Význam slova "lo��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 40 výsledkov (1 strana)

 • hrkáločka -y -čiek ž. zdrob.

 • ločkať nedok. expr.

  1. pri pohybe vydávať čľapotavý zvuk: víno l-á v sude;
  neos. l-á mu v žalúdku

  2. pohybovať tekutinou a tak spôsobovať ločkanie: l-á vodou v krčahu

  3. voľne sa pohybovať v nie dosť priliehavom priestore: nohy mu l-jú v topánkach

 • ločkavý príd. expr. čľapotavý, ločkajúci: l. zvuk, l-é blato

 • loď -e ž.

  1. dopr. prostriedok po vode: osobná, nákladná, tanková l.;
  l. pláva, l. stroskotala;

  2. kozmická l. konštrukcia na let do kozmu

  3. vnútorná časť budovy (obyč. chrámu) oddelená stĺpmi: chrámová, hlavná l.

  byť na → jednej l-i (s niekým);
  expr. → potkany opúšťajú l.;

 • loďka -y -diek ž. zdrob. malé plavidlo, čln;

 • loďkovať sa nedok. člnkovať sa

 • loďkový príd.;

 • loďstvo -a -tiev s. hromad. súhrn lodí (štátu): obchodné, námorné l.;
  vojenské l. flotila

 • lož lži ž. klamstvo, nepravda: šíriť lži

  l. má krátke nohy lož sa dlho neutají

 • ložisko -a -žísk s.

  1. prirodzene nahromadené nerasty, horniny, zdroje ap. v zemskom obale: l. uhlia, naftové l., bohaté l-á vody

  2. časť stroja na uloženie a otáčanie čapov, hriadeľov, osí: guľkové l.

  3. zápalové miesto, odkiaľ sa šíri infekcia: hnisavé l.;

 • ložiskový príd.: l-á infekcia

 • ložný príd. odb. týkajúci sa uloženia (nákladu ap.): l. priestor, l-á plocha

 • máločo -čoho zám. neurč. vyj. neurčitosť s odtienkom minimálneho množstva (vecí), sotvačo: iba málo (vecí): m. si pamätať, m-čím sa odlišovať, m. mladší

 • mólo -a mól s. ochranná prístavná hrádza vybiehajúca do mora

 • nálož -e ž. trhavinová náplň na spôsobenie výbuchu: dynamitová n.

 • nastálo prísl. natrvalo, navždy: odísť, vrátiť sa, usadiť sa n.

 • nemálo

  I. čísl. zákl. neurč. nie málo, (pomerne) veľa, mnoho: n. rokov prešlo

  II. prísl. nie málo, pomerne dosť, hodne: n. sa zaradoval

 • obáločka -y -čiek ž. zdrob.

 • píločka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • pramálo čísl. zákl. neurč. i prísl. expr. veľmi málo: prejaviť p. záujmu;
  hovoril p.

 • príložník -a m. pravítko na rysovanie na rysovacej doske

 • príložný príd. odb. kt. sa k niečomu prikladá: p. uhlomer, p. uholník

 • šáločka -y -čiek ž. zdrob.

 • sólo

  I. -a sól s.

  1. skladba al. jej časť pre jedného speváka, hudobníka, tanečníka; predvedenie takejto skladby: tenorové, husľové s.;
  s. pre flautu;
  spievať, hrať s.;
  mať s. i pren. hovor. stále hovoriť

  2. tanec určený jednému páru al. viacerým párom ako pocta: s. mladomanželom;

 • stáložiarny príd.: s-e kachle, s-a pec s nepretržitým kúrením

 • súlož -e ž. pohlavný styk (muža a ženy)

 • súložiť nedok. konať súlož

 • súložnica -e -níc ž.

 • súložník -a mn. -ci m. kto súloží (obyč. mimo manželstva);

 • úložisko -a -žísk s. miesto uloženia niečoho: ú. rádioaktívneho odpadu;

 • úložiskový príd.

 • úložné s. poplatok za uloženie veci

 • výložka -y obyč. mn. výložky -žiek ž. kúsky látky (odlišnej farby) na pleciach al. golieri uniformy, kt. označ. príslušnosť al. hodnosť: vojenské, lesnícke v-y, dôstojnícke v-y

 • záložka -y -žiek ž.

  1. preložený okraj knižného prebalu al. obálky s anotáciou ap.

  2. predmet určený na založenie (význ. 3): z. do knihy;

 • záložkový príd.: z-á stužka

 • záložňa -e ž. inštitúcia poskytujúca úver za záloh; jej budova: dať prsteň do z-e

 • záložníčka -y -čok ž.

 • záložník -a mn. -ci m. vojak al. hráč v zálohe (význ. 2): povolať z-ov;
  stredný z. (vo futbale);

 • záložný1 príd.: z-é právo, z. veriteľ

  záložný2 príd. k 1, 2: inform. z-á kópia kópia elektronicky uložených informácií;
  z. dôstojník, z. útvar;
  šport. z-á formácia medzi útokom a obranou

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: pap, isd, m ä, r s, twa, byã, dst, zap, spr va vs administr cia, safeguard, ena, å up, ker, zo, t m
Ekonomický slovník: stv, udi, pyp, amiš, ltk, pfa, ã opa, mys, zky, asf, ã ã v, ren, zkw, c2, ay
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV