Význam slova "kuk" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 21 výsledkov (1 strana)

 • kuk cit. naznač. pozeranie, nakúkanie, kukuk: k., vidím ťa!

 • kukať1 nedok. vydávať zvuk kukuk: kukučka k-á

  kukať2 nedok. hovor.

  1. i kukať sa pozerať (sa), dívať sa: k. (sa) z obloka;
  k. (sa) pod nohy;
  k. po dievčatách, za dievčatami zaujímať sa o ne

  2. expr. vyčnievať, vykúkať: lakeť k-á z rukáva

  nič dobré mu z očí nek-á nevyzerá na dobrého človeka;
  z toho nek-á nič dobré z toho bude zle;

 • kukátko, správ.

  1. ďalekohľad

  2. priezor (na dverách)

 • kukla -y -kiel ž.

  1. vývinové štádium, pri kt. sa larva mení na dospelý hmyz: k. motýľa

  2. prikrývka hlavy chrániaca aj uši a krk: letecká, včelárska k.;
  vetrovka s k-ou priliehavou kapucňou;

 • kukláč -a m. publ. policajt so špeciálnym (protidrogovým, protiteroristickým ap.) zameraním, ktorého prikrývka hlavy má podobu kukly

 • kuklička -y -čiek ž. zdrob.

 • kuklový príd.;

 • dok. k 1 kuknúť, kuknúť sa -e -ú -kol

 • kúkoľ -a m. poľná bylina s fialovým kvetom, bot. Agrostemma

  kniž. siať k. medzi pšenicu mariť dobré úsilie

 • kukučí príd.: k-ie mláďa i pren. expr. cudzie dieťa v rodine;

 • kukučina -y -čín ž. cudzopasná ovíjavá rastlina, bot. Cuscuta

 • kukučka -y -čiek ž. lesný vták, kt. kuká a kt. znáša vajíčka do cudzieho hniezda, zool. Cuculus;

 • kukučkový príd.: k-é hodiny;

 • kukuk cit.

  1. napodobňuje hlas kukučky

  2. kuk

 • kukulienka -y -nok ž. zdrob. expr.

 • kukurica -e -ríc ž.

  1. rastlina s mohutným steblom a klasmi pestovaná najmä ako krmovina, bot. Zea mays: k. na siláž

  2. jej klasy a zrno: lámať, variť k-u;
  kŕmiť (husi) k-ou;
  pukaná k. pukance;

 • kukuričie -ia s. kukuričné steblá

 • kukurička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • kukuričnisko -a -nísk s. miesto, kde sa pestuje kukurica

 • kukuričný príd.: k-é pole;
  k-é šúpolie;
  k-á kaša;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV