Význam slova "kr����" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 142 výsledkov (2 strán)

 • desaťkrát, desať ráz neskl. čísl. nás. k 10: d. povedať báseň

 • deväťkrát, deväť ráz neskl. čísl. nás. k 9: d. väčší

 • diškrécia -ie ž. hovor. expr. malá odmena (za službu ap.): dal chlapcovi d-iu

 • do krémova → dokrémova;

 • druhýkrát, druhý raz neskl. čísl. rad. nás. príslov.

  1. k 2: d. povedať niečo

  2. blíži sa význ. zám., inokedy: príď d.;
  odložiť niečo na d. na neskoršie

 • dvadsaťkrát, dvadsať ráz neskl. čísl. nás.

  1. k 20

  2. expr. veľa ráz: d. som ti to povedal

 • dvanásťkrát, dvanásť ráz neskl. čísl. nás. k 12: d. sa obrátiť (s vozidlom)

 • krá, krá-krá cit. napodobňuje zvuk vrán, havranov ap.

 • kráčať -a nedok. ísť (význ. 1): pomaly k., k. po chodníku;
  tech. k-júci bager premiestňujúci sa na vlastnom podvozku

  kniž. k. v niečích → šľapajach;

 • opak. kráčavať -a

 • krádež -e ž. neoprávnené privlastnenie si cudzieho majetku: k. cenností, materiálu, dopustiť sa k-e

 • krágľovať nedok. subšt. odstraňovať, ničiť, zabíjať

 • krájač -a m. stroj(ček) na krájanie: k. chleba;
  k. koží

 • krájať -a nedok.

  1. rezaním oddeľovať časti z niečoho: k. salámu, k. zemiaky na kocky

  2. takto tvoriť, zhotovovať: k. tenké krajce chleba;
  k. zvršky topánok vykrajovať

 • krákať -a nedok. vydávať zvuk krá: k-nie vrán, havranov

 • krákoriť nedok. vydávať ťahavý zvuk podobný slabike krá: k-enie hydiny

 • kráľ -a m.

  1. panovník v monarchii: stredovekí k-i;
  k. Svätopluk, k. Matej Korvín;
  cirk. sviatok Troch k-ov, na Tri k-e 6. januára

  2. osoba majúca rozhodujúci vplyv vo svojom odbore; vynikajúci jednotlivec: automobilový, oceliarsky k.;
  nekorunovaný k. (v športe ap.);
  lev, k. zvierat

  3. hlavná figúrka v šach. hre

  4. jedna z vyšších kariet kartovej hry (medzi horníkom a esom): srdcový k.

  expr. pre pána k-a! zvolanie pri prekvapení ap.;
  žart. tam, kde aj k. chodí pešo na záchod(e)

 • králičí príd.: k-ie kožky;
  k-ia farma

 • králik2 -a m. margaréta: kytica k-ov

  králik1 -a mn. N a A -y m.

  1. hlodavec podobný zajacovi, zool. Oryctolagus;
  hovor. zajac: divý, domáci k.;
  pokusný k. i pren. osoba, inštitúcia, na kt. sa overuje niečo nové

  2. kožušina z tohto hlodavca;

 • králikár -a m. chovateľ domácich králikov

 • králikáreň -rne ž. miesto s klietkami na chov králikov

 • kráľovič -a m. (v rozprávkach) kráľovský syn, princ

 • kráľovná -ej mn. -é -vien ž.

  1. panovníčka v monarchii; kráľova manželka: anglická k.;
  kráľ a k.

  2. osoba al. vec najviac uznávaná medzi ostatnými: k. krásy, k. plesu;
  k. zbraní

  3. (plodná) samička hmyzu žijúceho v spoločenstvách: včelia k. matka

  4. šach. figúra, dáma

  ide ako k. pyšne;

 • kráľovnička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • kráľovský príd.

  1. ku kráľ: k-á moc, k-á koruna;
  k-é mesto

  2. v odb. názvoch: chem. lúčavka k-á

  3. expr. prekračujúci očakávanie, vynikajúci: k. honorár;
  k. zjav dôstojný;

  kráľovsky prísl. k 1, 3: k. pohostiť;
  mať sa k.

 • kráľovstvo -a -tiev s. krajina, v kt. vládne kráľ;

 • krám -u m. hovor. obyč. pejor.

  1. (malý) obchod al. stánok s rozlič. drobným tovarom: dedinský, jarmočnícky k.

  2. obyč. mn. haraburdy: vyhodiť staré k-y

  aký → pán, taký k.;
  to sa mu (ne)hodí do k-u to mu (ne)vyhovuje;

 • krámik -a m. zdrob.

 • krása -y krás ž.

  1. vlastnosť niečoho (veľmi) pekného, krásneho, op. škaredosť: telesná k., k. kvetu, melódie, k. ducha, vynikať k-ou, obdivovať k-u

  2. obyč. mn. čo je pekné, krásne: prírodné k-y, k-y Slovenska

 • krásavec -vca m. pekný, krásny muž: obdivovaný k.;

 • krásavica -e -víc ž.

 • kráska -y -sok ž. krásavica: pyšná k.

 • krášliť -i nedok. robiť krajším, pekným, krásnym, skrášľovať, okrášľovať: k-iace prostriedky;
  k. sa pred zrkadlom;
  k. okolie

 • krásne prísl. i vetná prísl.: k. vyzerať;
  dnes je k.

 • krásnieť -ie -ejú nedok. stávať sa krajším, krásnym: dievča každým dňom k-ie

 • krásny príd.

  1. veľmi pekný: k. človek, zjav, k. obraz, k-a príroda, k-a hudba;
  k-a literatúra umel. literatúra, najmä próza, beletria

  2. hovor. presahujúci priemer (mierou, kvalitou): k. plat;
  k-e výsledky veľmi dobré;
  k. vek dlhý, vysoký;
  iron. to (mi) je k-a robota! zlá;

 • krát

  I. spoj. vyj. násobenie, násobené, zn. × (novšie ako bodka), op. delené: zlomok k. celé číslo

  II. krát neskl. s.

  1. znak násobenia, zn. ×

  2. zastar. násobilka: nevedieť k.

 • kráter -u/-a L -i mn. -y m.

  1. ústie sopky: vulkanický k.

  2. priehlbina podobná kráteru: mesačné k-y, k. po bombe

 • opak. krátievať -a

  // krátiť sa

  1. stávať sa kratším, krátkym: dni sa k-ia

  2. zmenšovať sa;

 • opak. krátievať sa

 • krátiť -i nedok.

  1. robiť kratším, skracovať: k. rukávy, k. reláciu;

  2. zmenšovať: k. rozpočet, prémie;
  mat. k. zlomok deliť čitateľa aj menovateľa rovnakým číslom;

 • krátko prísl.: k. ostrihaný;
  k. trvať;
  bol tam k. krátky čas

 • krátkodobo prísl.

 • krátkodobý príd. kt. trvá krátky čas, op. dlhodobý: k. úver;

 • krátkometrážny príd.: k. film krátky

 • krátkonohý príd. kt. má krátke nohy: k. pes

 • krátkovlnný, krátkovlnový príd. majúci krátke vlny, uspôsobený na krátke vlny: k-é žiarenie, k-á vysielačka

 • krátkozrako prísl.;

 • krátkozrakosť -i ž.

 • krátkozraký príd.

  1. kt. nejasne vidí vzdialené predmety, op. ďalekozraký: k. človek

  2. nepredvídavý: k-á politika;

 • krátky kratší príd.

  1. kt. má malý rozmer v dĺžke, op. dlhý: k-e šaty, nohavice, rukávy, šnúra je k-a, k-ší úsek;
  odb.: k-e spojenie skrat;
  k-e vlny v rozsahu od 10 do 100 m;
  k. film ktorého dĺžka neprekračuje 600 m

  2. kt. má malý časový rozmer, trvajúci krátko, op. dlhý: k. pobyt, k. život, po k-ej chvíli;
  k-a pamäť slabá;
  lingv. k-a samohláska

  3. stručný: k. slovník, prehľad, k-a gramatika

  expr.: je na to k. nezvládne to;
  lož má k-e nohy;
  urobiť, spraviť s niekým, s niečím k. proces rázne zakročiť;

 • kráž -a m. arch. obyč. v mn. v spoj. dostať sa do k-ov, byť v k-och niekoho pod vplyv(om)

 • krčah -a m. nádoba s uchom, so zúženým hrdlom (a výbežkom uľahčujúcim liatie); jej obsah; džbán: hlinený k.;
  k. vína

  dovtedy sa chodí s k-om po vodu, kým sa nerozbije riskuje sa obyč. do prvého neúspechu;

 • krček -čka m. zdrob. k 2: anat. zubný k.

 • krčiažtek -a, krčiažok -žka m. zdrob.

 • opak. krčievať -a

  // krčiť sa

  1. mať sklon tvoriť nepravidelné záhyby, krkvať sa, húžvať sa: látka sa k-í

  2. ohýbať sa, zohýnať sa, hrbiť sa: k. sa nad šitím

  3. byť učupený, prikrčený, čupieť: k. sa v kútiku;

 • opak. krčievať sa

 • krčiť nedok.

  1. robiť nepravidelné záhyby, krkvať, húžvať: k. si šaty

  2. ohýbať, zohýbať: k. nohu v kolene

  expr. k. → nos(om) nad niečím;
  k. plecami prejavovať nerozhodnosť, bezmocnosť ap.;

 • krčivosť -i ž.

 • krčivý príd. kt. sa ľahko krčí: k-á látka;

 • krčma -y -čiem ž. hovor. al. expr. hostinec: dedinská k., ísť do k-y

  sedieť ako v k-e s podopretou hlavou;

 • krčmár -a m. hovor. hostinský;

 • krčmárka -y -rok ž.;

 • krčmársky príd.

 • krčmička -y -čiek ž. zdrob.

 • krčmový príd.: k-é reči, k. pach;

 • krčný príd. k 1: k-é stavce, k-é choroby;

 • krédo -a kréd s.

  1. cirk. vyznanie viery

  2. kniž. súhrn názorov, presvedčenie: politické, životné k.

  dostať sa niekam akoPilát do k-a

 • krém -u m.

  1. polotuhý prípravok na udržiavanie koženej obuvi ap.: k. na topánky

  2. polotuhý kozmet. prípravok: mastný k., k. na opaľovanie

  3. sladká kašovitá cukrár. hmota: vanilkový k.;
  k. do torty;

 • krémeš -a m. hovor. krémovník: francúzsky k.

 • krémovať nedok. hovor. natierať krémom (význ. 1, 2): k. topánky;
  k. si ruky

 • krémovník -a m. lístkové krémové pečivo; rez z neho

 • krémovo prísl.: k. sfarbený

 • krémový príd. k 3: k-é rezy;
  k-á farba žltá ako krém, bledožltá;

 • kríček -čka m. zdrob.

 • krídelko -a -liek, krídelce -a -liec s.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. iba krídelko pohyblivá časť nosnej plochy lietadla (na jeho ovládanie počas letu)

 • krídelný príd. k 4: k. útočník;

 • krídlatý príd.: zool. k. hmyz kt. má krídla, op. bezkrídly

 • krídlo -a -del/-diel s.

  1. lietací ústroj vtákov al. hmyzu: k. havrana, vážky, mávať k-mi;

  2. vec pripomínajúca krídlo: k. lietadla, obloka;
  koncertné k. klavír

  3. bočná časť väčšej budovy, trakt: západné k. kaštieľa

  4. vonkajšie, krajné miesto pri šport. hrách, pri voj. akciách; hráč, skupina na tomto mieste: pravé, ľavé k., útočiť na k-e

  5. skupina odlišne zmýšľajúcich členov v istom celku: opozičné k. v parlamente

  obstrihať, pristrihnúť niekomu k-a obmedziť ho v aktivite;
  narástli mu k-a dostal odvahu;
  vznášať sa ako na k-ach byť povznesený;

 • krídlovka -y -viek ž. nátrubkový plechový hud. nástroj (nositeľ melódie v dychovej hudbe)

 • krídlový príd. k 1, 2: k-é perá;
  k-é dvere;

 • krík -a m.

  1. zdrob. ku ker

  2. ker: okrasné k-y;

  krik -u m.

  1. hlasný, prenikavý zvuk vydávaný živými tvormi: k. detí;
  k. opíc vresk, škrek

  2. hlasný hovor, vykrikovanie: k. kamelotov

  spustiť k. rozkričať sa;
  (po)robiť k. (s niekým) (vy)vadiť sa

  mnoho k-u pre nič veľa zbytočných rečí, rozčuľovania ap.

 • kríkovitý, kríčkovitý príd. pripomínajúci krík, kríček: k. porast

 • krívačka -y ž. infekčná choroba paznechtov hovädzieho dobytka

 • krívať -a nedok. nerovnomerne dostupovať pri chôdzi, napádať: k. na jednu nohu

  to (prirovnanie ap.) k-a (na obidve nohy) je nepresvedčivé

 • kríž -a m.

  1. pravouhlý štvorramenný útvar ako symbol kresťanstva, pôv. drevený stĺp s priečnym brvnom na popravu odsúdencov v staroveku: k. s telom Krista, kamenné k-e na cintoríne

  2. vec, útvar podobný krížu: zameriavací k., výstražný k. (pred priecestím);
  k-e obilia;
  vojnový k. voj. vyznamenanie;
  → Červený k.;
  k-e (v žolíkových kartách)

  3. hovor. expr. trápenie, utrpenie: mať k. s deťmi

  niesť svoj k.;
  urobiť k. nad niečím;

 • kríza -y kríz ž.

  1. stav vrcholného napätia; rozhodujúci okamih, po kt. nastáva obrat: pooperačná k., pacient prekonal k-u;
  lit. k. v dramatickom diele vyvrcholenie konfliktu

  2. ťažká, zlá, zhoršená situácia: politická, hospodárska k., bytová k.;

 • krížalka -y -liek ž. kúsok jablka, zemiaka ap. odkrojený po zvislej osi: k-y sušeného ovocia štiepky

 • kríže -ov m. pomn. dolná časť chrbta (kde sa chrbtica kríži s panvovou kosťou): prehnutý v k-och, bolesti v k-och;

 • kríženec -nca mn. N a A -e, živ. mn. -i m. jedinec, kt. vznikol krížením, hybrid; miešanec

 • krížik -a m.

  1. zdrob. k 1, 2: zlatý k.;
  hud. (notový) k. znak zvýšenia tónu o poltón

  2. hovor. 10 rokov veku: už dovŕšil šiesty k. má 60 rokov

  3. obyč. mn. krížiky výšivka s uhlopriečne uloženými stehmi;

 • krížikový príd. k 3: k-á vzorka

 • krížiť -i nedok.

  1. klásť krížom: k. šable

  2. cieľavedome spájať pri rozmnožovaní zvieratá al. rastliny nerovnakých plemien, druhov: k. dobytok, k-enie odrôd pšenice

  3. mariť, križovať: k. zámery niekoho

  // krížiť sa

  1. križovať sa (význ. 2): rebrá klenby sa k-ia

  2. miešať sa; tvoriť hybridy: k-enie jazykov;
  prirodzené k-enie rastlín

  3. byť v rozpore, rozchádzať sa, križovať sa: ich plány sa k-ia

 • krížnik -a m. rýchla obrnená voj. loď

 • krížny príd. idúci krížom, križujúci sa; priečny: k-a chodba;
  k-e cesty rázcestie (poľných ciest)

 • krížom prísl. v (uhlo)priečnom smere, naprieč: prejsť k. cez cestu;
  dať si nohy k. cez seba

  nepreložiť k. slamy nič ne(u)robiť, zaháľať

 • krížom-krážom prísl. všetkými smermi: preplávať jazero k.

 • krížovka -y -viek ž. hádanka, pri kt. sa slová vpisujú do pretínajúcich sa kolónok: lúštiť k-u

 • krížovkár -a m. kto lúšti krížovky;

 • krížovkárka -y -rok ž.;

 • krížovkársky príd.

 • krízový príd.: k-é roky;
  k. režim určený na zvládnutie (prechodne) ťažkej situácie;

 • krížový1 príd.

  1. k 1, 2: k-á cesta a) výjavy z ukrižovania Krista i pren. prežité utrpenie b) kat. pobožnosť spojená s rozjímaním o Kristovom umučení;
  archit. k-á klenba v podobe kríža

  2. pretínajúci sa, križujúci sa: k-á paľba;
  k. výsluch s rýchlo sa striedajúcimi nečakanými otázkami;

  krížový2 príd.: anat. k-á kosť

 • krôčik -a m. zdrob.

  prvý k. prvý pokus, začiatok

 • krókus -a/-u m. šafran (význ. 1)

 • krštenie -ia s. krstiny

 • krúpa -y obyč. mn. krúpy krúp ž.

  1. nahrubo zomleté zrno: jačmenné k-y

  2. ľadovec: k-y padajú;

 • krúpka -y obyč. mn. krúpky -pok ž.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. krúpy: dať k-y do polievky;

 • krúpkový príd.: k-á polievka

 • krúpový príd. k 1: k-á kaša;

 • opak. krútievať -a

  // krútiť sa

  1. robiť kruhový pohyb, otáčať sa, točiť sa: kolesá sa k-ia, kolotoč sa k-i, k. sa naprázdno;

  2. meniť vzhľad, smer ap., skrúcať sa, točiť sa: doska sa k-i šúverí;
  chodník sa k-i hadí

  3. hovor. usilovne pracovať, chodiť okolo niečoho, niekoho, točiť sa: k. sa po dome;
  k. sa okolo žien

  4. rozvíjať sa (v reči): rozhovor sa k-i okolo počasia

  k-i sa mu hlava;
  svet, všetko sa s ním k-i má závrat;
  (ne)vedieť, ako sa → svet k-i;

 • opak. krútievať sa

 • krútiť -i nedok.

  1. uvádzať do kruhového pohybu, otáčať, točiť: k. kormidlo, k. gombík na rádiu, k. kľukou;
  pes k-i chvostom vrtí

  2. vykrúcať, skrúcať, zakrúcať: k. si fúzy, vlasy

  3. otáčaním, stáčaním zhotovovať: k. píšťalku;
  k. cigaretu šúľať

  k. hlavou nad niečím a) čudovať sa b) nesúhlasiť;
  expr. k. s niekým ovládať ho;

 • krútňava -y -ňav ž. vír: k-y Váhu;

 • krúžalka -y -liek ž. odkrojené koliesko zemiaka, jablka ap.

 • krúžiť -i nedok.

  1. pohybovať v kruhu: k. zápästím;
  k. zástavkami pri signalizácii ap.

  2. pohybovať sa v (čiastočnom) kruhu: lietadlo k-i nad mestom

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: opu, ppb, prr, vkn, ã ã mar, ori, rya, nuo, plp, zi, lmics, kotã, å ä era, iev, úrso
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV