Význam slova "kur" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • kura1 -y kúr ž.

  1. sliepka (význ. 1): jarabá k., zarezať k-u, chovať k-y

  2. odb. kury hrabavé vtáky patriace k domácej hydine al. k pernatej poľovnej zveri, zool. Galli: plemená kúr

  prísť k niečomu akoslepá k. k zrnu;
  každá k. k sebe hrabe každému ide najmä o vlastný zisk;
  ani k. (za)darmo nehrabe každá práca zasluhuje odmenu;
  žart. chodiť spať s k-ami včas;

  kura2 -aťa mn. -ence -niec, kurča -aťa mn. -atá -čiat s. mláďa kury: k-ce, k-tá sa liahnu, chov k-čiat;
  grilované k.

  ani k-ťu neublíži je dobrák;

  kúra -y kúr ž. sústavné liečenie: vitamínová, odtučňovacia k., robiť k-u

 • kurací2, kurčací príd.: k-ie stehno, k. paprikáš;

 • kuracina -y ž. mäso z kur(č)aťa al. z kury;

 • kuracinec -nca m. kurací trus

 • kuracinka -y ž. zdrob. expr.

 • kurátor -a m. práv. opatrovník: sociálny k.;

 • kurátorka -y -riek ž.;

 • kurátorský príd.

 • kúrenár -a m. pracovník, kt. má na starosti inštaláciu a údržbu (ústredného) kúrenia;

 • kúrenársky príd.

 • kúrenie -ia s. vykurovacie zariadenie; vykurovacia sústava: ústredné, diaľkové, plynové k., prepnúť k.

 • kúrenisko -a -nísk s. časť kotla al. pece, kde sa spaľuje palivo

 • kurí, kurací1 príd.: k-ie mláďa;
  k-cia polievka;
  kurie oko otlak;

 • kúria -ie ž. sídlo (nižšej) šľachty: zemianska k.;
  Rímska k. súhrn najvyšších úradov, v kt. sa sústreďuje administratíva kat. cirkvi

 • kuriatko, kurčiatko -a -tok s.

  1. zdrob.: kvočka, jarabica s k-mi

  2. iba kuriatko jedlá huba žltohnedej farby, bot. Cantharellus

 • kurič -a m. pracovník, kt. má na starosti kúrenie;

 • kurička2 -y -čiek ž.;

 • kuričský príd.: k-é skúšky

 • kuriér -a m. kto dopravuje dôležité správy (najmä na zastupiteľské úrady v cudzine); v min. osobitný rýchly posol: diplomatický k.;
  kráľovský, vojenský k.

 • kurín -a m. menšia hosp. stavba pre sliepky (pre chovnú hydinu)

 • kuriozita -y -zít ž. kuriózna vec, zvláštnosť: drobné k-y, krajová k.;

 • kuriozitka -y -tiek ž. zdrob. expr.

 • kuriózne prísl.;

 • kurióznosť -i ž.

 • kuriózny príd. neobyčajný, zvláštny: k. prípad;

 • kurírovať nedok. hovor. liečiť: k. si žalúdok;
  k. sa zelinkami

 • kúriť -i nedok.

  1. pridávaním paliva udržiavať oheň: k. v peci, pod kotlom; v novostavbe sa ešte nek-i nevykuruje

  2. používať ako palivo: k. uhlím, naftou

 • kurivo -a s. palivo: prichystať k. na zimu;

 • kurivový príd.

 • kurizant -a m. hovor. gavalier (význ. 2): dievča má veľa k-ov

 • kurizovať nedok. hovor. dvoriť; zaliečať sa, lichotiť: k. ženám

 • kurka -y -riek, kurička1 -y -čiek ž. zdrob. k 1

 • kúrňava -y -ňav ž. expr. oblak, kúdol: k. prachu;
  snehová k. metelica;
  zdvihla sa k.

 • kurník -a m. kurín

 • kurt -u m. menšie ihrisko, najmä tenisové, dvorec: antukový, trávnatý k.;

 • kurtový príd.

 • kuruc -a m. hist. účastník stavovských povstaní v 17. a 18. stor. v Uhorsku;

 • kurucký príd.: k-é vojny

 • kurz -u m.

  1. krátkodobé školenie v istom odbore, cyklus lekcií: vodičský k., jazykové k-y, absolvovať k.

  2. hodnota obeživa, cenných papierov: úradný k. dolára, pokles k-u;
  fin. menový k. v kt. sa domáca mena prepočítava na zahraničné meny

  3. vopred určený smer (pohybu, vývinu ap.); orientácia: k. lietadla;
  politický k.;
  zmeniť, nabrať k.

  mať k., byť v k-e byť žiadaný, obľúbený;

 • kurzista -u m. návštevník kurzu (význ. 1);

 • kurzistka -y -tiek ž.

 • kurzíva -y ž. ležaté tlačové písmo: vysádzať slovo k-ou

 • kurzívka -y -vok ž. (novinársky) stĺpček;

 • kurzívkový príd.: k. štýl

 • kurzor -a L -e mn. -y m. na počítačovej obrazovke pohyblivá svetelná značka označujúca miesto, kde nasleduje ďalšia operácia

 • kurzovné s. kurzový poplatok

 • kurzový príd.: k-á činnosť;
  k-á hodnota;
  k-á odchýlka;
  k. lístok Národnej banky Slovenska

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ã ã a, auto logon, s, part, pinä, čína, tã â, va, radiä, ď, agr, tur, hvi, scp, ot
Ekonomický slovník: eae, cerif, á, gnf, čuť, zky, tvl, šuj, deã, oblá, prr, defra, zhl, å d, tr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV