahký striebristý kovový prvok, zn. Mg, horčík;

 • magnificencia -ie ž. titul rektora vys. školy: vaša m. (v oslovení v oficiálnom písomnom styku Vaša M.)

 • magnólia -ie ž. cudzokrajný ker al. strom s veľkými bielymi al. ružovofialovými kvetmi kvitnúcimi zavčasu na jar, bot. Magnolia

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV