Význam slova "lud" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • ľud -u m.

  1. najširšie vrstvy obyvateľstva (obyč. v protiklade k vládnucej al. bohatej vrstve obyvateľstva): slovenský ľ., dedinský ľ.;
  je to človek z ľ-u;
  cirk. Boží ľ. spoločenstvo veriacich ľudí, cirkev

  2. množstvo ľudí, ľudia: ľ. sa zbieha, prišlo veľa ľ-u

 • ľudáčka -y -čok ž.;

 • ľudácky príd. i prísl.: ľ-a orientácia;

 • ľudáctvo -a s. ľudácka politika

 • ľudák -a mn. -ci m. člen al. stúpenec býv. Hlinkovej sloven. ľud. strany; člen al. stúpenec ľud. strany vo všeobecnosti, ľudovec;

 • ľudiam.

  1. mn. k človek; ľudské bytosti: jednoduchí, mladí, cudzí ľ., zástup ľ-í

  2. (vo funkcii všeob. podmetu) mnohí, všetci, niektorí: ľ. vravia, rozprávajú

  3. expr. (v oslovení, zvolaní) vy (všetci): ľ., pomoc! ľ. (moji, dobrí, boží)!

  ľ-í ako maku veľa;
  chodiť medzi ľ-í a) do spoločnosti b) neizolovať sa;
  byť ľ-om na očiach byť predmetom pozornosti;
  všetci sme ľ., sme len ľ. v podstate sme všetci rovnakí (v chybách, vlastnostiach ap.);
  nešťastie nechodí po horách, ale po ľ-och

 • ľudkovia -kov m. expr. ľudia: ľ. (moji, dobrí, boží)! v oslovení, zvolaní;
  často iron. (boli tam) všelijakí ľ. prostí, bezvýznamní ľudia

 • ľudnatosť -i ž.

 • ľudnatý príd. husto obývaný; zaľudnený: ľ-á oblasť;
  ľ-á ulica;

 • ľudojed -a m. ľudožrút, kanibal;

 • ľudojedstvo -a s.

 • ľudomil -a mn. -ovia m. kniž. ľudomilný človek, dobrodinec: lekár ľ.;

 • ľudomilka -y -liek ž.;

 • ľudomilnosť -i ž. filantropia

 • ľudomilný príd. prejavujúci starostlivosť o dobro ľudí; svedčiaci o tom: ľ. človek;
  ľ-á činnosť;

 • ľudomilský príd.;

 • ľudomilstvo -a s.

 • ľudoop -a mn. N a A -y m. ľudoopica

 • ľudoopica -e -píc ž. zool. opica vývinovo najbližšia človekovi (orangutan, gorila, šimpanz)

 • ľudoprázdny príd. v kt. nieľudia; neobývaný: ľ-e ulice

 • ľudovec -vca m. publ. člen ľudovej strany (napr. v Rakúsku)

 • ľudovláda -y -lád ž. vláda ľudu, demokracia

 • ľudovo prísl.: ako sa ľ. hovorí;

 • ľudovodemokratický príd. vzťahujúci sa na tzv. ľud. demokraciu: ľ. štát, ľ-é zriadenie

 • ľudovosť -i ž.

 • ľudovoumelecký príd. týkajúci sa ľud. umenia, majúci znaky ľud. umenia: ľ-á výroba

 • ľudový príd.

  1. týkajúci sa ľudu: ľ. odpor, ľ-é hlasovanie;
  ľ-é zhromaždenia na námestiach;
  v rozlič. názvoch: Ľ -á banka;
  ľ-á škola (prv);
  ľ-á strana

  2. vlastný ľudu, pochádzajúci z ľudu; určený ľudu: ľ-á tvorivosť, pieseň, múdrosť, hudba;
  ľ-á slávnosť;

 • ľudovýchova -y ž. osvetová výchova širokej verejnosti: zdravotnícka ľ.;

 • ľudovýchovný príd.: ľ-á činnosť, ľ. pracovník

 • ľudožrút -a m. kto je (aj) ľudské mäso, najmä z rituálnych dôvodov, kanibal: kmeň ľ-ov;

 • ľudožrútsky príd. i prísl.;

 • ľudožrútstvo -a s.

 • ľudskosť -i ž.

 • ľudský príd.

  1. súvisiaci s človekom, s ľuďmi; spoločný ľuďom: ľ-é telo, pokolenie, ľ-á bytosť;
  ľ-é práva

  2. vyznačujúci sa citom pre ľudí, humánny: byť k niekomu ľ.

  to je nad ľ-é sily viac, ako sa dá zniesť;
  to je pod ľ-ú dôstojnosť nedôstojné človeka;
  ľ-é jazyky ohovárači;
  mýliť sa je ľ-é;

  ľudsky prísl.;

 • ľudstvo -a s. hromad.

  1. súhrn ľudí, ľudské pokolenie, človečenstvo: vývin, dejiny ľ-a

  2. hovor. dav ľudí, ľudia: nahrnulo sa tam ľ-a

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dti, mrn, sfmr, asc, kh, kd, pc, rak, vbl, tpo, htn, ziz, mpc, clp, oan
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV