Význam slova "ly" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • lyceálny, lýcejný príd.

 • lýceum -ea D a L -eu s. typ stred. školy;

 • lyko -a lýk s. pletivo pod kôrou drevín rozvádzajúce živiny; pevné pásy tohto al. umelo vyrobeného pletiva použ. ako tech. materiál: obviazať strom, štep l-om;

 • lykovec -vca m. ker s voňavými jedovatými kvetmi a plodmi, bot. Daphne

 • lykový príd.

 • lykožrút -a mn. N a A -y m. chrobák poškodzujúci lyko drevín, zool. Ips

 • lymfa -y ž. anat. miazga;

 • lymfatický príd.: l-é uzliny, žľazy

 • lynč -u m. lynčovanie

 • lynčovať nedok. i dok. nezákonne usmrcovať, usmrtiť al. (u)týrať: l-nie černochov (ako niekdajší prejav rasizmu)

 • lýra -y lýr ž. starý strunový hud. nástroj: hrať na l-e;
  Bratislavská l. skladateľská súťaž populárnej piesne

 • lyrickoepický príd. majúci vlastnosti lyriky aj epiky: l-á báseň

 • lyrickosť -i ž.

 • lyrický príd.: l-á báseň;
  l-á nálada;

  lyricky prísl.;

 • lyrik -a mn. -ci m. lyrický básnik;

 • lyrika -y ž.

  1. slovesná tvorba, kt. vyj. subjektívne nálady, city, básnický lit. druh: ľúbostná l.

  2. poetickosť, citovosť: l. večera;
  l. prejavu;

 • lysina -y -sín ž.

  1. plešina: mať l-u;

  2. farebne odlišná škvrna v srsti zvierat (obyč. na hlave), lyska: krava s bielou l-ou;

 • lysinka -y -niek ž.

 • lyska -y -siek ž.

  1. lysina (význ. 2): teľa s l-ou na čele

  2. vodný vták s bielou škvrnou nad zobákom, zool. Fulica

 • lysý príd. plešivý: l. muž, l-á hlava;

 • lýtko -a -tok s. zadná svalnatá časť nohy pod kolenom: hrubé l-a;

 • lýtkový príd.: l-é svalstvo

 • lyža -e obyč. mn. ž. šport. náčinie v podobe (úzkych) dosiek s viazaním na obuv al. nohy slúžiace na kĺzavý pohyb na snehu, vode ap.: kovové, vodné l-e;
  beh, skoky na l-iach

 • lyžiar -a m. kto (sa) lyžuje;

 • lyžiareň -rne ž. miestnosť na odkladanie lyží (v šport. strediskách)

 • lyžiarka -y -rok ž.;

 • lyžiarsky príd.: l-e preteky, l. vlek;

 • lyžiarstvo -a s. lyžiarsky šport

 • lyžica -e -žíc ž.

  1. náčinie na naberanie (tekutých) pokrmov; jeho obsah: polievková, jedáca l.;
  l. cukru

  2. čo sa tvarom podobá lyžici: l. na obúvanie obuvák;
  murárska l.;
  l. bagra

  jesť veľkou l-ou;

 • lyžička -y -čiek ž. zdrob.: kávová l.

  expr. v l-e vody by ho utopil nenávidí ho

 • lyžicový príd.: l-é rýpadlo;

 • lyzoform -u m. dezinfekčný prostriedok s prímesou draselného mydla

 • lyzol -u m. silný olejovitý dezinfekčný prostriedok

 • lyžovačka -y -čiek ž. hovor. lyžovanie

 • lyžovanie -ia s. lyžiarstvo: športové, rekreačné l.

 • lyžovať, lyžovať sa nedok.

  1. pohybovať sa, spúšťať sa na lyžiach: chlapci sa l-jú;
  vie (sa) dobre l. ovláda techniku jazdy na lyžiach

  2. iba lyžovať profesionálne pretekať v lyžovaní: l-je za náš oddiel

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV