Význam slova "kriz" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 24 výsledkov (1 strana)

 • kríž -a m.

  1. pravouhlý štvorramenný útvar ako symbol kresťanstva, pôv. drevený stĺp s priečnym brvnom na popravu odsúdencov v staroveku: k. s telom Krista, kamenné k-e na cintoríne

  2. vec, útvar podobný krížu: zameriavací k., výstražný k. (pred priecestím);
  k-e obilia;
  vojnový k. voj. vyznamenanie;
  → Červený k.;
  k-e (v žolíkových kartách)

  3. hovor. expr. trápenie, utrpenie: mať k. s deťmi

  niesť svoj k.;
  urobiť k. nad niečím;

 • kríza -y kríz ž.

  1. stav vrcholného napätia; rozhodujúci okamih, po kt. nastáva obrat: pooperačná k., pacient prekonal k-u;
  lit. k. v dramatickom diele vyvrcholenie konfliktu

  2. ťažká, zlá, zhoršená situácia: politická, hospodárska k., bytová k.;

 • krížalka -y -liek ž. kúsok jablka, zemiaka ap. odkrojený po zvislej osi: k-y sušeného ovocia štiepky

 • kríže -ov m. pomn. dolná časť chrbta (kde sa chrbtica kríži s panvovou kosťou): prehnutý v k-och, bolesti v k-och;

 • kríženec -nca mn. N a A -e, živ. mn. -i m. jedinec, kt. vznikol krížením, hybrid; miešanec

 • križiacky príd. k 1: k-e výpravy, vojsko

 • križiak -a m.

  1. mn. -ci účastník stredovekých voj. výprav s cieľom oslobodiť sväté miesta v Palestíne

  2. mn. N a A -y pavúk so znakom v podobe kríža na tele, zool. Araneus diadematus;

 • krížik -a m.

  1. zdrob. k 1, 2: zlatý k.;
  hud. (notový) k. znak zvýšenia tónu o poltón

  2. hovor. 10 rokov veku: už dovŕšil šiesty k. má 60 rokov

  3. obyč. mn. krížiky výšivka s uhlopriečne uloženými stehmi;

 • krížikový príd. k 3: k-á vzorka

 • krížiť -i nedok.

  1. klásť krížom: k. šable

  2. cieľavedome spájať pri rozmnožovaní zvieratá al. rastliny nerovnakých plemien, druhov: k. dobytok, k-enie odrôd pšenice

  3. mariť, križovať: k. zámery niekoho

  // krížiť sa

  1. križovať sa (význ. 2): rebrá klenby sa k-ia

  2. miešať sa; tvoriť hybridy: k-enie jazykov;
  prirodzené k-enie rastlín

  3. byť v rozpore, rozchádzať sa, križovať sa: ich plány sa k-ia

 • krížnik -a m. rýchla obrnená voj. loď

 • krížny príd. idúci krížom, križujúci sa; priečny: k-a chodba;
  k-e cesty rázcestie (poľných ciest)

 • krížom prísl. v (uhlo)priečnom smere, naprieč: prejsť k. cez cestu;
  dať si nohy k. cez seba

  nepreložiť k. slamy nič ne(u)robiť, zaháľať

 • krížom-krážom prísl. všetkými smermi: preplávať jazero k.

 • križovať (čo; koho), križovať sa (s kým, s čím) nedok.

  1. prechádzať v rozlič. smeroch: blesky k-jú oblohu, k-jú sa na oblohe

  2. smerovať kolmo, priečne na niečo, pretínať: jedna ulica k-je druhú, hradská sa k-je s traťou

  3. prechádzať (popri sebe) v opačnom smere, míňať (sa): náš list k-l váš, k-l sa s vaším, vlaky sa k-jú v Trnave

  4. iba križovať prežehnávať, žehnať: k. čelo umierajúceho;
  k. sa pri modlitbe

  5. iba križovať popravovať na kríži

  // križovať sa krížiť sa (význ. 3): ich záujmy sa k-jú

 • križovatka -y -tiek ž. miesto, kde sa križujú cesty, trate ap.: (ne)prehľadná k., mimoúrovňová k.;
  (dôležitá) železničná k.;

 • križovatkový príd.

 • krížovka -y -viek ž. hádanka, pri kt. sa slová vpisujú do pretínajúcich sa kolónok: lúštiť k-u

 • krížovkár -a m. kto lúšti krížovky;

 • krížovkárka -y -rok ž.;

 • krížovkársky príd.

 • krízový príd.: k-é roky;
  k. režim určený na zvládnutie (prechodne) ťažkej situácie;

 • krížový1 príd.

  1. k 1, 2: k-á cesta a) výjavy z ukrižovania Krista i pren. prežité utrpenie b) kat. pobožnosť spojená s rozjímaním o Kristovom umučení;
  archit. k-á klenba v podobe kríža

  2. pretínajúci sa, križujúci sa: k-á paľba;
  k. výsluch s rýchlo sa striedajúcimi nečakanými otázkami;

  krížový2 príd.: anat. k-á kosť

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hdt, poo, cimscee, cnpo, exs, er, tnh, pút, cniid, ã ã ata, hym, mka, tcj, inter, kpm
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV