Význam slova "kri" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 104 výsledkov (1 strana)

 • kriak -a m. krík: k-y a bodľačie

 • kričať -í -ia nedok.

  1. vydávať krik, volať: k. zo sna;
  k. na ratu, z celého hrdla veľmi

  2. krikom upútavať niečiu pozornosť, privolávať, volať: k. za odchádzajúcimi

  3. hlasno hovoriť; krikom napomínať, hrešiť: čo tak k-š! k. na deti

  4. expr. byť krikľavý (význ. 2): farby k-ia;
  bieda až k-í je zjavná

 • kríček -čka m. zdrob.

 • krídelko -a -liek, krídelce -a -liec s.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. iba krídelko pohyblivá časť nosnej plochy lietadla (na jeho ovládanie počas letu)

 • krídelný príd. k 4: k. útočník;

 • krídlatý príd.: zool. k. hmyz kt. má krídla, op. bezkrídly

 • krídlo -a -del/-diel s.

  1. lietací ústroj vtákov al. hmyzu: k. havrana, vážky, mávať k-mi;

  2. vec pripomínajúca krídlo: k. lietadla, obloka;
  koncertné k. klavír

  3. bočná časť väčšej budovy, trakt: západné k. kaštieľa

  4. vonkajšie, krajné miesto pri šport. hrách, pri voj. akciách; hráč, skupina na tomto mieste: pravé, ľavé k., útočiť na k-e

  5. skupina odlišne zmýšľajúcich členov v istom celku: opozičné k. v parlamente

  obstrihať, pristrihnúť niekomu k-a obmedziť ho v aktivite;
  narástli mu k-a dostal odvahu;
  vznášať sa ako na k-ach byť povznesený;

 • krídlovka -y -viek ž. nátrubkový plechový hud. nástroj (nositeľ melódie v dychovej hudbe)

 • krídlový príd. k 1, 2: k-é perá;
  k-é dvere;

 • krieda -y ž.

  1. jemnozrnný vápenec; jeho kúsok upravený na písanie: písať k-ou na tabuľu;
  krajčírska k. mastenec

  2. geol. najmladší útvar druhohôr

  byť ako k. biely, bledý;
  zapísať niečo čiernou k-ou do komína;

 • kriedový príd.: k. papier;
  k. útvar

 • kriesiť -i nedok. preberať z bezvedomia, privádzať k životu: k. utopeného;

 • krík -a m.

  1. zdrob. ku ker

  2. ker: okrasné k-y;

  krik -u m.

  1. hlasný, prenikavý zvuk vydávaný živými tvormi: k. detí;
  k. opíc vresk, škrek

  2. hlasný hovor, vykrikovanie: k. kamelotov

  spustiť k. rozkričať sa;
  (po)robiť k. (s niekým) (vy)vadiť sa

  mnoho k-u pre nič veľa zbytočných rečí, rozčuľovania ap.

 • kriket -u m. šport. hra, pri kt. sa palicou odráža malá tvrdá lopta;

 • kriketový príd.: k-á loptička

 • krikľavo prísl.;

 • krikľavosť -i ž.

 • krikľavý príd.

  1. podobný kriku, prenikavý: k. hlas

  2. do očí bijúci, nápadný: k-é farby;
  k-é rozpory;

 • krikľúň -a m. pejor. kto veľa kričí, pren. žart. často plačúce dieťa: utíšiť malého k-a;

 • krikľúnsky príd.;

 • krikľúnstvo -a s.

 • kríkovitý, kríčkovitý príd. pripomínajúci krík, kríček: k. porast

 • krimi neskl. ž. hovor. kriminálny film, román ap., kriminálka: akčná k.; rád číta k.

 • kriminál -u/-a L -i mn. -y m. hovor. väzenie, väznica, žalár: sedieť v k-i

  expr. to smrdí k-om za to je väzenie

 • kriminalista -u m. odborník v kriminalistike;

 • kriminalistický príd.: k-é metódy

 • kriminalistika -y ž. odbor zameraný na odhaľovanie trestnej činnosti a jej páchateľov;

 • kriminalistka -y -tiek ž.;

 • kriminalita -y ž. páchanie trestných činov; zločinnosť: hospodárska k., organizovaná k.;
  k. mládeže;
  k. stúpa, klesá

 • kriminalizovať nedok. publ. vyhlasovať niečo, niekoho za kriminálne, za kriminálneho: k. rozhodnutie; k-nie verejného činiteľa

 • kriminálka -y -lok ž. hovor.

  1. kriminálna služba

  2. kriminálny film, poviedka ap.

 • kriminálnička -y -čiek ž.

 • kriminálnik -a mn. -ci m. hovor. trestaný človek;

 • kriminálny príd.

  1. vzťahujúci sa na trestnú činnosť: k-a ústredňa, služba, k-a polícia, k-e oddelenie

  2. zločinný; zločinecký: k-e živly;
  k. prípad, k-a činnosť;
  k. film, príbeh z oblasti kriminalistiky

 • krinolína -y -lín ž. v min. odstávajúca naberaná sukňa: rokoková k.

 • kripel -pla m. hovor. pejor. mrzák

 • krištáľ -u/-a m.

  1. bezfarebná odroda kremeňa

  2. bezfarebné sklo s vysokým indexom lomu: benátsky k.

  čistý ako k. celkom;

 • krištáľovo prísl.: k. čistý prameň

 • krištáľový príd.: k. úlomok;
  k-á váza;

 • kriste, kristepane cit. vyj. (prudké) hnutie mysle, rozhorčenie, zúfalstvo: k., čo si počať!

 • kristianizácia -ie ž. obracanie na kresť. vieru;

 • kristianizačný príd.: k-é úsilie;
  k-á misia sv. Cyrila a Metoda

 • kristiánka -y -nok ž. prudký obrat na lyžiach na zmenu smeru al. pri zastavení

 • kritérium -ia D a L -iu s. miera posudzovania, meradlo: objektívne k.;
  rozhodujú estetické k-iá;
  k. pravdy

 • kritička -y -čiek ž.

 • kritickosť1 -i ž.

  kritickosť2 -i ž.

 • kritický1 príd.: k. rozbor, pohľad, k-é hlasy;
  k. človek triezvo uvažujúci;
  k-é vydanie knihy podľa pôv. znenia;

  kriticky1 prísl.: k. hodnotiť, k. pristupovať k veci;

  kritický2 príd.: k. bod;
  k-á chvíľa rozhodujúca;
  k-é obdobie ťažké, vážne;

  kriticky2 prísl.: stav chorého vyzerá k.;

 • kritik -a mn. -ci m.

  1. kto kritizuje: k. nedostatkov

  2. odb. posudzovateľ, recenzent: literárny k.;

 • kritika -y -tík ž.

  1. iba jedn. kritizovanie, posudzovanie, hodnotenie: konštruktívna k., k. a sebakritika, podrobiť prácu k-e

  2. odb. posudok, recenzia; ich autori: napísať k-u;
  umelecká k.;
  k. prijala dielo kladne;

 • kritizovať nedok. posudzovať, hodnotiť (poukázaním na chyby, nedostatky): k. vedenie podniku, k. neporiadky;
  hra bola k-ná

 • krívačka -y ž. infekčná choroba paznechtov hovädzieho dobytka

 • krívať -a nedok. nerovnomerne dostupovať pri chôdzi, napádať: k. na jednu nohu

  to (prirovnanie ap.) k-a (na obidve nohy) je nepresvedčivé

 • krivda -y krívd ž. nespravodlivý čin, ktorého dôsledkom je ukrátenie, poškodenie niekoho, neprávosť, bezprávie: sociálna k., pocit k-y, spáchať, odčiniť k-u

  páchať, robiť k-u krivdiť

 • krivdiť -vď/-i! nedok. páchať krivdu, blížiť, ubližovať: k. slabšiemu;
  k-te mi posudzujete ma nespravodlivo

 • krivica -e ž. choroba (detí) prejavujúca sa krivením kostí, rachitída;

 • krivicový príd.

 • krividlo -a -diel s. šablóna na rysovanie kriviek

 • krivieť -ie -ejú nedok. stávať sa krivým, kriviť sa, okrivievať: nohy k-jú

 • kriviť nedok. robiť krivým, ohýbať: k. plech, k. okraj papiera;

  k. ústa a) sťahovať do plaču b) nad niečím pohŕdať;
  k. chrbát pred niekým ponižovať sa; poklonkovať (sa)

  // kriviť sa krivieť, ohýbať sa: prsty sa k-ia

 • krivka -y -viek ž.

  1. zakrivená súvislá čiara: výrazná k. nosa;
  geom. rovinná, priestorová k.

  2. graf. záznam zmien: k. teploty, stúpajúca k. výkonnosti;

 • krivkať nedok. expr. krívať: k. na jednu nohu;
  pomaly k. hore ulicou

 • krivkový príd.

 • krivo prísl.: k. rásť;
  k. prisahať;

 • krivolako prísl.

 • krivolaký príd. expr. krivý, kľukatý: k-é uličky;

 • krivonos -a mn. N a A -y m. malý lesný vták so zahnutým zobákom, zool. Loxia

 • krivoprísažne prísl.;

 • krivoprísažnosť -i ž.

 • krivoprísažný príd. krivo prisahajúci: k. svedok;

 • krivosť -i ž.

 • krivuľa -e -vúľ ž.

  1. bakuľa, čugaňa

  2. destilačná banka so zakriveným hrdlom

 • krivý príd.

  1. (nepravidelne) odklonený od priameho smeru, nerovný, ohnutý, poprehýbaný, op. rovný: k-á čiara, doska, k-é nohy, k. konár

  2. krívajúci, chromý: k. na jednu nohu

  3. nepravdivý, falošný: k-é obvinenie, svedectvo;
  nepovedať k-é slovo a) nepravdivé b) zlé, nevľúdne

  dať sa na k-é chodníčky spustiť sa;
  hľadieť na niekoho, niečo k-ým okom nežičlivo, závistlivo;

 • kríž -a m.

  1. pravouhlý štvorramenný útvar ako symbol kresťanstva, pôv. drevený stĺp s priečnym brvnom na popravu odsúdencov v staroveku: k. s telom Krista, kamenné k-e na cintoríne

  2. vec, útvar podobný krížu: zameriavací k., výstražný k. (pred priecestím);
  k-e obilia;
  vojnový k. voj. vyznamenanie;
  → Červený k.;
  k-e (v žolíkových kartách)

  3. hovor. expr. trápenie, utrpenie: mať k. s deťmi

  niesť svoj k.;
  urobiť k. nad niečím;

 • kríza -y kríz ž.

  1. stav vrcholného napätia; rozhodujúci okamih, po kt. nastáva obrat: pooperačná k., pacient prekonal k-u;
  lit. k. v dramatickom diele vyvrcholenie konfliktu

  2. ťažká, zlá, zhoršená situácia: politická, hospodárska k., bytová k.;

 • krížalka -y -liek ž. kúsok jablka, zemiaka ap. odkrojený po zvislej osi: k-y sušeného ovocia štiepky

 • kríže -ov m. pomn. dolná časť chrbta (kde sa chrbtica kríži s panvovou kosťou): prehnutý v k-och, bolesti v k-och;

 • kríženec -nca mn. N a A -e, živ. mn. -i m. jedinec, kt. vznikol krížením, hybrid; miešanec

 • križiacky príd. k 1: k-e výpravy, vojsko

 • križiak -a m.

  1. mn. -ci účastník stredovekých voj. výprav s cieľom oslobodiť sväté miesta v Palestíne

  2. mn. N a A -y pavúk so znakom v podobe kríža na tele, zool. Araneus diadematus;

 • krížik -a m.

  1. zdrob. k 1, 2: zlatý k.;
  hud. (notový) k. znak zvýšenia tónu o poltón

  2. hovor. 10 rokov veku: už dovŕšil šiesty k. má 60 rokov

  3. obyč. mn. krížiky výšivka s uhlopriečne uloženými stehmi;

 • krížikový príd. k 3: k-á vzorka

 • krížiť -i nedok.

  1. klásť krížom: k. šable

  2. cieľavedome spájať pri rozmnožovaní zvieratá al. rastliny nerovnakých plemien, druhov: k. dobytok, k-enie odrôd pšenice

  3. mariť, križovať: k. zámery niekoho

  // krížiť sa

  1. križovať sa (význ. 2): rebrá klenby sa k-ia

  2. miešať sa; tvoriť hybridy: k-enie jazykov;
  prirodzené k-enie rastlín

  3. byť v rozpore, rozchádzať sa, križovať sa: ich plány sa k-ia

 • krížnik -a m. rýchla obrnená voj. loď

 • krížny príd. idúci krížom, križujúci sa; priečny: k-a chodba;
  k-e cesty rázcestie (poľných ciest)

 • krížom prísl. v (uhlo)priečnom smere, naprieč: prejsť k. cez cestu;
  dať si nohy k. cez seba

  nepreložiť k. slamy nič ne(u)robiť, zaháľať

 • krížom-krážom prísl. všetkými smermi: preplávať jazero k.

 • križovať (čo; koho), križovať sa (s kým, s čím) nedok.

  1. prechádzať v rozlič. smeroch: blesky k-jú oblohu, k-jú sa na oblohe

  2. smerovať kolmo, priečne na niečo, pretínať: jedna ulica k-je druhú, hradská sa k-je s traťou

  3. prechádzať (popri sebe) v opačnom smere, míňať (sa): náš list k-l váš, k-l sa s vaším, vlaky sa k-jú v Trnave

  4. iba križovať prežehnávať, žehnať: k. čelo umierajúceho;
  k. sa pri modlitbe

  5. iba križovať popravovať na kríži

  // križovať sa krížiť sa (význ. 3): ich záujmy sa k-jú

 • križovatka -y -tiek ž. miesto, kde sa križujú cesty, trate ap.: (ne)prehľadná k., mimoúrovňová k.;
  (dôležitá) železničná k.;

 • križovatkový príd.

 • krížovka -y -viek ž. hádanka, pri kt. sa slová vpisujú do pretínajúcich sa kolónok: lúštiť k-u

 • krížovkár -a m. kto lúšti krížovky;

 • krížovkárka -y -rok ž.;

 • krížovkársky príd.

 • krízový príd.: k-é roky;
  k. režim určený na zvládnutie (prechodne) ťažkej situácie;

 • krížový1 príd.

  1. k 1, 2: k-á cesta a) výjavy z ukrižovania Krista i pren. prežité utrpenie b) kat. pobožnosť spojená s rozjímaním o Kristovom umučení;
  archit. k-á klenba v podobe kríža

  2. pretínajúci sa, križujúci sa: k-á paľba;
  k. výsluch s rýchlo sa striedajúcimi nečakanými otázkami;

  krížový2 príd.: anat. k-á kosť

 • príkriť sa -i dok. protiviť sa, priečiť sa, hnusiť sa, oškliviť sa: mastné jedlo sa mi p-i

 • spríkriť -i dok. urobiť príkrym (význ. 4), sprotiviť, znechutiť: s. niekomu jedlo, život;

 • výkričník -a m. interpunkčné znamienko označujúce zvolanie, rozkaz, výzvu (napr. aká krása! odíď! nefajčiť!)

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pst, mec, wts, mosá, ged, morã, tti, hrs, tte, pey, zoã, ocp, zdn, voh, mtp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV