Význam slova "lie" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 53 výsledkov (1 strana)

 • liečba -y ž. liečenie: kúpeľná, domáca l.;

 • liečebňa -e ž. liečebný ústav

 • liečebný príd.: l. ústav, l-á starostlivosť

 • liečiť -i nedok.

  1. zbavovať choroby, uzdravovať: l. chorých (na chrípku ap.)

  2. liekmi, liečebnými opatreniami odstraňovať chorobu: l. angínu (penicilínom);

  // liečiť sa podrobovať sa liečeniu: l. sa zo zranenia, l. sa v nemocnici;

 • liečiteľ -a mn. -ia m. kto je obdarený mimoriadnymi schopnosťami určiť choroby a liečiť ich netradičnými spôsobmi; ľudový liečiteľ: navštíviť známeho l-a;

 • liečiteľka -y -liek ž.;

 • liečiteľnosť -i ž.

 • liečiteľný príd. kt. sa dá liečiť: l-é štádium choroby, ťažko l-á choroba;

 • liečiteľský príd.: l-é postupy;

 • liečiteľstvo -a s. súhrn liečebných postupov ľudových liečiteľov; jedna z metód alternatívnej medicíny využívajúca mimoriadne schopnosti ľudových liečiteľov

 • liečivo1 -a -čiv s. preparát použ. ako liek al. na prípravu liekov: výroba l-iv

  liečivo2 prísl.: pôsobiť l.;

 • liečivosť -i ž.

 • liečivý príd. kt. napomáha liečenie; hojivý: l-á masť, l-é rastliny, pramene, l. účinok;

 • lieh -u m. horľavá tekutina vznikajúca pri alkoholickom kvasení sacharidov al. vyrábaná synteticky, alkohol: čistý, denaturovaný l.;
  drevný l.;
  dezinfikovať rany l-om;

 • liehovar -u m. priemyselný podnik na výr. liehu;

 • liehovarnícky príd.: l. priemysel, l-a výroba;

 • liehovarníctvo -a s. priemyselná výr. liehu

 • liehovarník -a mn. -ci m. pracovník pri výr. liehu; v min. i majiteľ liehovaru;

 • liehovarský príd.: l-é kvasnice

 • liehovina -y -vín ž. nápoj s vyšším obsahom alkoholu, alkoholický nápoj: výroba l-ín, zákaz predaja l-ín mladistvým

 • liehový príd.: l. nápoj;
  l. varič na lieh

 • liek -u m. liečivý prípravok: domáci l., l. proti kašľu, užívať l.

 • lieň -a mn. N a A -e m. sladkovodná ryba príbuzná kaprovi, zool. Tinca

 • lieniť sa -i iba 3. os. nedok.

  1. (o niekt. živočíchoch) zbavovať sa kože, srsti ap.: had sa l-i

  2. (o koži) zliezať, olupovať sa, šúpať sa: koža na nohách sa mu l-i

 • lienka -y -nok ž. chrobák s charakteristickými bodkami na krovkách, zool. Coccinella

 • lieno -a lien s. zvlečená hadia koža

 • liepať sa -a nedok. expr. liezť, škriabať sa: l. sa na plot, po múroch;
  deti sa l-jú na otca;
  l-nie súťažná horolezecká disciplína

 • lieska -y -sok ž.

  1. ker al. strom s prášnikovými kvetmi v jahňadách rodiaci lieskové oriešky, bot. Corylus

  2. podložka, rošt na sušenie ovocia ap.;

 • lieskovcový príd.: l. olej

 • lieskovec -vca m.

  1. plod liesky, lieskový oriešok

  2. lieskovica: šibať l-om;

 • lieskovica -e -víc ž. prút, palica z liesky, lieskovec: vyšibať l-ou

 • lieskový príd.: l. prút;
  l. oriešok lieskovec

 • lieštie -ia s. hromad. lieština

 • lieština -y ž. hromad. lieskový porast, lieštie: hustá l.

 • lietací príd. určený, uspôsobený na lietanie: l. stroj, ústroj;
  hovor. l-ie dvere výkyvné

 • lietadielko -a -lok s. zdrob.: papierové l.

 • lietadlo -a -diel s. dopr. prostriedok uspôsobený na let vo vzduchu: dopravné, vojenské, nadzvukové l.;
  l. štartuje, pristáva;

 • lietadlový príd.: l. motor;
  l-á loď na uloženie, štartovanie a pristávanie lietadiel;

 • lietať -a nedok.

  1. (o pohybe, kt. sa opakuje al. je trvalou schopnosťou) pohybovať sa, vznášať sa vo vzduchu: vtáky, muchy l-jú;
  lietadlo l-a na linke Bratislava – Praha;
  l-úce ryby;
  l-úca pevnosť druh lietadla;
  l-úci koberec v rozprávkach

  2. rýchle sa pohybovať vo vzduchu (opakovane al. v množstve): kamene, guľky l-li okolo nás

  3. expr. chodiť, behať: l. z obchodu do obchodu, l. na bicykli;
  kade l-š! l. za dievčencami

  4. viať, povievať: vlasy, sukne jej l-jú

  5. expr. nasledovať rýchle po sebe: vtipy, facky l-jú

  expr. l. ako splašený, ako bez duše vzrušene pobehúvať;
  l. na vlastných krídlach byť samostatný;
  vysoko l.;
  l. v → oblakoch;
  keď sa drevo rúbe, l-jú triesky;
  nikomu nel-jú → pečené holuby do úst;

 • opak. lietavať -a

 • lietavý príd. majúci schopnosť lietať al. vznášať sa vo vzduchu: l. hmyz;
  l-é semená;
  hut. l. popolček

 • lievanček -a m. zdrob.

 • lievancový príd.: l-é cesto;

 • lievanec -nca obyč. mn. m. jedlo pripravené z riedkeho liateho cesta pražením: l-e s lekvárom;

 • lievanka -y ž. cesto liate do variacej sa polievky ako závarka

 • opak. al. nedok. lievať -a

  // liať sa

  1. silno tiecť, vytekať, stekať: voda sa l-e prúdom, krv sa l-e z rany, pot sa mu l-e z čela;
  expr. z nosa sa mu l-e má silnú nádchu

  2. obyč. neos. expr. silno pršať, liať: celý deň sa l-e;
  prší, len sa l-e;
  dážď sa l-e

  l-e (sa) ako z krhly, z kanvy, z vedra silno prší;
  l-e sa z neho je veľmi spotený

 • lievč -a m. žŕdka podopierajúca rebriny na voze

 • lievik -a m.

  1. kužeľovitá nádob(k)a s otvormi na koncoch na nalievanie tekutiny

  2. čo podobou pripomína lievik: urobiť z dlaní l.;
  anat. časť ucha;
  bot. jedlá huba, Craterellus

  l-om nalievaťrozum (do hlavy);

 • lievikovito, lievikovite prísl.

 • lievikovitý príd. majúci podobu lievika: l. otvor, kvet;

 • lievikový príd.

 • liezť lezie lezú bude liezť/polezie nedok.

  1. plazivo sa pohybovať: slimák, had l-ie

  2. expr. pomaly sa pohybovať, vliecť sa, ťahať sa: l. štvornožky, po štyroch

  3. škrabať sa, škriabať sa, šplhať sa: l. na stromy, po skalách

  4. hovor. expr. vnikať, pchať sa niekam: dieťa l-ie otcovi do postele;
  vlasy mu l-ú do očí;
  nelez ta!

  5. (o koži) olupovať sa, zliezať; (o vlasoch, srsti) vypadávať, padať, zliezať: l-ie mu koža;
  l-ú mu vlasy

  l. ako slimák, ako rak pomaly sa pohybovať;
  expr.: l. niekomu do → kšeftu;
  l-ie mu to → lakťom (von);
  l. niekomu do kapusty chodiť mu za dievčaťom, za ženou;
  hrub. l. niekomu do zadku podlizovať sa

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: singapur, p, baterka, podie, svadba, vzadu, saď, polhodina, cyklus, obľúbenec, bík, suvis, totiž, ant, päťtisíc
Ekonomický slovník: eff, , mdp, zms, lvs, r, kupã, p, vôd, šét, rsm, vvg, štar, tof, bai
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV