Význam slova "kultur" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 16 výsledkov (1 strana)

 • kultúra -y -túr ž.

  1. súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti, civilizácia: vysoká k., rozvoj k-y a vzdelanosti;
  byzantská k., ľudová, národná k.;
  hmotná, duchovná k. súhrn materiálnych, duchovných hodnôt ľudstva v istej epoche;
  k. jednotlivca, spoločnosti;
  k. obliekania, bytová k. úroveň;
  hlasová, pohybová k. stupeň dokonalosti: jazyková k. pestovanie spis. jazyka; úroveň používania jazyka al. jazykového prejavu

  2. obyč. mn. pestované rastliny, plodiny ap.: lesné k-y, výsev k-úr

  3. obyč. mn. biol. laboratórne pestované mikroorganizmy: k-y baktérií

 • kulturista -u m. kto pestuje kulturistiku;

 • kulturistický príd.

 • kulturistika -y ž. šport. disciplína zameraná na posilňovanie a zošľachťovanie svalstva;

 • kultúrne prísl.: k. žiť, k. vyspelý;

 • kultúrno-propagačný príd. týkajúci sa kultúry a jej propagácie: k-é podujatie

 • kultúrno-spoločenský príd. týkajúci sa kultúry a spoločnosti; kultúrny a spoločenský: k. život

 • kultúrno-výchovný príd. týkajúci sa kultúry a výchovy: k-á práca

 • kultúrno-vzdelávací príd. týkajúci sa kultúry a vzdelávania: k. program

 • kultúrnohistorický príd. týkajúci sa histórie kultúry: k. význam pamiatok

 • kultúrnopolitický príd. týkajúci sa kultúrnej politiky: k. význam

 • kultúrnosť -i ž.

 • kultúrny príd.

  1. týkajúci sa kultúry (význ. 1): k-e pamiatky, k-a úroveň, k-a politika;
  k. dom;
  k-e leto

  2. stojaci na vysokom stupni kultúry, vzdelaný; svedčiaci o tom: k. človek, k. národ;
  k-e prostredie, správanie

  3. pestovaný: k-e rastlinstvo;

 • kulturológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa dejinami kultúry a zákonitosťami fungovania sociálnokultúrnych systémov: študovať, prednášať k-iu;

 • kulturologický príd.: k. prístup;

  kulturologicky prísl.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV