Význam slova "mag" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • mág -a mn. -ovia m.

  1. mudrc u starovekých národov

  2. kniž. čarodejník;

 • magazín -a/-u m.

  1. obrázkový časopis s pestrým obsahom

  2. veľký obch. dom (v niekt. krajinách)

  3. rozhlas. al. telev. seriálový program venovaný jednému tematickému okruhu: m. pre záhradkárov

  4. zastaráv. sklad;

 • magazínový príd.

 • maggi [magi] neskl. s. kuch. (tekuté) polievkové korenie

 • mágia -ie ž. tajomná moc mágov; čarodejníctvo, kúzelníctvo: čierna, moderná m.;

 • magický príd.: m-é sily;
  m-á kocka hra založená na kombinatorike farebných plôch kocky;

  magicky prísl.

 • magister -tra m.

  1. v stredoveku najvyšší akademický titul na filoz. fakulte, majster

  2. akademický titul na súčasných univerzitných, bohosloveckých vys. školách (skr. Mgr.) a na umeleckých vys. školách (skr. Mgr. art.): m. filozofie, m. umenia

  3. m. farmácie star. akademický titul lekárnikov

  4. rehoľník, kt. má na starosti prípravu novicov;

 • magisterka -y -riek ž. k 1, 2;

 • magisterský príd.: m-é štúdium univerzitné, bohoslovecké a umelecké štúdium trvajúce najmenej 4 roky

 • magistra -y -tier ž. k 1, 3;

 • magistrála -y -rál ž.

  1. hlav. dopr. tepna: železničná, vodná m., tatranská m.

  2. diaľkové vedenie: plynovodná m.;

 • magistrálny príd.

 • magistrát -u m. mestský správny úrad; predstavitelia, zamestnanci tohto úradu;

 • magistrátny príd.: m. úradník

 • magľajz -u m. subšt. pejor. zmätok, neporiadok

 • magma -y ž. geol. žeravá výplň zemskej kôry: tekutá m.;

 • magmatický, magmový príd.: m-cké horniny

 • magnát -a m.

  1. veľmož (v Uhorsku, v býv. Poľsku): feudálni m-i

  2. veľký boháč: oceľový, finančný m.;

 • magnátsky príd. i prísl.;

 • magnátstvo -a s. postavenie magnáta

 • magnet -u m. teleso majúce vlastnosť priťahovať niekt. kovy: prirodzený, umelý m.;
  pôsobiť ako m. mocne priťahovať;

 • magneťák -a m. subšt. magnetofón

 • magnetickosť -i ž.

 • magnetický príd.: m-é pole priestor, v kt. pôsobia účinky magnetu al. elektr. prúdu;
  m. pól miesto, v kt. sa sústreďuje sila magnetu;
  m. spánok hypnotický;

  magneticky prísl.;

 • magnetit -u m. min. magnetovec;

 • magnetitový príd.

 • magnetizácia -ie ž. fyz. magnetizovanie: m. vody;

 • magnetizačný príd.: m. prúd

 • magnetizmus -mu m. fyz. schopnosť niekt. látok (najmä kovových) priťahovať iné látky: m. železa, zemský m.;
  m. ľudského tela;

 • magnetizovať nedok. robiť magnetickým: m. železo, oceľ

  // magnetizovať sa stávať sa magnetickým

 • magnetka -y -tiek ž. fyz. podlhovastý, okolo osi otáčavý magnet použ. v kompasoch a buzolách, magnetická ihla, strelka

 • magnetofón -u m. elektrotech. prístroj na záznam zvuku na pás a na jeho reprodukciu: kazetový m.;

 • magnetofónový príd.: m. pás, m-á kazeta

 • magnetón -u m. fyz. jednotka magnetizmu

 • magnetoskop -u m. odb. videorekordér

 • magnetoterapia -ie ž. lek. liečenie magnetizmom

 • magnetovec -vca m. min. ruda s najvyšším obsahom železa, magnetit

 • magnetovo, magneticky prísl.

 • magnetový, magnetický príd.;

 • magnéziový príd.

 • magnezit -u m. min. ruda s vys. obsahom magnézia;

 • magnezitáreň -rne ž. závod na spracovanie magnezitu

 • magnezitka -y -tiek ž. hovor. magnezitáreň

 • magnezitový príd.: m. priemysel

 • magnézium -ia s. chem. ľahký striebristý kovový prvok, zn. Mg, horčík;

 • magnificencia -ie ž. titul rektora vys. školy: vaša m. (v oslovení v oficiálnom písomnom styku Vaša M.)

 • magnólia -ie ž. cudzokrajný ker al. strom s veľkými bielymi al. ružovofialovými kvetmi kvitnúcimi zavčasu na jar, bot. Magnolia

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV