Význam slova "kul" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • kulacký príd.: k. majetok

 • kulak -a mn. -ci m. (rus.) obyč. pejor. dedinský boháč (z triednej marxisticko-leninskej pozície);

 • kuľhať, správ. krívať

 • kuli -ho mn. -ovia m. nekvalifikovaný robotník v juž. a vých. Ázii, nádenník, nosič: čínsky k.

 • kulinár -a m. odborník v príprave jedál;

 • kulinársky príd.: k-e umenie

 • kulinárstvo -a s. kuchársky odbor; kuchárske umenie: vyznať sa v k-e;

 • kulisa -y -lís ž. premiestniteľná časť javiskovej dekorácie: stavať k-y;

 • kulisovo prísl.

 • kulisový príd.;

 • kulma -y -liem ž. hovor. zastaráv. ondulačné železo, ondulovačka

 • kulminácia -ie ž. kniž. kulminovanie, vrcholenie: k. napätia;
  astron. k. hviezd

 • kulminovať nedok. kniž. dosahovať najvyšší bod, vrcholiť: hladina Dunaja k-je;
  leto k-je;
  astron. nebeské teleso k-je prechádza poludníkom

 • kulmovať nedok. hovor. zastaráv. ondulovať

 • kuloár -a/-u L -i mn. -e m.

  1. bočná chodba v divadle, v koncertnej sieni ap.

  2. obyč. mn. vedľajšie miestnosti parlamentu: rokovanie v k-och;

 • kuloárový, kuloárny príd.: k-é správy;
  k-e reči zákulisné

 • kult -u m.

  1. nábožné uctievanie (bohov, Boha, svätých): náboženský k., pohanský k. slnka

  2. (prepiate) vyzdvihovanie, pestovanie: k. klasikov, k. osobnosti;
  k. tela;

 • kultivácia -ie ž. kultivovanie: jarná k. pasienkov, k. plodín;
  biol. k. baktérií tvorenie kultúr (význ. 3);

 • kultivačne prísl.

 • kultivačný príd.;

 • kultivar -u m. vyšľachtený jedinec kult. rastliny s osobitnými znakmi

 • kultivátor -a m. stroj na kyprenie pôdy al. odstraňovanie buriny

 • kultivovane prísl.;

 • kultivovanosť -i ž.

 • kultivovaný príd.

  1. kultiváciou upravený: k. pozemok, les

  2. vycibrený, zošľachtený, uhladený: k. jazyk, verš;
  k-é obecenstvo vzdelané;

 • kultivovať nedok.

  1. cieľavedome pestovať, obrábať: k. vinič;
  k. pôdu

  2. dodávať uhladenosť, cibriť, zošľachťovať: k. svoj prejav, vkus, k. mládež

 • kultový príd.: k-é tance

 • kultúra -y -túr ž.

  1. súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti, civilizácia: vysoká k., rozvoj k-y a vzdelanosti;
  byzantská k., ľudová, národná k.;
  hmotná, duchovná k. súhrn materiálnych, duchovných hodnôt ľudstva v istej epoche;
  k. jednotlivca, spoločnosti;
  k. obliekania, bytová k. úroveň;
  hlasová, pohybová k. stupeň dokonalosti: jazyková k. pestovanie spis. jazyka; úroveň používania jazyka al. jazykového prejavu

  2. obyč. mn. pestované rastliny, plodiny ap.: lesné k-y, výsev k-úr

  3. obyč. mn. biol. laboratórne pestované mikroorganizmy: k-y baktérií

 • kulturista -u m. kto pestuje kulturistiku;

 • kulturistický príd.

 • kulturistika -y ž. šport. disciplína zameraná na posilňovanie a zošľachťovanie svalstva;

 • kultúrne prísl.: k. žiť, k. vyspelý;

 • kultúrno-propagačný príd. týkajúci sa kultúry a jej propagácie: k-é podujatie

 • kultúrno-spoločenský príd. týkajúci sa kultúry a spoločnosti; kultúrny a spoločenský: k. život

 • kultúrno-výchovný príd. týkajúci sa kultúry a výchovy: k-á práca

 • kultúrno-vzdelávací príd. týkajúci sa kultúry a vzdelávania: k. program

 • kultúrnohistorický príd. týkajúci sa histórie kultúry: k. význam pamiatok

 • kultúrnopolitický príd. týkajúci sa kultúrnej politiky: k. význam

 • kultúrnosť -i ž.

 • kultúrny príd.

  1. týkajúci sa kultúry (význ. 1): k-e pamiatky, k-a úroveň, k-a politika;
  k. dom;
  k-e leto

  2. stojaci na vysokom stupni kultúry, vzdelaný; svedčiaci o tom: k. človek, k. národ;
  k-e prostredie, správanie

  3. pestovaný: k-e rastlinstvo;

 • kulturológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa dejinami kultúry a zákonitosťami fungovania sociálnokultúrnych systémov: študovať, prednášať k-iu;

 • kulturologický príd.: k. prístup;

  kulturologicky prísl.

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: vybit, cec, adresa, seba, er, gepard, sám, doterajší, vidať, župa, odporučit, debil, ďatelina, dva, drážďany
Ekonomický slovník: at, namib, hab, kkc, ein, dj, sbg, ach, kupáž, kmeã, bleu, dam, slz, rk, plz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV