Význam slova "môj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 4 výsledkov (1 strana)

 • môj môjho m. moja mojej ž. moje môjho s. I m. a s. mojím mn. m. živ. moji, neživ. ž. a s. moje mojich

  I. zám. privl.

  1. vyj. privl. vzťah hovoriaceho k osobe, veci (ako vlastníctvo, prináležanie, spoloč. al. zamestnanecký vzťah ap.): môj syn, môj dom, m-e telo, schopnosti;
  môj národ, m-e pracovisko;
  m-a zásluha, môj vedúci

  2. (v spoj. s pomenovaním deja al. jeho výsledku) vyj. pôvodcu al. predmet (deja): m-e mlčanie, moje povýšenie

  3. vyj. zreteľ: prišiel môj čas;
  on je v m-ch rokoch

  4. hovor. má funkciu odkazovacieho zámena: môj človek sa o to postará

  5. expr. vyj. citové vzťahy: duša m-a (oslovenie), nehaňte ľud môj;
  (víno,) to je moje to mám rád

  podľa m-ho podľa mojej mienky;
  expr.: páni m-i! Bože môj! zvolanie

  II. hovor. môj m. manžel: poviem m-mu;

 • moja ž. manželka;

 • moji m. mn. (blízka) rodina

 • mojkať nedok. prejavovať niekomu lásku, nežnosť (hladkaním ap.): m. si dieťa

  // mojkať sa maznať sa (význ. 2): m. sa s vnúčaťom

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV