Význam slova "kup" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • kúpa -y kúp ž. získanie (veci) za peniaze, kupovanie, op. predaj: výhodná k., k. domu, získať niečo k-ou;

 • kúpač -a m. kto chodí na veľkonočný pondelok oblievať, kúpať dievčence, ženy: mať veľa k-ov

 • kúpací príd. použ. pri kúpaní: k-ia čiapka, k. plášť

 • kúpačka -y -čiek ž. hovor.

  1. kúpanie: dobrá k. v rieke

  2. oblievačka, polievačka: veľkonočná k.

 • kúpalisko -a -lísk s. miesto upravené na kúpanie: letné, detské k., chodiť na k.

 • kúpať -e -u -uc/-ajúc -uci/-ajúci nedok.

  1. ponorením do vody umývať: k. dieťa, k. psa

  2. máčať v roztoku, v kúpeli: k. zapálené oči;
  k. film

  3. oblievať, polievať: k. dievčence (na Veľkú noc);

 • opak. kúpavať -a

  // kúpať sa

  1. ponorením do vody sa osviežovať, umývať: v lete sa chodia k.;
  k. sa vo vani

  2. byť zahrnutý, obklopený množstvom niečoho: dom sa k-e v zeleni;
  expr. k. sa v slzách, v pote, v krvi;

 • opak. kúpavať sa

 • kupčiť nedok. priekupnícky obchodovať: k. s drevom;

 • kupé neskl. s.

  1. oddelenie v žel. vozni: k. pre nefajčiarov

  2. automobil s uzavretou dvojmiestnou karosériou (s pevnou strechou)

 • kupec -pca m.

  1. kto niečo kupuje, kupujúci: hľadať k-a na dom

  2. v min. obchodník: bohatý k.;

 • kupecký príd. k 2: k-á cesta, k. pomocník

 • kúpeľ -a m.

  1. kúpanie; (očistné) pôsobenie niečoho vonkajšieho na telo: parný k.;
  ranný k.;
  slnečný k. opaľovanie;
  piesočný k. (vrabcov, sliepok)

  2. kúpele (význ. 2): verejný, parný k.

  3. voda al. iná tekutina na kúpanie (význ. 2): horúci k.;
  ponoriť súčiastky do benzínového k-a

  bolo tam ako v (parnom) k-i veľmi teplo;

 • kúpele -ľov m. pomn.

  1. miesto s liečivými prameňmi al. klímou (a s príslušnými liečebňami): sírnaté k., k. Piešťany, ísť do k-ov

  2. ver. budova zariadená na kúpanie (význ. 1): mestské k.;

 • kúpeľňa -e ž. miestnosť určená na kúpanie: byt s k-ou;

 • kúpeľňový príd.: k. vetrák

 • kúpeľný príd.: k. dom, k-á liečba;
  k. orchester, k-é mesto

 • kúpeľový príd.: k-á soľ

 • kúpenský príd. hovor. taký, kt. sa kúpi, kt. sa nevyhotoví doma a má sčasti odlišné vlastnosti ako urobený doma, op. domáci: k-á klobása, k-á torta

 • kúpiť -i dok.

  1. kúpou získať: k. chlieb, k. si topánky, k. práčku na pôžičku

  2. hovor. podplácaním ap. získať: k. si niekoho sľubmi;
  k-ený človek

  žart. k. → mačku vo vreci;
  ako som k-l, tak predávam hovorím, čo som počul;

 • kuplet -u m. žart. pieseň v hud. fraške, v kabarete ap.

 • kupliar -a m. kto (za peniaze) sprostredkúva prostitúciu;

 • kupliarka -y -rok ž.;

 • kupliarsky príd.;

 • kupliarstvo -a s. činnosť kupliara

 • kúpny príd.: k-a zmluva, k-a cena;
  k-a sila peňazí

 • kupola -y -pol, kopula -y -púl ž. polguľovitá klenba (nad stavbou s kruhovým pôdorysom): k. katedrály

 • kupón -u/-a m. (kontrolný) ústrižok: šekový k., k. vstupenky, oddeliť k.;

 • kupónka -y -nok ž. hovor. kupónová privatizácia: očakáva peniaze z k-y

 • kupónový príd.: k-á privatizácia nákup akcií št. podnikov za investičné kupóny

 • nedok. kupovať

 • kupujúci m. kto kupuje, zákazník: nápor k-ich (v obchodoch)

 • kúpyschopnosť -i ž.

 • kúpyschopný príd. kt. má dosť prostriedkov na kupovanie: k. zákazník;

 • nákup -u m.

  1. (na)kupovanie: n. potravín, chodiť na n.

  2. kúpený tovar: niesť ťažký n.;

 • výkup -u m. organizovaný (a špecializovaný) nákup (od jednotlivcov): v. pneumatík, fliaš, liečivých rastlín;

 • výkupňa -e ž. miestnosť, stánok ap., kde sa robí výkup: v. fliaš, druhotných surovín

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV